„A-Z SILESIA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000349289
Numer REGON: 241387624
Numer NIP: 6312602048
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-02-23
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2023-01-30
Sygnatura akt[RDF/466994/23/313]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-02-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„A-Z SILESIA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-02-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-02-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-02-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. GLIWICE gmina M. GLIWICE miejscowość GLIWICE2010-02-23 do dziś
2. Adresmiejscowość GLIWICE ulica RYBNICKA nr domu 147 kod pocztowy 44-122 poczta GLIWICE kraj POLSKA 2010-11-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki127.11.2009 R. NOTARIUSZ ANTONINA OCHROMBEL-PAWELEC, KANCELARIA NOTARIALNA W GLIWICACH, REP. A NR 12127/20092010-02-23 do dziś
220.11.2017 R., NOTARIUSZ ANTONINA OCHROMBEL-PAWELEC, KANCELARIA NOTARIALNA W GLIWICACH, REP. A NR 5938/2017 - DODANO: DO §10 UST.4, §12 Z INDEKSEM 12018-01-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-02-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-02-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIETRZYK2010-02-23 do dziś
2. ImionaRYSZARD MARIAN2010-02-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-02-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały384 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 19.200,00; -ZŁ2012-12-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-02-23 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIETRZYK2010-02-23 do dziś
2. ImionaMARIA KRYSTYNA2010-02-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-02-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały308 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WYSOKOŚCI 15.400,00 ZŁ2010-11-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-02-23 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIETRZYK2010-02-23 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW TOMASZ2010-02-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-02-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały308 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WYSOKOŚCI 15.400,00 ZŁ2010-11-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-02-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2010-11-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-02-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ZARÓWNO W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JAK I WIELOOSOBOWEGO, UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2010-02-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIETRZYK2010-02-23 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW TOMASZ2010-02-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-02-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-02-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-02-23 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIETRZYK2010-02-23 do dziś
2. ImionaRYSZARD MARIAN2010-02-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-02-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2010-02-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-02-23 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIETRZYK2010-02-23 do dziś
2. ImionaMARIA KRYSTYNA2010-02-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-02-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2010-02-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-02-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-02-23 do dziś
246 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2010-02-23 do dziś
374 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-02-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.05.2011 okres 27.11.2009 -31.12.20102011-08-19 do dziś
2data złożenia 15.06.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-10-18 do dziś
3data złożenia 04.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-19 do dziś
4data złożenia 18.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-12 do dziś
5data złożenia 12.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-30 do dziś
6data złożenia 06.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-09 do dziś
7data złożenia 05.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-06 do dziś
8data złożenia 18.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-18 do dziś
9data złożenia 11.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
10data złożenia 26.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-26 do dziś
11data złożenia 08.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-08 do dziś
12data złożenia 28.03.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-28 do dziś
13data złożenia 30.01.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-01-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego127.11.2009 -31.12.20102011-08-19 do dziś
201.01.2011 - 31.12.20112012-10-18 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-07-19 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-12 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-30 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-09 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-06 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-18 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-26 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-08 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-28 do dziś
13OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-01-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu127.11.2009 -31.12.20102011-08-19 do dziś
201.01.2011 - 31.12.20112012-10-18 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-07-19 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-12 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-30 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-09 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-06 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów