ARTIMAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000347426
Numer REGON: 142249703
Numer NIP: 7010223248
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-01-26
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2021-11-25
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/68524/21/366]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-01-26 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 142249703 NIP 70102232482011-10-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTIMAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-01-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-01-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-01-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2010-01-26 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica SĄCHOCKA nr domu 3 nr lokalu 38 kod pocztowy 02-116 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2010-01-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuARTIMAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W MICHAŁÓWKU2021-11-25 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat OTWOCKI gmina WIĄZOWNA miejscowość MICHAŁÓWEK2021-11-25 do dziś
3. Adresmiejscowość MICHAŁÓWEK nr domu 9 H kod pocztowy 05-462 poczta MICHAŁÓWEK kraj POLSKA 2021-11-25 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI -AKT NOTARIALNY Z DNIA 03.12.2009 ROKU, REP. A NR 10986/2009, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA URSZULĘ STATKIEWICZ -WYSOCKĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE ZMIANA UMOWY SPÓŁKI -AKT NOTARIALNY Z DNIA 13.01.2010 ROKU, REP. A NR 155/2010, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA URSZULĘ STATKIEWICZ -WYSOCKĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE. ZMIENIONO § 7 UST. 12010-01-26 do dziś
29 WRZEŚNIA 2011 R. REP. A NR 4952/2011, NOTARIUSZ W WARSZAWIE URSZULA STANKIEWICZ-WYSOCKA ZMIANA § 1, § 7, § 102011-10-26 do dziś
328.01.2014 R., REP. A NR 479/2014, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, URSZULA STATKIEWICZ-WYSOCKA, ZMIANA § 72014-03-27 do dziś
414.10.2016 R., REP. A NR 2322/2016 KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ALDONA SZABRAŃSKA-MILCARZ ZMIANA § 72016-12-14 do dziś
527.07.2020, REP. A NR 3560/2020, NOTARIUSZ BEATA OTKAŁA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: § 11 UST. 1, DODANIE: § 7 UST. 1 PKT 22.2020-08-27 do dziś
629.04.2021 R., REP. A NR 5317/2021, NOTARIUSZ BEATA OTKAŁA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, §7 UST. 1 PO PKT 22) DODANO PKT 23)-29)2021-05-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-01-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-01-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSTAPIUK2011-10-26 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2011-10-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-10-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały29 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2900,00 ZŁOTYCH2014-01-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-10-26 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSTAPIUK2011-10-26 do dziś
2. ImionaPAULINA ZOFIA2011-10-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-10-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały21 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.100,00 ZŁOTYCH2011-10-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-10-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2010-01-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-01-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2010-01-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSTAPIUK2011-10-26 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2011-10-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-10-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-10-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-10-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoSZARKOWSKI2018-07-30 do dziś
2. ImionaBARTŁOMIEJ2018-07-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-07-30 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2018-07-30 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy152 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2011-10-26 do dziś
245 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2014-03-27 do dziś
345 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2014-03-27 do dziś
477 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2014-03-27 do dziś
549 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2016-12-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy149 20 Z TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW2016-12-14 do dziś
252 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2016-12-14 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2016-12-14 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-12-14 do dziś
553 DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2020-08-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.07.2011 okres 26.01.2010 -31.12.20102011-09-19 do dziś
2data złożenia 31.07.2017 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112017-12-27 do dziś
3data złożenia 31.07.2017 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-12-27 do dziś
4data złożenia 31.07.2017 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-12-27 do dziś
5data złożenia 31.07.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-12-27 do dziś
6data złożenia 31.07.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-12-27 do dziś
7data złożenia 16.02.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-26 do dziś
8data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
9data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
10data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
11data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
12data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
13data złożenia 20.02.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-20 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-10-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego126.01.2010 -31.12.20102011-09-19 do dziś
2OD 01.01.2011 DO 31.12.20112017-12-27 do dziś
3OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-12-27 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-12-27 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-12-27 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-12-27 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-26 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu126.01.2010 -31.12.20102011-09-19 do dziś
2OD 01.01.2011 DO 31.12.20112017-12-27 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-12-27 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-12-27 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-26 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów