SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA W BRODACH W LIKWIDACJ

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000350485
Numer REGON: 630886674
Numer NIP: 7881474060
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-03-08
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2023-02-20
Sygnatura akt[PO.IX NS-REJ.KRS/3956/23/144]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2010-03-08 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 630886674 NIP 78814740602010-03-08 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA W BRODACH W LIKWIDACJ2023-02-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nr w rejestrze RSA 1333 nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W POZNANIU WYDZIAŁ XIV GOSPODARCZY -REJESTROWY2010-03-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-03-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-03-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat NOWOTOMYSKI gmina LWÓWEK miejscowość BRODY2010-03-08 do dziś
2. Adresmiejscowość BRODY nr domu 115 kod pocztowy 64-310 poczta LWÓWEK kraj POLSKA 2010-03-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu119.01.1995 R.2010-03-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaCZAS NIEOZNACZONY2010-03-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2010-03-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIECHOWIAK2021-05-24 do dziś
2. ImionaMAREK2021-05-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-24 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaHADYNIAK2021-05-24 do dziś
2. ImionaMONIKA2021-05-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-24 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaPUK2017-03-24 do dziś
2. ImionaMIKOŁAJ2017-03-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-03-24 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z GOSPODARKA ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI2010-03-08 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZASADZIE BEZPOŚREDNIEJ PŁATNOŚCI2010-03-08 do dziś
368 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2020-11-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.07.2013 okres 01.01.2010R. - 31.12.2010R.2013-09-19 do dziś
2data złożenia 12.07.2013 okres 01.01.2011R. - 31.12.2011R.2013-09-19 do dziś
3data złożenia 12.07.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-19 do dziś
4data złożenia 22.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-10 do dziś
5data złożenia 14.11.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-11-28 do dziś
6data złożenia 14.11.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-28 do dziś
7data złożenia 06.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-08 do dziś
8data złożenia 08.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-08 do dziś
9data złożenia 28.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-28 do dziś
10data złożenia 03.08.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-08-03 do dziś
11data złożenia 30.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
12data złożenia 29.03.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2010R. - 31.12.2010R.2013-09-19 do dziś
201.01.2011R. - 31.12.2011R.2013-09-19 do dziś
301.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-19 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-10 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-11-28 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-28 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2010R. - 31.12.2010R.2013-09-19 do dziś
201.01.2011R. - 31.12.2011R.2013-09-19 do dziś
301.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-19 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-10 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-11-28 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-28 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-08 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji24.02.2022R. PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ W BRODACH ,2023-02-20 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR REPREZENTUJE SPÓŁDZIELNIĘ SAMODZIELNIE2023-02-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIECHOWIAK2023-02-20 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA EWA2023-02-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-02-20 do dziś
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów