INT TECHNICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-04-18 godz. 10:43:53
Numer KRS: 0000349516
Numer REGON: 121113615
Numer NIP: 9930606747
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-02-26
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2023-07-05
Sygnatura akt[RDF/522786/23/302]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-02-26 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 121113615 NIP 99306067472011-02-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINT TECHNICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-02-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-02-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-02-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat TARNÓW gmina TARNÓW miejscowość TARNÓW2017-03-10 do dziś
2. Adresmiejscowość TARNÓW ulica UL. JANA KOCHANOWSKIEGO nr domu 39B kod pocztowy 33-100 poczta TARNÓW kraj POLSKA 2017-03-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki116.12.2009 R., NOTARIUSZ ANDRZEJ HAŁASA, KANCELARIA NOTARIALNA W TARNOWIE, REP. A NR 9185/20092010-02-26 do dziś
228.05.2015 R., REP. A NR 3065/2015, ANDRZEJ HAŁASA, KANCELARIA NOTARIALNA W TARNOWIE ZMIENIONO: § 10 UST.3,4,5, § 14 UST. 1,2,3,4 LIT. A,B,C,D,E,F,G UST.5,6,7 LIT. A,B,C,D,E UST.8, DODANO: § 19 UST.4 LIT.D, UST.5 LIT.C2015-08-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-02-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-02-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLSZÓWKA2010-02-26 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW ANTONI2010-02-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-02-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ2011-11-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-02-03 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPORĘBA2010-11-03 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF EUGENIUSZ2010-11-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-11-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ2011-11-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-02-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2010-02-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-02-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD PROWADZI SPRAWY SPÓŁKI I REPREZENTUJE SPÓŁKĘ. ZARZĄD SKŁADA OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI. KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPOWAŻNIONY DO TEGO SAMODZIELNIE.2010-02-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
16. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-02-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPORĘBA2010-11-03 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF EUGENIUSZ2010-11-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-11-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2011-02-03 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLSZÓWKA2010-02-26 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW ANTONI2010-02-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-02-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-02-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-02-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy133 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2010-02-26 do dziś
233 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2010-02-26 do dziś
346 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2010-02-26 do dziś
462 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2010-02-26 do dziś
533 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2010-02-26 do dziś
646 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2016-06-20 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2016-06-20 do dziś
262 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2016-06-20 do dziś
362 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2016-06-20 do dziś
471 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2016-06-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.08.2011 okres 19.01.2010-31.12.20102011-09-20 do dziś
2data złożenia 21.08.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-09-04 do dziś
3data złożenia 30.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.2012 R.2013-08-21 do dziś
4data złożenia 30.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-16 do dziś
5data złożenia 09.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-06 do dziś
6data złożenia 02.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-20 do dziś
7data złożenia 14.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-06 do dziś
8data złożenia 11.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-11 do dziś
9data złożenia 21.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-21 do dziś
10data złożenia 07.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-07 do dziś
11data złożenia 08.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-08 do dziś
12data złożenia 12.08.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-12 do dziś
13data złożenia 05.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-05 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-08 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-12 do dziś
3OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego119.01.2010-31.12.20102011-09-20 do dziś
201.01.2011-31.12.20112012-09-04 do dziś
301.01.2012 - 31.12.2012 R.2013-08-21 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-16 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-06 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-20 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-06 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-11 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-21 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-07 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-08 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-12 do dziś
13OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu119.01.2010-31.12.20102011-09-20 do dziś
201.01.2011-31.12.20112012-09-04 do dziś
301.01.2012 - 31.12.2012 R.2013-08-21 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-16 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-06 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-20 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-06 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-11 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-21 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-07 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-12 do dziś
12OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów