HAMRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-06-15 godz. 13:13:11
Numer KRS: 0000352119
Numer REGON: 121184093
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-03-25
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2021-01-07
Sygnatura akt[KR.XII NS-REJ.KRS/16248/20/129]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE , XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka komandytowa2010-03-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHAMRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-12-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-03-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-03-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat TATRZAŃSKI gmina ZAKOPANE miejscowość ZAKOPANE2019-12-18 do dziś
2. Adresmiejscowość ZAKOPANE ulica UL. MIECZYSŁAWA KARŁOWICZA nr domu 5 kod pocztowy 34-500 poczta ZAKOPANE kraj POLSKA 2019-12-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki109.03.2010 R. NOTARIUSZ AGNIESZKA BOCHENEK, KANCELARIA NOTARIALNA ROBERT LUDŹMIERSKI, AGNIESZKA BOCHENEK SPÓŁKA CYWILNA W KRAKOWIE, REPERTORIUM „A” NR 237/20102010-03-25 do dziś
227.05.2010 R. REP. A NR 2704/2010, NOTARIUSZ AGNIESZKA BOCHENEK, KANCELARIA NOTARIALNA ROBERT LUDŹMIERSKI, AGNIESZKA BOCHENEK SPÓŁKA CYWILNA W KRAKOWIE ZMIENIONO: § 2; § 7; § 9; § 12.2010-09-20 do dziś
304.12.2014 R., KANCELARIA NOTARZIALNA W KRAKOWIE, NOTARIUSZ ANNA OBLER, REP. A NR 12481/2014,ZMIENIONO §2, §3, §7 UST. 1, §8 UST. 1,§92015-02-04 do dziś
423.02.2015 R., REP. A NR 1587/2015, NOTARIUSZ ANNA OBLER, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, USUNIĘTO §7 UST. 2 I UST. 3, §8 UST. 2 I UST. 3, UST. 4 W §7 OZNACZONO JAKO UST. 2, UST. 4 W §8 OZNACZONO JAKO UST. 2, ZMIENIONO §9 UST. 1 I 2, §12 UST. 2 TIRET 2 I 3 I UST. 3. 23.02.2015 R., REP. A NR 1626/2015, NOTARIUSZ ANNA OBLER, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIENIONO §1 ORAZ §9 UST. 1 I 2, DODANO §7 UST. 3 I UST. 4 ORAZ §8 UST. 3 I UST. 42015-05-26 do dziś
528.10.2019 R., REP. A NR 17130/2019, NOTARIUSZ MICHAŁ KOŁPA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO NUMERACJĘ SPÓŁKI POPRZEZ PRZYJĘCIE NOWEGO BRZMIENIA UMOWY SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ2019-12-18 do dziś
6AKT NOTARIALNY Z DNIA 02.09.2020 R., REP. A NR 10491/2020, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MICHAŁA KOŁPĘ W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, ZMIENIONO: §6 UST.2, §7 UST.2, §8, §12 UST.1, §12 UST.3 UMOWY SPÓŁKI2021-01-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-03-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaEBW INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2015-05-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1415680332010-03-25 do dziś
4. Numer KRS0000544397 2015-05-26 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2010-03-25 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1000 ZŁ2010-03-25 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.150.000,00 ZŁ2019-12-18 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2010-09-20 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
12. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2010-09-20 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego1.150.000,00 ZŁ2019-12-18 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2010-03-25 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHAMRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-12-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1207370352010-03-25 do dziś
4. Numer KRS0000310938 2010-03-25 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2010-03-25 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaACOMMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-12-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3612573572015-05-26 do dziś
4. Numer KRS0000552936 2015-05-26 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-05-26 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2015-05-26 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2015-05-26 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2.000.250,00 ZŁ2015-05-26 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2015-05-26 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego2.000.250,00 ZŁ2015-05-26 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2015-05-26 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZUBA2021-01-07 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF GRZEGORZ2021-01-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-07 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2021-01-07 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-01-07 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2021-01-07 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1000,00 ZŁ2021-01-07 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2967500,00 ZŁ2021-01-07 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2021-01-07 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego2967500,00 ZŁ2021-01-07 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2021-01-07 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2010-03-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKOMPLEMENTARIUSZ PROWADZI SPRAWY SPÓŁKI I REPREZENTUJE SPÓŁKĘ NA ZEWNĄTRZ. KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI JEST SPÓŁKA POD FIRMĄ „NOWE TATRY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO PROKURENT. OBECNIE CZŁONKAMI ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA SĄ: WOJCIECH KRZYSZTOF CZUBA - PREZES ZARZĄDU2019-07-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHAMRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-12-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1207370352010-03-25 do dziś
4. Numer KRS0000310938 2010-03-25 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy155 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2010-03-25 do dziś
255 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2010-03-25 do dziś
355 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE2010-03-25 do dziś
456 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2010-03-25 do dziś
556 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2010-03-25 do dziś
656 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2010-03-25 do dziś
763 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2010-03-25 do dziś
882 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-03-25 do dziś
996 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-03-25 do dziś
1041 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-05-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-07 do dziś
2data złożenia 12.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-07 do dziś
3data złożenia 08.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-07 do dziś
4data złożenia 13.08.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-29 do dziś
5data złożenia 10.08.2018 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-08-10 do dziś
6data złożenia 10.08.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-08-10 do dziś
7data złożenia 10.08.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-08-10 do dziś
8data złożenia 10.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-10 do dziś
9data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
10data złożenia 15.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-07 do dziś
201.01.2011 - 31.12.20112012-08-07 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-08-07 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 01.01.20132014-08-29 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów