BOMAYE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-28 godz. 22:21:09
Numer KRS: 0000350439
Numer REGON: 142314004
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-03-04
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2022-08-02
Sygnatura akt[RDF/411678/22/987]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-03-04 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 142314004 NIP 95123049892011-06-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOMAYE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-03-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-03-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-03-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2017-05-19 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. KAWCZA nr domu 35 nr lokalu 7 kod pocztowy 04-167 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2022-02-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki14 LUTEGO 2010 ROKU, MAŁGORZATA FARION, KANCELARIA NOTARIALNA S.C. JOLANTA BAREJ ELŻBIETA BAREJ-MAGIERA MAŁGORZATA FARION W WARSZAWIE, REP. A 968/20102010-03-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-03-04 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-03-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOES2010-03-04 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA JOANNA2010-03-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-03-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.000,00 ZŁOTYCH2010-03-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-03-04 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBANACH SPYRA2011-01-28 do dziś
2. ImionaJOANNA MAGDALENA2010-03-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-03-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały8 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.000,00 ZŁ2013-12-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-03-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego20000,00 ZŁ2010-03-04 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-03-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE ZARÓWNO W WYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JAK I ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO.2010-03-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOES2010-03-04 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA JOANNA2010-03-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-03-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-03-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-03-04 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBANACH SPYRA2011-01-28 do dziś
2. ImionaJOANNA MAGDALENA2010-03-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-03-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2010-03-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-03-04 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy159 12 Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI2010-03-04 do dziś
259 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2010-03-04 do dziś
373 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2010-03-04 do dziś
474 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2010-03-04 do dziś
574 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2010-03-04 do dziś
674 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-03-04 do dziś
790 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH2010-03-04 do dziś
890 02 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA WYSTAWIANIE PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH2010-03-04 do dziś
990 03 Z ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA2010-03-04 do dziś
1059 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2015-04-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.06.2011 okres 04.02.2010 -31.12.20102011-06-14 do dziś
2data złożenia 14.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-06-20 do dziś
3data złożenia 03.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-25 do dziś
4data złożenia 18.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-26 do dziś
5data złożenia 27.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-02 do dziś
6data złożenia 14.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-22 do dziś
7data złożenia 10.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-19 do dziś
8data złożenia 13.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-13 do dziś
9data złożenia 10.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-10 do dziś
10data złożenia 11.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
11data złożenia 03.11.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-03 do dziś
12data złożenia 17.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-17 do dziś
13data złożenia 02.08.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego104.02.2010 -31.12.20102011-06-14 do dziś
201.01.2011 -31.12.20112012-06-20 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-07-25 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-26 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-02 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-22 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-19 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-13 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-10 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-03 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-17 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-02 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu104.02.2010 -31.12.20102011-06-14 do dziś
201.01.2011 -31.12.20112012-06-20 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-07-25 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-26 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-02 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-22 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-19 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-13 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-10 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-03 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów