ARTECH + SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-21 godz. 11:54:12
Numer KRS: 0000351053
Numer REGON: 121175964
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-03-12
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2021-11-16
Sygnatura akt[RDF/361415/21/324]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-03-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTECH + SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-03-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-03-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-03-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2015-10-08 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. BPA FRANCISZKA HODURA nr domu 6 kod pocztowy 30-416 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2020-10-22 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejANNAPODLES@ARTECHKRAKOW.PL2013-03-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki126.01.2010 R., KANCELARIA NOTARIALNA S.C. J. DAMULEWICZ, W. KAPUSTA, W. ZARZYCKI, KRAKÓW, UL. ARMII KRAJOWEJ 19, REPERTORIUM A NR 2691/2010.2010-03-12 do dziś
221.05.2012 R. REP. A NR 4033/2012 KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE NOTARIUSZ WOJCIECH ZARZYCKI ZMIANA § 21 PKT 22012-06-28 do dziś
309.02.2016 R., REP. A NR 1302/2016, NOTARIUSZ SYLWIA BARUTOWICZ - WIECZOREK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIANA: § 11, § 21, § 22 UMOWY SPÓŁKI2016-03-21 do dziś
411.07.2019 R., NOTARIUSZ SYLWIA BARUTOWICZ - WIECZOREK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 1135/2019; ZMIANA: § 21 UST. 2 ORAZ § 222019-09-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-03-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-03-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKWARCIAK PODLEŚ2010-03-12 do dziś
2. ImionaANNA ELŻBIETA2010-03-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-03-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.700,00 ZŁ2019-09-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-03-12 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCELEJ2019-09-24 do dziś
2. ImionaKINGA BARBARA2019-09-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.650,00 ZŁ2019-09-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-09-24 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJÓZEFOWSKI2019-09-24 do dziś
2. ImionaMACIEJ MARIA2019-09-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.650,00 ZŁ2019-09-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-09-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2010-03-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-03-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD SPÓŁKI MOŻE BYĆ JEDNOOSOBOWY, BĄDŹ WIELOOSOBOWY. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI DO KWOTY 50.000,00 ZŁ UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, NATOMIAST POWYŻEJ TEJ KWOTY - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.2019-09-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJÓZEFOWSKI2019-09-24 do dziś
2. ImionaMACIEJ MARIA2019-09-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-09-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-09-24 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCELEJ2019-09-24 do dziś
2. ImionaKINGA BARBARA2019-09-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-09-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-09-24 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKWARCIAK PODLEŚ2010-03-12 do dziś
2. ImionaANNA ELŻBIETA2010-03-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-03-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-03-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-03-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2010-03-12 do dziś
241 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2010-03-12 do dziś
341 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2010-03-12 do dziś
443 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2010-03-12 do dziś
543 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2010-03-12 do dziś
643 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2010-03-12 do dziś
743 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-03-12 do dziś
846 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2010-03-12 do dziś
946 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH2010-03-12 do dziś
1046 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2010-03-12 do dziś
1147 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2010-03-12 do dziś
1271 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2010-03-12 do dziś
1349 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2010-03-12 do dziś
1452 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2010-03-12 do dziś
1558 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2010-03-12 do dziś
1658 13 Z WYDAWANIE GAZET2010-03-12 do dziś
1758 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2010-03-12 do dziś
1858 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2010-03-12 do dziś
1963 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2010-03-12 do dziś
2068 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-03-12 do dziś
2168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-03-12 do dziś
2268 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2010-03-12 do dziś
2374 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2010-03-12 do dziś
2468 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2010-03-12 do dziś
2570 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2010-03-12 do dziś
2670 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2010-03-12 do dziś
2774 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-03-12 do dziś
2874 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2010-03-12 do dziś
2973 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2010-03-12 do dziś
3018 11 Z DRUKOWANIE GAZET2010-03-12 do dziś
3118 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2010-03-12 do dziś
3218 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU2010-03-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.07.2011 okres 26.01.2010-31.12.20102011-07-26 do dziś
2data złożenia 08.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-30 do dziś
3data złożenia 07.06.2016 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-06-17 do dziś
4data złożenia 07.06.2016 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-06-17 do dziś
5data złożenia 07.06.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-06-17 do dziś
6data złożenia 12.12.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-01-19 do dziś
7data złożenia 12.12.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-19 do dziś
8data złożenia 07.01.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-01-07 do dziś
9data złożenia 15.11.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-11-15 do dziś
10data złożenia 16.11.2021 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-11-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego126.01.2010-31.12.20102011-07-26 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-30 do dziś
3OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-06-17 do dziś
4OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-06-17 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-06-17 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-01-19 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-19 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-01-07 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-11-15 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-11-16 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu126.01.2010-31.12.20102011-07-26 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-06-17 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-01-19 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-19 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.01.20172019-06-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów