SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA W OTYNIU

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000346433
Numer REGON: 970331071
Numer NIP: 9251000723
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-01-13
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2023-02-10
Sygnatura akt[RDF/468241/23/763]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2010-01-13 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 970331071 NIP 92510007232010-01-13 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA W OTYNIU2010-01-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nr w rejestrze A.RS.774 nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE2010-01-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-01-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-01-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat NOWOSOLSKI gmina OTYŃ miejscowość MODRZYCA2010-01-13 do dziś
2. Adresmiejscowość MODRZYCA ulica NOWOSOLSKA nr domu 38 kod pocztowy 67-106 poczta OTYŃ kraj POLSKA 2010-01-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu112.11.1993 R., 23.10.2009 R. -UCHWALONO NOWY STATUT2010-01-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaCZAS NIEOZNACZONY2010-01-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-01-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2010-01-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoAUGUSTYNIAK2018-08-14 do dziś
2. ImionaKARINA2018-08-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-08-14 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymV-CE PREZES ZARZĄDU2018-08-14 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-08-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2010-01-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBREDLAK2018-08-14 do dziś
2. ImionaBOLESŁAW HENRYK2018-08-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHMURA2018-08-14 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2018-08-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-14 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKIDA2018-08-14 do dziś
2. ImionaMARIA2018-08-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-14 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOŁACZKIEWICZ2015-07-31 do dziś
2. ImionaJOANNA BOŻENA2015-07-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-07-31 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z BUDOWA LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU2010-01-13 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI JEJ MIENIE LUB NABYTE NA PODSTAWIE USTAWY MIENIE JEJ CZŁONKÓW2010-01-13 do dziś
341 20 Z UDZIELANIE POMOCY CZŁONKOM PRZY BUDOWIE PRZEZ NICH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH LUB DOMÓW JEDNORODZINNYCH2010-01-13 do dziś
441 20 Z BUDOWA LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU WYNAJMOWANIA LUB SPRZEDAŻY ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU2010-01-13 do dziś
568 31 Z BUDOWA LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU WYNAJMOWANIA W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU.2015-07-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z BUDOWA LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZEGO LOKATORSKIEGO PRAWA DO LOKALI MIESZKALNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH.2015-07-31 do dziś
241 20 Z BUDOWA LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZEGO LOKATORSKIEGO PRAWA DO LOKALI MIESZKALNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH.2015-07-31 do dziś
341 20 Z BUDOWA LUB NABYWANIE DOMÓW JEDNORODZINNYCH W CELU PRZENIESIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW WŁASNOŚCI TYCH DOMÓW.2015-07-31 do dziś
468 10 Z BUDOWA LUB NABYWANIE DOMÓW JEDNORODZINNYCH W CELU PRZENIESIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW WŁASNOŚCI TYCH DOMÓW.2015-07-31 do dziś
568 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIE STANOWIĄCYMI JEJ MIENIA LUB MIENIA JEJ CZŁONKÓW - NA PODSTAWIE UMOWY ZAWARTEJ Z WŁAŚCICIELEM (WSPÓŁWŁAŚCICIELAMI) TEJ NEIRUCHOMOŚCI.2015-07-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.06.2010 okres 01.01.2009 R. 31.12.2009 R2010-08-24 do dziś
2data złożenia 16.06.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-06-28 do dziś
3data złożenia 08.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-06-27 do dziś
4data złożenia 04.07.2013 okres 01.01.2012R., - 31.12.2012R.,2013-07-18 do dziś
5data złożenia 02.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-03 do dziś
6data złożenia 03.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-31 do dziś
7data złożenia 01.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-12 do dziś
8data złożenia 13.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-16 do dziś
9data złożenia 29.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-29 do dziś
10data złożenia 22.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-22 do dziś
11data złożenia 15.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-15 do dziś
12data złożenia 02.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-02 do dziś
13data złożenia 10.02.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-02-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2009 R. 31.12.2009 R2010-08-24 do dziś
201.01.2010-31.12.20102011-06-28 do dziś
301.01.2011 -31.12.20112012-06-27 do dziś
401.01.2012R., - 31.12.2012R.,2013-07-18 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-03 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-31 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-12 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-16 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-29 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-22 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-15 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-02 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-02-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2009 R. 31.12.2009 R2010-08-24 do dziś
201.01.2010-31.12.20102011-06-28 do dziś
301.01.2011 -31.12.20112012-06-27 do dziś
401.01.2012R., - 31.12.2012R.,2013-07-18 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-03 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-31 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-12 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-16 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów