BPM MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-30 godz. 17:11:44
Numer KRS: 0000352132
Numer REGON: 301386541
Numer NIP: 9721211542
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-03-24
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2022-02-08
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/3239/22/995]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-03-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBPM MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-03-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-03-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-03-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2017-02-21 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. GŁOGOWSKA nr domu 31 nr lokalu 33 kod pocztowy 60-702 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2019-11-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki123.10.2009 R., NOTARIUSZ BEATA SPACZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA UL. MICKIEWICZA 19/3, 60-833 POZNAŃ, REP. A NR 786/2009.2010-03-24 do dziś
203.10.2019 R., AKT NOTARIALNY REP. A NR 8208/2019, NOTARIUSZ WITOLD DUCZMAL, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU PRZY UL. IŁŁAKOWICZÓWNY 17/2, ZMIENIONO: § 8 UST. 1, § 9, § 17 UST. 1, § 17 UST. 5 UMOWY SPÓŁKI, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2019-11-21 do dziś
301.02.2022 R., REP. A NR 1264/2022; NOTARIUSZ PIOTR ŁASKI, KANCELARIA NOTARIALNA UL. BRACKA 18 LOK. 5, 00-028 WARSZAWA; DODANO: § 9 UST. 3, 4 I 5 UMOWY SPÓŁKI; PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2022-02-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-03-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-03-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUBACZEWSKI2010-03-24 do dziś
2. ImionaKONRAD KRZYSZTOF2010-03-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-03-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały840 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 42.000,00 ZŁ2019-11-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-03-24 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUBACZEWSKI2010-03-24 do dziś
2. ImionaALEKSANDER KAROL2010-03-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-03-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały560 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 28.000,00 ZŁ2019-11-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-03-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego70000,00 ZŁ2019-11-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-03-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI, REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST; W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM2010-03-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUBACZEWSKI2010-03-24 do dziś
2. ImionaKONRAD KRZYSZTOF2010-03-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-03-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-03-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-03-24 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUBACZEWSKI2010-03-24 do dziś
2. ImionaALEKSANDER KAROL2010-03-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-03-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2010-03-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-03-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy163 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2010-03-24 do dziś
270 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2010-03-24 do dziś
373 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI2010-03-24 do dziś
473 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH2010-03-24 do dziś
573 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2010-03-24 do dziś
673 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2010-03-24 do dziś
773 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2010-03-24 do dziś
890 03 Z ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA2010-03-24 do dziś
993 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2010-03-24 do dziś
1073 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2017-02-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.07.2011 okres 23.10.2009 R. -31.12.2010 R.2011-07-21 do dziś
2data złożenia 25.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-09 do dziś
3data złożenia 12.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-25 do dziś
4data złożenia 29.09.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-29 do dziś
5data złożenia 17.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-08 do dziś
6data złożenia 05.11.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-05 do dziś
7data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
8data złożenia 30.08.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-08-31 do dziś
9data złożenia 03.01.2020 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152020-01-03 do dziś
10data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
11data złożenia 13.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego123.10.2009 R. -31.12.2010 R.2011-07-21 do dziś
201.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-09 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-09-25 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-29 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-08 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-08-31 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-08-31 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-08-31 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu123.10.2009 R. -31.12.2010 R.2011-07-21 do dziś
201.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-09 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-09-25 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-29 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-08 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-05 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-08-31 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-08-31 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-31 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów