FABIJAŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-18 godz. 09:34:56
Numer KRS: 0000352165
Numer REGON: 021219937
Numer NIP: 8942994654
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-03-23
Ostatni wpis Nr wpisu38Data dokonania wpisu2023-10-25
Sygnatura akt[RDF/567886/23/886]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-03-23 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 021219937 NIP 89429946542010-10-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFABIJAŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-09-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-03-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-03-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2022-05-17 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. NOWOGRODZKA nr domu 64 nr lokalu 43 kod pocztowy 02-014 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2023-04-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuFABIJAŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W LUBLINIE2022-05-17 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBLIN gmina LUBLIN miejscowość LUBLIN2022-05-17 do dziś
3. Adresmiejscowość LUBLIN ulica UL. ENERGETYKÓW nr domu 23-25A kod pocztowy 20-468 poczta LUBLIN kraj POLSKA 2022-05-17 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki116.03.2010 R., NOTARIUSZ KATARZYNA DEMBOWSKA-KRÓL, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, RYNEK 35, REPERTORIUM A NR 387/2010.2010-03-23 do dziś
215.09.2010 R., NOTARIUSZ KATARZYNA DEMBOWSKA-KRÓL, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, RYNEK 35, REP. A NR 1503/2010 ZMIENIONO § 2, § 3, § 5.2010-10-04 do dziś
305.08.2016R. REP. A NR 1884/2016, KANCELARIA NOTARIALNA W LEGNICY, NOTARIUSZ AGNIESZKA ŚRODEK-TESARSKA - ZMIANA TREŚCI § 2, 3, 5, 22 UMOWY SPÓŁKI, DODANIE § 22 A UMOWY SPÓŁKI.2016-09-27 do dziś
412.12.2016R. REP. A NR 3125/2016, KANCELARIA NOTARIALNA W LEGNICY, NOTARIUSZ AGNIESZKA ŚRODEK-TESARSKA - DODANO PUNKTY 37-41 DO § 5, ZMIANA § 21.2017-05-10 do dziś
517.04.2018R. AKT NOTARIALNY REP. A NR 1210/2018, NOTARIUSZ DANUTA GARBACZOW, KANCELARIA NOTARIALNA W JELENIEJ GÓRZE; ZMIANA § 7 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI, UCHYLONO § 11 UST. 3 UMOWY SPÓŁKI.2018-04-25 do dziś
6AKT NOTARIALNY Z 25.06.2018R., REP. A NR 2712/2018, SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM KRZYSZTOFEM KABARĄ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W ŁODZI, ZMIENIONY AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 13.07.2018R., ZA NUMEREM REP. A 3642/2015 - ZMIANA: §7 UST. 1, §8, §10 UST. 3, §11 UST. 1, §12 UST. 3, §16 UST. 6, §18 UST. 3, §19 UST. 1, §19 UST. 2 - §21 WYKREŚLONY - §22 NOWA NUMERACJA JAKO §21 UMOWY, ZMIENIONY - §22A NOWA NUMERACJA JAKO §22, ZMIENIONY2018-08-23 do dziś
720.09.2019R. REP. A NR 5556/2019 NOTARIUSZ KRZYSZTOF KABARA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI - ZMIANA §7 UST. 1, §8.2019-11-06 do dziś
8AKT NOTARIALNY Z DNIA 09.06.2020R., NOTARIUSZ TOMASZ MARKUSZEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 1490/2020- ZMIANA UMOWY POPRZEZ UCHYLENIE CAŁEGO DOTYCHCZASOWEGO TEKSTU UMOWY SPÓŁKI I NADANIE JEJ NOWEGO BRZMIENIA.2020-07-09 do dziś
931.01.2022 R., REP. A NR 309/2022, NOTARIUSZ KAROLINA MATUSIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO: § 3, § 4, § 8 I § 9 UMOWY SPÓŁKI WYSTĘPUJĄCE PO § 10 UMOWY SPÓŁKI STAJĄ SIĘ UST. 3 I UST. 4 § 10, § 17.2022-05-17 do dziś
1014.10.2022 R., REP. A NR 3638/2022, NOTARIUSZ KAROLINA MATUSIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. PIEKNEJ 7/9 LOK. 52, ZMIENIONO: PAR. 8 UST. 1, PAR. 9.2022-11-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-03-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-03-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLOOK FOOD SPÓŁKA AKCYJNA2020-05-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3680734362020-05-28 do dziś
4. Numer KRS0000690396 2020-05-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały3430 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 171.500 ZŁ2020-05-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-11-04 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWSPARCIE HIPOTECZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-11-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3838467862022-11-04 do dziś
4. Numer KRS0000793976 2022-11-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały8.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 400.000,00 ZŁ.2022-11-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-11-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego571500,00 ZŁ2022-11-04 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport130000,00 ZŁ2018-04-25 do dziś
260000,00 ZŁ2019-11-06 do dziś
3400000,00 ZŁ2022-11-04 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-03-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU.2020-07-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFRYDRYCH2020-05-28 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN2020-05-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-05-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-05-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-05-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoWOJCIECHOWSKI2020-07-10 do dziś
2. ImionaJAKUB DOMINIK2020-07-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-07-10 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2020-07-10 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2010-03-23 do dziś
210 73 Z PRODUKCJA MAKARONÓW, KLUSEK, KUSKUSU I PODOBNYCH WYROBÓW MĄCZNYCH2017-05-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy110 72 Z PRODUKCJA SUCHARÓW I HERBATNIKÓW; PRODUKCJA KONSERWOWANYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK2016-09-27 do dziś
210 71 Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK2017-05-10 do dziś
310 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-09-27 do dziś
446 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH2016-09-27 do dziś
546 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY, WYROBÓW CUKIERNICZYCH I PIEKARSKICH2016-09-27 do dziś
646 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2016-09-27 do dziś
747 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-09-27 do dziś
882 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2016-09-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.06.2011 okres 16.03.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-06 do dziś
2data złożenia 13.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-24 do dziś
3data złożenia 15.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-29 do dziś
4data złożenia 07.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-27 do dziś
5data złożenia 27.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-12 do dziś
6data złożenia 16.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-27 do dziś
7data złożenia 18.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-28 do dziś
8data złożenia 05.11.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-05 do dziś
9data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
10data złożenia 14.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
11data złożenia 17.06.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-17 do dziś
12data złożenia 09.11.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-09 do dziś
13data złożenia 25.10.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-10-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego116.03.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-06 do dziś
201.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-24 do dziś
301.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-29 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-27 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-12 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-27 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-28 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-05 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-17 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu116.03.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-06 do dziś
201.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-24 do dziś
301.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-29 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-27 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-12 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-27 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-28 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-05 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-17 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów