INTEGRITY PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000347184
Numer REGON: 142173791
Numer NIP: 5272620067
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-01-25
Ostatni wpis Nr wpisu33Data dokonania wpisu2022-12-20
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/58372/22/963]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-01-25 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 1421737912010-01-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTEGRITY PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-03-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-01-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-01-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2010-01-25 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica CHŁODNA nr domu 51 kod pocztowy 00-867 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2010-01-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 11 STYCZNIA 2010, R., PRZEZ NOTARIUSZA BARBARĘ BRYL PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL. FRETA 53/55 M. 1 REPERTORIUM A NR 91/20102010-01-25 do dziś
221.06.2011 R., REP. A NR 1488/2011, NOTARIUSZ BARBARA BRYL, KANCELARIA NOTARIALNA -BARBARA BRYL NOTARIUSZ, WARSZAWA ZMIANA § 15 UST. 2 UMOWY2011-09-20 do dziś
3ZMIANA UMOWY SPÓŁKI AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 06-07-2012 R., REP. A NR 1714/2012, NOTARIUSZ BARBARA BRYL, KANCELARIA NOTARIALNA - BARBARA BRYL NOTARIUSZ ZMIANA BRZMIENIA: § 8 UST. 1, § 11, § 14 UST. 8 LIT.D), § 14 UST. 8 LIT.Q), § 15 UST. 2 DODANA JEDNOSTKA REDAKCUJNA: § 12 UST. 42012-08-08 do dziś
424.09.2014 R., REP. A NR 1913/2014, NOTARIUSZ BARBARA BRYL, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. FRETA NR 53/55 M.1, 00-227 WARSZAWA ZMIANA BRZMIENIA § 17 UST. 2 UMOWY SPÓŁKI, UCHWALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2014-10-21 do dziś
5AKT NOTARIALNY Z DNIA 21.01.2015R.-KANCELARIA NOTARIALNA-NOTARIUSZ BARBARA BRYL PRZY UL. FRETA NR 53/55 M.1, 00-227 WARSZAWA, NOTARIUSZ BARBARA BRYL, REP. A NR 173/2015, ZMIANA BRZMIENIA §7, §8 UST. 1, §11, §14 UST. 8 PKT J, §17 UST. 2 UMOWY SPÓŁKI. AKT NOTARIALNY Z DNIA 13.02.2015R.-KANCELARIA NOTARIALNA-NOTARIUSZ BARBARA BRYL PRZY UL. FRETA NR 53/55 M.1, 00-227 WARSZAWA, EMERYTOWANY NOTARIUSZ ELŻBIETA JARMUŻEWSKA, ZASTĘPCA NOTARIUSZ BARBARY BRYL, REP. A NR 347/2015, ZMIANA BRZMIENIA §2 UMOWY SPÓŁKI.2015-03-05 do dziś
6AKT NOTARIALNY Z DNIA 26.10.2022 R. - KANCELARIA NOTARIALNA - EWA KUŚMIEROWSKA MAREK RUDZIŃSKI SPÓŁKA PARTNERSKA PRZY ULICY CHŁODNEJ NR. 64 LOK. 101-102, 00-872 WARSZAWA, NOTARIUSZ EWA KUŚMIEROWSKA, REP. A NR 2467/2022, ZMIANA BRZMIENIA §7 UST. 1, 2 I 4; § 11; §14 UST 6, 8, 10 I 11 UMOWY SPÓŁKI2022-12-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-01-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-01-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBROL2010-01-25 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2010-01-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-01-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1458 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 72.900,00 ZŁ2022-12-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-01-25 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaANISZEWSKI2010-01-25 do dziś
2. ImionaMARCIN2010-01-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-01-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały486 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.300,00 ZŁ2022-12-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-01-25 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRUPA ALTKOM SPÓŁKA AKCYJNA2020-05-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0105944572010-02-03 do dziś
4. Numer KRS0000120139 2010-02-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2160 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 108.000,00 ZŁ2022-12-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-02-03 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOZŁOWSKI2015-03-05 do dziś
2. ImionaARTUR2015-03-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały432 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 21.600,00 ZŁ2022-12-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-03-05 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJCIECHOWSKI2015-03-05 do dziś
2. ImionaDOMINIK2015-03-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały378 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 18.900,00 ZŁ2022-12-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-03-05 do dziś
6
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIP2015-03-05 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR2015-03-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały378 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 18.900,00 ZŁ2022-12-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-03-05 do dziś
7
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMALCZEWSKI2022-12-20 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2022-12-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały108 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.400,00 ZŁ2022-12-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-12-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego270000,00 ZŁ2022-12-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-01-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2012-08-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOZŁOWSKI2015-03-05 do dziś
2. ImionaARTUR2015-03-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2015-03-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-03-05 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBROL2010-01-25 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2010-01-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-01-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-01-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-01-25 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2015-03-05 do dziś
262 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2015-03-05 do dziś
362 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2015-03-05 do dziś
458 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2015-03-05 do dziś
562 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2015-03-05 do dziś
662 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2015-03-05 do dziś
764 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2015-03-05 do dziś
870 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-03-05 do dziś
974 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-03-05 do dziś
1085 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-03-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 20.04.2011 okres 02.02.2010-31.12.20102011-06-22 do dziś
2data złożenia 11.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-08 do dziś
3data złożenia 28.06.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-08-14 do dziś
4data złożenia 24.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-04 do dziś
5data złożenia 14.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-07 do dziś
6data złożenia 10.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-15 do dziś
7data złożenia 11.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-25 do dziś
8data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
9data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
10data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
11data złożenia 01.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-01 do dziś
12data złożenia 13.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-13 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-04-08 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-01 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego102.02.2010-31.12.20102011-06-22 do dziś
201.01.2011 - 31.12.20112012-08-08 do dziś
301.01.2012-31.12.20122013-08-14 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-04 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-07 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-15 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-25 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-04-08 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-01 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu102.02.2010-31.12.20102011-06-22 do dziś
201.01.2011 - 31.12.20112012-08-08 do dziś
301.01.2012-31.12.20122013-08-14 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-04 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-07 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-15 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-25 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-04-08 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-01 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów