INTEGRAMAX.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000349068
Numer REGON: 301359455
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-02-16
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2023-05-11
Sygnatura akt[RDF/486748/23/689]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-02-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTEGRAMAX.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-02-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-02-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-02-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2017-04-13 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. NOWINA nr domu 9 kod pocztowy 60-589 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2017-04-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki115.01.2010 R., NOTARIUSZ MIKOŁAJ SIENNICKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 465/2010.2010-02-16 do dziś
211.08.2021 R. REP. A NR 3.431/2021 NOTARIUSZ KAROLINA WALKIEWICZ - KURAŚ, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, ZMIANA UMOWY SPÓŁKI W ZAKRESIE §7 PKT 1. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI2022-01-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-02-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-02-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFLORYSIAK2010-02-16 do dziś
2. ImionaJACEK2010-02-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-02-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.400,00 ZŁ2010-02-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-02-16 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAŚLANKA2010-02-16 do dziś
2. ImionaMACIEJ2010-02-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-02-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.400,00 ZŁ2010-02-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-02-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2010-02-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-02-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, RÓWNIEŻ W PRZYPADKU ISTNIENIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.2010-02-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFLORYSIAK2010-02-16 do dziś
2. ImionaJACEK2010-02-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-02-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2010-02-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-02-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAŚLANKA2010-02-16 do dziś
2. ImionaMACIEJ2010-02-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-02-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2010-02-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-02-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2010-02-16 do dziś
246 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2010-02-16 do dziś
362 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2010-02-16 do dziś
470 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2010-02-16 do dziś
562 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2010-02-16 do dziś
646 66 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH2010-02-16 do dziś
746 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2010-02-16 do dziś
862 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2010-02-16 do dziś
995 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2010-02-16 do dziś
1070 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2022-01-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.07.2011 okres 2010 R.2011-07-25 do dziś
2data złożenia 10.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-25 do dziś
3data złożenia 19.07.2013 okres 2012R.2013-10-01 do dziś
4data złożenia 21.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-19 do dziś
5data złożenia 16.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-03 do dziś
6data złożenia 11.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-21 do dziś
7data złożenia 06.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-20 do dziś
8data złożenia 27.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-27 do dziś
9data złożenia 16.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
10data złożenia 09.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-09 do dziś
11data złożenia 06.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-06 do dziś
12data złożenia 21.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-21 do dziś
13data złożenia 11.05.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12010 R.2011-07-25 do dziś
201.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-25 do dziś
32012R.2013-10-01 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-19 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-03 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-21 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-20 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-27 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-09 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-06 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-21 do dziś
13OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12010 R.2011-07-25 do dziś
201.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-25 do dziś
32012R.2013-10-01 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-19 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-03 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-21 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-20 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-27 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-09 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-06 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów