FALOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-19 godz. 15:49:34
Numer KRS: 0000350088
Numer REGON: 142319361
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-03-02
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2023-06-15
Sygnatura akt[RDF/499134/23/969]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-03-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFALOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-05-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-03-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-03-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2010-03-02 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. SIELECKA nr domu 35 kod pocztowy 00-738 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2022-05-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki117.02.2010 R., NOTARIUSZ W WARSZAWIE, MAŁGORZATA PAŁGAN -PASZKA, KANCELARIA NOTARIALNA, UL. TERESPOLSKA 4 LOK. 83, WARSZAWA, AKT NOTARIALNY REP. A NR 2281/20102010-03-02 do dziś
228.03.2022 R., NOTARIUSZ W WARSZAWIE, KRZYSZTOF GŁADKI, KANCELARIA NOTARIALNA, UL. NAŁĘCZOWSKA 60 LOK. 23 WARSZAWA, AKT NOTARIALNY REP. A NR 999/2022 UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEGO BRZMIENIA UMOWU SPÓŁKI ORAZ PRZYJĘCIE NOWEGO TEKSTU UMOWY SPÓŁKI.2022-05-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-03-02 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-03-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRAWCZUK2010-03-02 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2010-03-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-03-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały23 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.150,00 ZŁOTYCH2022-05-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-03-02 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGUMOWSKI2022-05-17 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2022-05-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-05-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały23 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.150,00 ZŁOTYCH2022-05-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-05-17 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSTASZEWSKI2022-05-17 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2022-05-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-05-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały23 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.150,00 ZŁOTYCH2022-05-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-05-17 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRACA2022-05-17 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2022-05-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-05-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały23 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.150,00 ZŁOTYCH2022-05-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-05-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2010-03-02 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-03-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2022-05-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRZASKA2022-05-17 do dziś
2. ImionaPATRYK2022-05-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-05-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-05-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-05-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoOSTASZEWSKI2022-05-17 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2022-05-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-05-17 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA2022-05-17 do dziś
21. NazwiskoGRACA2022-05-17 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2022-05-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-05-17 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA2022-05-17 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy190 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH2010-03-02 do dziś
273 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2022-05-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy173 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2022-05-17 do dziś
273 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2022-05-17 do dziś
364 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2022-05-17 do dziś
470 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2022-05-17 do dziś
574 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2022-05-17 do dziś
678 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2022-05-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.09.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-09-19 do dziś
2data złożenia 19.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-19 do dziś
3data złożenia 22.03.2022 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182022-03-22 do dziś
4data złożenia 22.03.2022 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-03-22 do dziś
5data złożenia 22.03.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-03-22 do dziś
6data złożenia 11.05.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-05-11 do dziś
7data złożenia 15.06.2023 okres OD 01.04.2022 DO 31.12.20222023-06-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-09-19 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-19 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182022-03-22 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-03-22 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-03-22 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-05-11 do dziś
7OD 01.04.2022 DO 31.12.20222023-06-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182022-03-22 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-03-22 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-03-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów