„GRZYBEK HORBOWSKI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000349841
Numer REGON: 060587091
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-02-25
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2022-08-26
Sygnatura akt[RDF/416199/22/190]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-02-25 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 060587091 NIP 53725705062010-04-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„GRZYBEK HORBOWSKI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-02-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-02-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-02-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat BIALSKI gmina ZALESIE miejscowość HORBÓW-KOLONIA2016-11-23 do dziś
2. Adresmiejscowość HORBÓW-KOLONIA nr domu 6C kod pocztowy 21-512 poczta ZALESIE kraj POLSKA 2016-11-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki122.01.2010 R. NOTARIUSZ JERZY NOWAK KANCELARIA NOTARIALNA W BIAŁEJ PODLASKIEJ PRZY UL. BRZESKIEJ 32, REP. A NR 337/2010. 17.02.2010 R. NOTARIUSZ JERZY NOWAK KANCELARIA NOTARIALNA W BIAŁEJ PODLASKIEJ PRZY UL. BRZESKIEJ 32, REP. A NR 738/2010 -ZMIENIONO PAR. 3 UMOWY SPÓŁKI.2010-02-25 do dziś
202.04.2010 R. NOTARIUSZ JERZY NOWAK KANCELARIA NOTARIALNA W BIAŁEJ PODLASKIEJ PRZY UL. BRZESKIEJ 32, REPERTORIUM A NR 1503/2010 -ZMIENIONO: § 12, § 14, § 16 UST. 2 PKT 1), § 16 UST. 2 PKT 2), § 16 UST. 2 PKT 5), § 16 UST. 2 PKT 6), § 17, W § 25 SKREŚLA SIĘ UST. 3-5, ZMIENIONO § 26 UST. 3 LIT F), W § 26 UST. 3 SKREŚLA SIĘ LIT. J), ZMIENIONO § 28 UST. 2, § 28 UST. 4.2010-04-26 do dziś
315.03.2016 R. - AKT NOTARIALNY REP. A NR 1478/2016, NOTARIUSZ JERZY NOWAK, KANCELARIA NOTARIALNA W BIAŁEJ PODLASKIEJ, ZMIENIONO: § 17 UST. 1 ORAZ § 18 UST. 1. 24.08.2016 R. - AKT NOTARIALNY REP. A NR 4567/2016, NOTARIUSZ JERZY NOWAK, KANCELARIA NOTARIALNA W BIAŁEJ PODLASKIEJ, ZMIENIONO: § 16 UST. 2 PKT 7.2016-11-23 do dziś
405.09.2019 R. - REPERTORIUM A NR 4055/2019, NOTARIUSZ JERZY NOWAK KANCELARIA NOTARIALNA W BIAŁEJ PODLASKIEJ, ZMIENIONO: §17 UST. 1, §27 UST.1, DODANO: §28 UST. 62020-03-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-02-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-02-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAK2010-02-25 do dziś
2. ImionaNORBERT PIOTR2010-02-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-02-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20 000 ZŁOTYCH2010-02-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-02-25 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIETRASZUK2010-02-25 do dziś
2. ImionaMARZENA2010-02-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-02-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20 000 ZŁOTYCH2010-02-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-02-25 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIETRASZUK2010-02-25 do dziś
2. ImionaEWELINA2010-02-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-02-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20 000 ZŁOTYCH2010-02-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-02-25 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIETRASZUK2010-02-25 do dziś
2. ImionaADRIAN2010-02-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-02-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20 000 ZŁOTYCH2010-02-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-02-25 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIETRASZUK2018-09-10 do dziś
2. ImionaDAMIAN2018-09-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000 ZŁOTYCH2018-09-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-09-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2010-02-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-02-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2020-03-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIETRASZUK2020-03-16 do dziś
2. ImionaADRIAN2020-03-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-03-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymVICE-PREZES ZARZĄDU2020-03-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-03-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIETRASZUK2010-02-25 do dziś
2. ImionaMARZENA2010-02-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-02-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-02-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-02-25 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2010-02-25 do dziś
246 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2010-02-25 do dziś
352 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2010-02-25 do dziś
477 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-02-25 do dziś
582 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2010-02-25 do dziś
601 61 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ2010-02-25 do dziś
701 63 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH2010-02-25 do dziś
822 22 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH2010-02-25 do dziś
901 13 Z UPRAWA WARZYW, WŁĄCZAJĄC MELONY ORAZ UPRAWA ROŚLIN KORZENIOWYCH I ROŚLIN BULWIASTYCH2016-11-23 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2016-11-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.06.2011 okres 2010 ROK2011-07-29 do dziś
2data złożenia 24.06.2013 okres 2012 ROK2013-08-05 do dziś
3data złożenia 10.03.2016 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-03-18 do dziś
4data złożenia 10.03.2016 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-03-18 do dziś
5data złożenia 10.03.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-18 do dziś
6data złożenia 22.12.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-01-19 do dziś
7data złożenia 22.12.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-19 do dziś
8data złożenia 18.06.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-18 do dziś
9data złożenia 08.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
10data złożenia 09.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-09 do dziś
11data złożenia 15.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-15 do dziś
12data złożenia 26.08.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12010 ROK2011-07-29 do dziś
22012 ROK2013-08-05 do dziś
3OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-03-18 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-03-18 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-18 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-01-19 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-19 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-18 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-09 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-15 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12010 ROK2011-07-29 do dziś
22012 ROK2013-08-05 do dziś
3OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-03-18 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-03-18 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-18 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-01-19 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-19 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-18 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów