GRUPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000351829
Numer REGON: 142258240
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-03-25
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2015-09-30
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/50761/15/85]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-03-25 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 142258240 NIP 52229453532011-12-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRUPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-06-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-03-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-03-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2011-07-26 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica POSTĘPU nr domu 15 kod pocztowy 02-676 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2014-03-17 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejGRUPER@GRUPER.PL2012-09-17 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.GRUPER.PL2012-09-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki126.02.2010 R. -ROBERT BŁASZCZAK -NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A -4614/20102010-03-25 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 20.05.2010, REPERTORIUM A NR 971/2010, SPORZĄDZONY PRZEZ WOJCIECHA ZIELENIEWSKIEGO, NOTARIUSZA W WARSZAWIE W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY ULICY MARSZAŁKOWSKIEJ 87 LOK. 123. ZMIANA: § 1, § 5, § 7, § 10, § 11, DODANY: § 15A2010-06-25 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 31.08.2010 R., REP. A NR 14812/2010, SPORZĄDZONY PRZEZ BARTŁOMIEJA JABŁOŃSKIEGO, NOTARIUSZA W WARSZAWIE W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY UL. ŚWIĘTOKRZYSKIEJ NR 36 LOK. 12 ZMIANA: § 3, 5, 6 UST. 7 I 10, § 7, 11, § 13 UST. 1 I 4, § 15A UST. 11 I 16, § 16 UST. 1, 3, 4, § 17 UST. 1 DODANO: § 6 UST. 14 -16, § 13 UST. 4 -5, § 15 A UST. 16, § 16 UST. 4A -C ZMIANA NUMERACJI JEDNOSTEK REDAKCYJNYCH W UMOWIE SPÓŁKI W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: § 1 -NUMERACJA UST. 3 I 4 ZMIENIONA NA NUMERY 1 I 2 § 15 -NUMERACJA UST. 10 -19 ZMIENIONA NA NUMERY 1 -10, UST. 11A OTRZYMUJE NR 2A2010-10-11 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 8.11.2011 ROKU, REPERTORIUM A NR 2070/2011, SYLWESTER GRZEBINOGA NOTARIUSZ W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA SYLWESTER GRZEBINOGA NOTARIUSZ W WARSZAWIE UL. HOŻA 5/7 LOK. 28; ZMIENIONO PARAGRAF 5 ORAZ PARAGRAF 7 PUNKT „G” UMOWY SPÓŁKI, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2011-12-27 do dziś
5AKT NOTARIALNY Z DNIA 24.02.2012 ROKU, REP. A NR 8383/2012, NOTARIUSZ KRZYSZTOF NURKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. POSTĘPU 18 B, ZMIENIONO PARAGRAF 5 ORAZ PARAGRAF 7 PUNKT „A” I PARAGRAF 7 PUNKT „G” UMOWY SPÓŁKI, NA SKUTEK CZEGO PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2012-03-14 do dziś
6AKT NOTARIALNY Z DNIA 04.06.2012 R., REP. A NR 7337/2012, NOTARIUSZ MAGDALENA KOROBOWICZ KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UCHYLENIE CAŁEJ DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI UMOWY I USTALENIE NOWEJ2012-09-17 do dziś
730.12.2013 R., REP. A NR 12302/2013, ZASTĘPCA NOTARIALNY KATARZYNA BIAŁEK, KANCELARIA NOTARIALNA MAGDALENA KOROBOWICZ, NOTARIUSZ, UL. SOLARIEGO 4, 02-070 WARSZAWA. ZMIANA § 5 UMOWY SPÓŁKI2014-03-17 do dziś
823.01.2014 R., REP. A NR 2341/2014, ZASTĘPCA NOTARIALNY KATARZYNA BIAŁEK, KANCELARIA NOTARIALNA MAGDALENA KOROBOWICZ, NOTARIUSZ W WARSZAWIE UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEGO BRZMIENIA UMOWY SPÓŁKI I USTALENIE TREŚCI UMOWY SPÓŁKI W NOWYM BRZMIENIU.2014-03-25 do dziś
909.01.2015 R., REP. A NR 172/2015, NOTARIUSZ MAGDALENA KOROBOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIENIONO § 5, § 8 PKT 7 UMOWY SPÓŁKI DODANO W UMOWIE SPÓŁKI § 8 PKT 82015-02-20 do dziś
1018.05.2015 R., REP. A NR 16692/2015, NOTARIUSZ KRZYSZTOF NURKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL.POSTĘPU 18B, UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEGO BRZMIENIA UMOWY SPÓŁKI, USTALENIE TREŚCI UMOWY W NOWYM BRZMIENIU.2015-07-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-03-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-03-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaXANTHIPPE INVESTMENTS LIMITED Z SIEDZIBĄ NA CYPRZE2014-03-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000,00 ZŁOTYCH2014-03-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-03-17 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNAJMOWICZ2014-03-17 do dziś
2. ImionaMARIUSZ HENR YK2014-03-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-03-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-03-17 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZUMZI SRL Z SIEDZIBĄ W RUMUNII2015-02-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały7.008 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 700.800 ZŁOTYCH2015-07-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-02-20 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaREBATE NETWORKS GMBH Z SIEDZIBĄ W BERLINIE2015-07-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2.239 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 223.900 ZŁOTYCH2015-07-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-07-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego1387200,00 ZŁ2015-07-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport11200,00 ZŁ2012-03-14 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-03-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU UPRAWNIONY DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI.2010-03-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaREZNEAC2015-09-30 do dziś
2. ImionaANDREI2015-09-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-09-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-09-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2015-02-20 do dziś
262 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2015-02-20 do dziś
363 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2015-02-20 do dziś
463 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2015-02-20 do dziś
563 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-02-20 do dziś
673 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2015-02-20 do dziś
773 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2015-02-20 do dziś
874 40 Z REKLAMA2015-02-20 do dziś
982 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-02-20 do dziś
1096 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-02-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.06.2011 okres 26.02.2010 -31.12.20102011-07-26 do dziś
2data złożenia 10.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-09-17 do dziś
3data złożenia 10.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-20 do dziś
4data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-06 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta126.02.2010 -31.12.20102011-07-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego126.02.2010 -31.12.20102011-07-26 do dziś
201.01.2011 - 31.12.20112012-09-17 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-08-20 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu126.02.2010 -31.12.20102011-07-26 do dziś
201.01.2011 - 31.12.20112012-09-17 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-08-20 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów