A.M.K. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000347443
Numer REGON: 142232708
Numer NIP: 5213553122
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-01-27
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2023-06-22
Sygnatura akt[RDF/503159/23/2]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka komandytowa2010-01-27 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 142232708 NIP 52135531222014-02-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.M.K. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2010-01-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-01-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-01-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2010-01-27 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica DOLNA nr domu 11 nr lokalu 96 kod pocztowy 00-773 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2010-01-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki104.01.2010, MATYLDA PRZYBYLSKA NOTARIUSZ W WARSZAWIE KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ A. KOTUNIAK NOTARIUSZ M. PRZYBYLSKA S.C. REPERTORIUM A NR 4/20102010-01-27 do dziś
227.01.2014 R., REP. A NR 203/2014 MATYLDA PRZYBYLSKA NOTARIUSZ W WARSZAWIE ZMIANA: § 7, 8, 9.2014-02-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-01-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRYSTOSIAK2010-01-27 do dziś
2. ImionaANNA2010-01-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-01-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2010-01-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2010-01-27 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2010-01-27 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2010-01-27 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2010-01-27 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2.550,00 ZŁ2010-01-27 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2.550,00 ZŁ2010-01-27 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2010-01-27 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego2.550,00 ZŁ2010-01-27 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2010-01-27 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRÓLIK2010-01-27 do dziś
2. ImionaMARZENA AGATA2010-01-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-01-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2010-01-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2010-01-27 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2010-01-27 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2010-01-27 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2010-01-27 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2.300,00 ZŁ2014-02-05 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2.300,00 ZŁ2014-02-05 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2014-02-05 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego2.050,00 ZŁ2010-01-27 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2010-01-27 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego2.300,00 ZŁ2014-02-05 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2014-02-05 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaA.M.K. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-01-27 do dziś
4. Numer KRS0000344256 2010-01-27 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2010-01-27 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2010-01-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI A.M.K. SP. Z O.O. DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZĄ: KRYSTOSIAK ANNA WICEPREZES ZARZĄDU KRÓLIK MARZENA -PREZES ZARZĄDU2010-01-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaA.M.K. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-01-27 do dziś
4. Numer KRS0000344256 2010-01-27 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy169 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA2010-01-27 do dziś
245 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-01-27 do dziś
352 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2010-01-27 do dziś
445 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-01-27 do dziś
545 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-01-27 do dziś
645 40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2010-01-27 do dziś
746 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2010-01-27 do dziś
847 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2010-01-27 do dziś
947 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-01-27 do dziś
1095 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO2010-01-27 do dziś
1195 29 Z NAPRAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2010-01-27 do dziś
1270 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2010-01-27 do dziś
1396 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-01-27 do dziś
1455 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2010-01-27 do dziś
1555 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2010-01-27 do dziś
1655 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE2010-01-27 do dziś
1753 20 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2010-01-27 do dziś
1877 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2010-01-27 do dziś
1977 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2010-01-27 do dziś
2062 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2010-01-27 do dziś
2162 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2010-01-27 do dziś
2262 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2010-01-27 do dziś
2382 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2010-01-27 do dziś
2473 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2010-01-27 do dziś
2581 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2010-01-27 do dziś
2681 22 Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2010-01-27 do dziś
2781 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE2010-01-27 do dziś
2882 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2010-01-27 do dziś
2974 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI2010-01-27 do dziś
3082 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2010-01-27 do dziś
3182 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-01-27 do dziś
3249 4 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2010-01-27 do dziś
3385 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-01-27 do dziś
3443 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2010-01-27 do dziś
3543 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-01-27 do dziś
3645 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2010-01-27 do dziś
3745 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-01-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.05.2011 okres 01.03.2010 -31.12.20102011-05-19 do dziś
2data złożenia 07.05.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-05-28 do dziś
3data złożenia 08.05.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-05-14 do dziś
4data złożenia 20.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-27 do dziś
5data złożenia 04.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-17 do dziś
6data złożenia 06.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-31 do dziś
7data złożenia 28.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-26 do dziś
8data złożenia 09.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
9data złożenia 26.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-27 do dziś
10data złożenia 11.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-11 do dziś
11data złożenia 02.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-02 do dziś
12data złożenia 25.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-25 do dziś
13data złożenia 22.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.03.2010 -31.12.20102011-05-19 do dziś
201.01.2011 -31.12.20112012-05-28 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-05-14 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-27 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-17 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-31 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-26 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-27 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-11 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-02 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-25 do dziś
13OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów