BRAINWORKZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000351914
Numer REGON: 142351519
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-03-19
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2021-09-30
Sygnatura akt[RDF/339379/21/192]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-03-19 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 142351519 NIP 70102268962011-09-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBRAINWORKZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-04-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-03-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-03-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2018-03-06 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. TAMKA nr domu 29 nr lokalu 14 kod pocztowy 00-355 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2018-03-06 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejOFFICE@BRAINWORKS.PL2014-08-08 do dziś
4. Adres strony internetowejHTTP://WWW.BRAINWORKS.PL2014-08-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki118 STYCZNIA 2010 R., NOTARIUSZ W WARSZAWIE PAWEŁ ORŁOWSKI, REP. A NR 547/2010.2010-03-19 do dziś
228.07.2011 R., REP. A NR 3673/2011, NOTARIUSZ JOANNA SZESZKOWSKA, AL. NIEPODLEGŁOŚCI 245 LOK.103, 02-009 WARSZAWA PRZYJĘCIE NOWEGO TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI2011-09-30 do dziś
303.03.2017R., REP. A NR 248/2017, NOTARIUSZ OLGA SMARDZEWSKA-DEJAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO §2.2017-04-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-03-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-03-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDZIĘCIELAK2017-04-03 do dziś
2. ImionaJACEK2017-04-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-04-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały950 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 47.500,00 ZŁOTYCH2017-04-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-04-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2011-09-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-03-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI.2010-03-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNAPIERSKI2017-04-03 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2017-04-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-04-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-04-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-04-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoDZIĘCIELAK2017-04-03 do dziś
2. ImionaJACEK2017-04-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-04-03 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2017-04-03 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy173 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2015-02-12 do dziś
273 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI2015-02-12 do dziś
373 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH2015-02-12 do dziś
473 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2015-02-12 do dziś
573 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2015-02-12 do dziś
663 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2015-02-12 do dziś
763 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2015-02-12 do dziś
862 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2015-02-12 do dziś
962 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2015-02-12 do dziś
1070 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2015-02-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 21.12.2012 okres 19.01.2010-31.12.20102013-01-10 do dziś
2data złożenia 21.12.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112013-03-28 do dziś
3data złożenia 17.07.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-08-28 do dziś
4data złożenia 16.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-08 do dziś
5data złożenia 07.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
6data złożenia 18.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-25 do dziś
7data złożenia 17.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-11 do dziś
8data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
9data złożenia 15.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
10data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
11data złożenia 14.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
12data złożenia 30.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego119.01.2010-31.12.20102013-01-10 do dziś
201.01.2011 - 31.12.20112013-03-28 do dziś
301.01.2012-31.12.20122013-08-28 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-08 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-25 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-11 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu119.01.2010-31.12.20102013-01-10 do dziś
201.01.2011 - 31.12.20112013-03-28 do dziś
301.01.2012-31.12.20122013-08-28 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-08 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-25 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-11 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów