INSTYTUT ROZWOJU NAUKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000349984
Numer REGON: 301377163
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-03-04
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2023-03-30
Sygnatura akt[RDF/476681/23/502]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-03-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINSTYTUT ROZWOJU NAUKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-03-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-03-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-03-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina KOMORNIKI miejscowość KOMORNIKI2010-03-04 do dziś
2. Adresmiejscowość KOMORNIKI ulica KS. ROBAKA nr domu 11 kod pocztowy 62-052 poczta KOMORNIKI kraj POLSKA 2010-03-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki130.10.2009 R., NOTARIUSZ IRENEUSZ WELEDA, KANCELARIA NOTARIALNA W GÓRZE, UL. MICKIEWICZA 1, REP. „A” NUMER 6846/2009. 19.02.2010 R., REP. A NR 961/2010, NOTARIUSZ IRENEUSZ WELEDA, KANCELARIA NOTARIALNA W GÓRZE, DODANO § 8 UST. 5.2010-03-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-03-04 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-03-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZAFRAŃSKI2010-03-04 do dziś
2. ImionaMACIEJ ZBIGNIEW2010-03-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-03-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2500 ZŁ2010-03-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-03-04 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZAFRAŃSKA2010-03-04 do dziś
2. ImionaMONIKA2010-03-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-03-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2500 ZŁ2010-03-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-03-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2010-03-04 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-03-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH, W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JEST UPOWAŻNIONY PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2010-03-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZAFRAŃSKA2010-03-04 do dziś
2. ImionaMONIKA2010-03-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-03-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-03-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-03-04 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy158 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2010-03-04 do dziś
278 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2010-03-04 do dziś
379 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE2010-03-04 do dziś
482 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2010-03-04 do dziś
585 5 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI2010-03-04 do dziś
685 6 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2010-03-04 do dziś
793 2 DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2010-03-04 do dziś
894 1 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH, PRACODAWCÓW ORAZ ORGANIZACJI PROFESJONALNYCH2010-03-04 do dziś
996 09 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-03-04 do dziś
1059 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2010-03-04 do dziś
1162 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2010-03-04 do dziś
1263 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2010-03-04 do dziś
1370 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2010-03-04 do dziś
1471 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2010-03-04 do dziś
1572 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2010-03-04 do dziś
1673 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2010-03-04 do dziś
1774 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2010-03-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.07.2011 okres 04.03.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-22 do dziś
2data złożenia 29.06.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-24 do dziś
3data złożenia 02.04.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-04-26 do dziś
4data złożenia 25.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-05-26 do dziś
5data złożenia 26.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-03 do dziś
6data złożenia 21.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-23 do dziś
7data złożenia 14.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-12 do dziś
8data złożenia 09.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
9data złożenia 26.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
10data złożenia 05.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-05 do dziś
11data złożenia 05.05.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-05-05 do dziś
12data złożenia 05.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-05 do dziś
13data złożenia 30.03.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego104.03.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-22 do dziś
201.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-24 do dziś
301.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-04-26 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-05-26 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-03 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-23 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-12 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-05 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-05-05 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-05 do dziś
13OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu104.03.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-22 do dziś
201.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-24 do dziś
301.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-04-26 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-05-26 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-03 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-23 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-12 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-05 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-05-05 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-05 do dziś
13OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów