BOYPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-24 godz. 18:43:39
Numer KRS: 0000348432
Numer REGON: 180529838
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-02-09
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2021-06-18
Sygnatura akt[RDF/300233/21/721]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-02-09 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 180529838 NIP 79524930482012-01-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOYPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-02-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-02-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-02-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat JAROSŁAWSKI gmina JAROSŁAW miejscowość JAROSŁAW2016-03-15 do dziś
2. Adresmiejscowość JAROSŁAW ulica UL. DOLNOLEŻAJSKA nr domu 59 kod pocztowy 37-500 poczta JAROSŁAW kraj POLSKA 2016-03-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki15.01.2010 R. -REP. A NR 25/2010, NOTARIUSZ PAWEŁ BIAŁACHOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W PRZEMYŚLU UL. KAMIENNY MOST NR 6 UMOWA SPÓŁKI Z O.O.2010-02-09 do dziś
217.02.2016 R., REP.A NR 730/2016, NOTARIUSZ PAWEŁ BIAŁACHOWSKI Z KANCELARII NOTARAIALNEJ NOTARIUSZ PAWEŁ BIAŁACHOWSKI, NOTARIUSZ PAWEŁ KALITA S.C. W PRZEMYŚLU ZMIENIONO PAR.3 UST.1 ORAZ SKREŚLONO PAR.3 UST.2 UMOWY SPÓŁKI2016-03-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-02-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-02-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOLITANSKA2019-07-11 do dziś
2. ImionaOLESYA2010-02-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały7 UDZIAŁOW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3500,00 ZŁ2016-03-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-02-09 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOLITANSKYI2010-02-09 do dziś
2. ImionaVOLODYMYR2010-02-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały3 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500 ZŁ2010-02-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-02-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2010-02-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-02-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.2010-02-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIHULIAK2019-07-11 do dziś
2. ImionaMARIIA2019-07-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-07-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-07-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2010-02-09 do dziś
247 89 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2010-02-09 do dziś
346 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2010-02-09 do dziś
446 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2010-02-09 do dziś
547 51 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-02-09 do dziś
647 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2010-02-09 do dziś
747 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-02-09 do dziś
847 72 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-02-09 do dziś
947 81 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2010-02-09 do dziś
1047 82 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY I OBUWIA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2016-03-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2011 okres 09.02.2010 -31.12.20102011-09-15 do dziś
2data złożenia 18.01.2013 okres 01.01.2011 - 31.12.20112013-01-29 do dziś
3data złożenia 21.06.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-09-30 do dziś
4data złożenia 22.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-09 do dziś
5data złożenia 11.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-20 do dziś
6data złożenia 18.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-05 do dziś
7data złożenia 26.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-05 do dziś
8data złożenia 18.06.2021 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-06-18 do dziś
9data złożenia 18.06.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-18 do dziś
10data złożenia 18.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-18 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego109.02.2010 -31.12.20102011-09-15 do dziś
201.01.2011 - 31.12.20112013-01-29 do dziś
301.01.2012-31.12.20122013-09-30 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-09 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-20 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-05 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu109.02.2010 -31.12.20102011-09-15 do dziś
201.01.2011 - 31.12.20112013-01-29 do dziś
301.01.2012-31.12.20122013-09-30 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-09 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-20 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-05 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów