GT FOOD SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000349727
Numer REGON: 080412192
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-02-24
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2022-07-14
Sygnatura akt[RDF/406356/22/702]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-02-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGT FOOD SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-02-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-02-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-02-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat PAJĘCZAŃSKI gmina DZIAŁOSZYN miejscowość DZIAŁOSZYN2011-08-22 do dziś
2. Adresmiejscowość DZIAŁOSZYN ulica WRONIA nr domu 11 kod pocztowy 98-355 poczta DZIAŁOSZYN kraj POLSKA 2011-08-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuGT FOOD SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ MOKRE2011-11-23 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat PAJĘCZAŃSKI gmina SIEMKOWICE miejscowość MOKRE2011-11-23 do dziś
3. Adresmiejscowość MOKRE nr domu 62 kod pocztowy 98-354 poczta SIEMKOWICE kraj POLSKA 2011-11-23 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki122.01.2010 R., NOTARIUSZ PIOTR KAZIMIERZ SZYSZKO, KANCELARIA NOTARIALNA W ZIELONEJ GÓRZE, REPERTORIUM A NUMER 305/2010.2010-02-24 do dziś
210.08.2011 R., NOTARIUSZ GRZEGORZ KWIECIEŃ, KANCELARIA NOTARIALNA W PAJĘCZNIE, REPERTORIUM „A” NR 3049/2011, ZMIENIONO: § 3, § 72011-08-22 do dziś
3AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 12.10.2011 R., REP A NR 4801/2011, NOTARIUSZ D. KAMIENIECKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WIELUNIU ZMIENIONO § 7 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO.2011-11-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-02-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-02-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAJEWSKA2011-08-22 do dziś
2. ImionaŁUCJA JÓZEFA2011-08-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-08-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ2011-11-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-11-23 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAJEWSKI2021-01-15 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW2021-01-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 ZŁ2021-01-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-01-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2010-02-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-02-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, NATOMIAST DO PODEJMOWANIA CZYNNOŚCI DOKONUJĄCYCH ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB POCIĄGAJĄCYCH ZA SOBĄ ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA POWYŻEJ KWOTY 100000,00 (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.2010-02-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLEWIŃSKA2015-12-04 do dziś
2. ImionaEDYTA ALICJA2011-11-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-11-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2011-11-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-11-23 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAJEWSKA2011-08-22 do dziś
2. ImionaŁUCJA JÓZEFA2011-08-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-08-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2011-11-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-08-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy156 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2010-02-24 do dziś
256 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2010-02-24 do dziś
356 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2011-08-22 do dziś
445 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2011-08-22 do dziś
581 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE2011-11-23 do dziś
655 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE2021-01-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 01.08.2011 okres 22.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-04 do dziś
2data złożenia 29.11.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-01-23 do dziś
3data złożenia 10.08.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-10-22 do dziś
4data złożenia 03.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-26 do dziś
5data złożenia 05.11.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-04 do dziś
6data złożenia 05.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-21 do dziś
7data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-29 do dziś
8data złożenia 23.06.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-06-23 do dziś
9data złożenia 03.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-03 do dziś
10data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-10-17 do dziś
11data złożenia 01.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-01 do dziś
12data złożenia 14.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego122.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-04 do dziś
201.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-01-23 do dziś
301.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-10-22 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-26 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-04 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-21 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-29 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-06-22 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-06-23 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-03 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-01 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu122.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-04 do dziś
201.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-01-23 do dziś
301.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-10-22 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-26 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-04 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-21 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-29 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-06-22 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-06-23 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-03 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-01 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2021-03-012021-03-05 do dziś