A-TEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-03-04 godz. 10:56:22
Numer KRS: 0000349238
Numer REGON: 121152816
Numer NIP: 7343415879
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-02-17
Ostatni wpis Nr wpisu33Data dokonania wpisu2022-11-25
Sygnatura akt[KR.XII NS-REJ.KRS/15194/22/964]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-02-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA-TEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-02-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-02-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-02-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. NOWY SĄCZ gmina M. NOWY SĄCZ miejscowość NOWY SĄCZ2010-02-17 do dziś
2. Adresmiejscowość NOWY SĄCZ ulica WĘGIERSKA nr domu 201 kod pocztowy 33-300 poczta NOWY SĄCZ kraj POLSKA 2012-09-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki18 GRUDNIA 2009 R. NOTARIUSZ MICHAŁ BUCHMAN, KANCELARIA NOTARIALNA W NOWYM SĄCZU, NR REP. A 5594/20092010-02-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-02-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-02-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHAISENBERG ZAKŁAD KRAWIECKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-05-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1226294402019-05-15 do dziś
4. Numer KRS0000432289 2019-05-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6 000,00 ZŁ2019-05-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-05-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2010-02-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-02-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2010-02-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaYALKOUSKAYA2022-11-25 do dziś
2. ImionaINA2022-11-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-11-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-11-25 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2010-02-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoODRZYWOŁEK2013-09-06 do dziś
2. ImionaTOMASZ2013-09-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-09-06 do dziś
21. NazwiskoSŁOMKA2010-02-17 do dziś
2. ImionaHALINA2010-02-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-02-17 do dziś
31. NazwiskoPANICZ2010-02-17 do dziś
2. ImionaRYSZARD2010-02-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-02-17 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy114 20 Z PRODUKCJA WYROBÓW FUTRZARSKICH2010-02-17 do dziś
213 91 Z PRODUKCJA DZIANIN METRAŻOWYCH2010-02-17 do dziś
313 92 Z PRODUKCJA GOTOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH2010-02-17 do dziś
413 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-02-17 do dziś
514 11 Z PRODUKCJA ODZIEŻY SKÓRZANEJ2010-02-17 do dziś
614 12 Z PRODUKCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ2010-02-17 do dziś
714 13 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY WIERZCHNIEJ2010-02-17 do dziś
814 14 Z PRODUKCJA BIELIZNY2010-02-17 do dziś
914 19 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY2010-02-17 do dziś
1013 30 Z WYKOŃCZANIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH2022-11-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.07.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-07-20 do dziś
2data złożenia 24.08.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-09-04 do dziś
3data złożenia 30.07.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-09-06 do dziś
4data złożenia 16.11.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-14 do dziś
5data złożenia 11.01.2017 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-07-27 do dziś
6data złożenia 04.04.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-12-07 do dziś
7data złożenia 20.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-20 do dziś
8data złożenia 20.09.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-09-20 do dziś
9data złożenia 01.06.2022 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182022-06-01 do dziś
10data złożenia 01.06.2022 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-06-01 do dziś
11data złożenia 01.06.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-01 do dziś
12data złożenia 01.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2010-31.12.20102011-07-20 do dziś
201.01.2011-31.12.20112012-09-04 do dziś
301.01.2012-31.12.20122013-09-06 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-14 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-07-27 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-12-07 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-20 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-09-20 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182022-06-01 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-06-01 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-01 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2010-31.12.20102011-07-20 do dziś
201.01.2011-31.12.20112012-09-04 do dziś
301.01.2012-31.12.20122013-09-06 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-14 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-07-27 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-12-07 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-20 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-09-20 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182022-06-01 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-06-01 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-01 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów