„BONITEX PLUS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000346441
Numer REGON: 021165762
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-01-13
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2019-02-19
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/283/19/1]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-01-13 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 021165762 NIP 61218296632010-07-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BONITEX PLUS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2019-02-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-01-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-01-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat BOLESŁAWIECKI gmina BOLESŁAWIEC miejscowość BOLESŁAWIEC2010-01-13 do dziś
2. Adresmiejscowość BOLESŁAWIEC ulica ORLA nr domu 5 kod pocztowy 59-700 poczta BOLESŁAWIEC kraj POLSKA 2010-01-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki106.01.2010 R. KANCELARIA NOTARIALNA W BOLESŁAWCU, UL. OGRODOWA NR 6, REP. „A” NR 66/20102010-01-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-01-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-01-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIERNIK2010-01-13 do dziś
2. ImionaTOMASZ PIOTR2010-01-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-01-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały3645 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 364.500,00 ZŁ (TRZYSTA SZEŚĆDZIESIĄT CZTERY TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH)2011-07-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-01-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRIKS2010-01-13 do dziś
2. ImionaTOMASZ ANDRZEJ2010-01-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-01-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2916 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 291.600,00 ZŁ (DWIEŚCIE DZIEWIĘĆDZIESIĄT JEDEN TYSIĘCY SZEŚĆSET ZŁOTYCH)2011-07-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-01-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego656100,00 ZŁ2010-07-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy113 10 A PRODUKCJA PRZĘDZY BAWEŁNIANEJ2010-01-13 do dziś
213 91 Z PRODUKCJA DZIANIN METRAŻOWYCH2010-01-13 do dziś
313 92 Z PRODUKCJA GOTOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH2010-01-13 do dziś
413 93 Z PRODUKCJA DYWANÓW I CHODNIKÓW2010-01-13 do dziś
513 94 Z PRODUKCJA WYROBÓW POWROŹNICZYCH, LIN, SZPAGATÓW I WYROBÓW SIECIOWYCH2010-01-13 do dziś
613 95 Z PRODUKCJA WŁÓKNIN I WYROBÓW WYKONANYCH Z WŁÓKNIN, Z WYŁĄCZENIEM ODZIEŻY2010-01-13 do dziś
713 96 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH TECHNICZNYCH I PRZEMYSŁOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH2010-01-13 do dziś
813 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-01-13 do dziś
935 30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2010-01-13 do dziś
1068 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-01-13 do dziś
1164 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2010-01-13 do dziś
1213 10 B PRODUKCJA PRZĘDZY WEŁNIANEJ2010-01-13 do dziś
1364 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2010-01-13 do dziś
1464 30 Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH2010-01-13 do dziś
1564 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2010-01-13 do dziś
1664 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2010-01-13 do dziś
1766 11 Z ZARZĄDZANIE RYNKAMI FINANSOWYMI2010-01-13 do dziś
1866 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2010-01-13 do dziś
1966 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM FUNDUSZAMI2010-01-13 do dziś
2070 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2010-01-13 do dziś
2170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2010-01-13 do dziś
2222 19 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z GUMY2010-01-13 do dziś
2313 10 C PRODUKCJA PRZĘDZY Z WŁÓKIEN CHEMICZNYCH2010-01-13 do dziś
2422 11 Z PRODUKCJA OPON I DĘTEK Z GUMY; BIEŻNIKOWANIE I REGENEROWANIE OPON Z GUMY2010-01-13 do dziś
2522 21 Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2010-01-13 do dziś
2622 22 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH2010-01-13 do dziś
2722 23 Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH2010-01-13 do dziś
2822 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2010-01-13 do dziś
2968 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-01-13 do dziś
3068 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2010-01-13 do dziś
3168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2010-01-13 do dziś
3252 10 A MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH2010-01-13 do dziś
3352 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2010-01-13 do dziś
3413 10 D PRODUKCJA PRZĘDZY Z POZOSTAŁYCH WŁÓKIEN TEKSTYLNYCH, WŁĄCZAJĄC PRODUKCJĘ NICI2010-01-13 do dziś
3573 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2010-01-13 do dziś
3673 12 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REPREZENTOWANIEM MEDIÓW2010-01-13 do dziś
3773 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI2010-01-13 do dziś
3873 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH2010-01-13 do dziś
3973 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2010-01-13 do dziś
4073 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2010-01-13 do dziś
4170 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2010-01-13 do dziś
4269 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2010-01-13 do dziś
4332 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-01-13 do dziś
4481 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2010-01-13 do dziś
4513 20 A PRODUKCJA TKANIN BAWEŁNIANYCH2010-01-13 do dziś
4681 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2010-01-13 do dziś
4781 22 Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2010-01-13 do dziś
4881 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE2010-01-13 do dziś
4982 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2010-01-13 do dziś
5082 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2010-01-13 do dziś
5177 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-01-13 do dziś
5277 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2010-01-13 do dziś
5382 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2010-01-13 do dziś
5482 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-01-13 do dziś
5520 60 Z PRODUKCJA WŁÓKIEN CHEMICZNYCH2010-01-13 do dziś
5613 20 B PRODUKCJA TKANIN WEŁNIANYCH2010-01-13 do dziś
5738 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2010-01-13 do dziś
5838 12 Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2010-01-13 do dziś
5938 21 Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2010-01-13 do dziś
6038 22 Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2010-01-13 do dziś
6138 31 Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH2010-01-13 do dziś
6238 32 Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH2010-01-13 do dziś
6339 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2010-01-13 do dziś
6441 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2010-01-13 do dziś
6541 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2010-01-13 do dziś
6643 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2010-01-13 do dziś
6713 20 C PRODUKCJA TKANIN Z WŁÓKIEN CHEMICZNYCH2010-01-13 do dziś
6846 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW2010-01-13 do dziś
6946 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH2010-01-13 do dziś
7046 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2010-01-13 do dziś
7146 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW2010-01-13 do dziś
7246 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH2010-01-13 do dziś
7346 16 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH2010-01-13 do dziś
7446 17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2010-01-13 do dziś
7546 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2010-01-13 do dziś
7646 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2010-01-13 do dziś
7746 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2010-01-13 do dziś
7813 20 D PRODUKCJA POZOSTAŁYCH TKANIN2010-01-13 do dziś
7946 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2010-01-13 do dziś
8046 61 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2010-01-13 do dziś
8146 62 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIAREK2010-01-13 do dziś
8246 63 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2010-01-13 do dziś
8346 64 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO ORAZ MASZYN DO SZYCIA I MASZYN DZIEWIARSKICH2010-01-13 do dziś
8446 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2010-01-13 do dziś
8546 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2010-01-13 do dziś
8646 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2010-01-13 do dziś
8746 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2010-01-13 do dziś
8846 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2010-01-13 do dziś
8913 30 Z WYKOŃCZANIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH2010-01-13 do dziś
9046 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2010-01-13 do dziś
9146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2010-01-13 do dziś
9249 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2010-01-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.04.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiPOSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ IX WYDZIAŁU GOSPODARCZEGO KRS SYGN.AKT WR.IX.NS-REJ KRS 5711/18/809 , 22.11.20182019-02-19 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorów-2019-02-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościPOSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ IX WYDZIAŁU GOSPODARCZEGO KRS SYGN.AKT WR.IX.NS-REJ KRS 5711/18/809 , 22.11.20182019-02-19 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2019-02-19 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów