„ARTEA” T.NOWAK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-01-18 godz. 02:08:58
Numer KRS: 0000346412
Numer REGON: 241455076
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-01-13
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2021-03-11
Sygnatura akt[RDF/279910/21/703]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2010-01-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ARTEA” T. NOWAK SPÓŁKA JAWNA2010-01-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-01-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-01-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. BIELSKO-BIAŁA gmina M. BIELSKO-BIAŁA miejscowość BIELSKO-BIAŁA2010-01-13 do dziś
2. Adresmiejscowość BIELSKO-BIAŁA ulica TARGOWA nr domu 6 kod pocztowy 43-300 poczta BIELSKO-BIAŁA kraj POLSKA 2010-01-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki104.12.2009 R., REPERTORIUM A NUMER 10773/2009, NOTARIUSZ MICHAŁ WÓJTOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W BIELSKU-BIAŁEJ, UL. PIWOWARSKA 82010-01-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-01-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAK2010-01-13 do dziś
2. ImionaTOMASZ ZDZISŁAW2010-01-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-01-13 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2010-01-13 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2010-01-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJTYŁKA2010-01-13 do dziś
2. ImionaMARCIN ANDRZEJ2010-01-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-01-13 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2010-01-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2010-01-13 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2010-01-13 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2010-01-13 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJTYŁKA2010-01-13 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA PAULINA2010-01-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-01-13 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2010-01-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2010-01-13 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2010-01-13 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2010-01-13 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2010-01-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ SAMODZIELNIE WSPÓLNICY TOMASZ NOWAK I MARCIN WOJTYŁKA, A AGNIESZKA WOJTYŁKA ŁĄCZNIE ZE WSPÓLNIKIEM TOMASZEM NOWAKIEM.2010-01-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAK2010-01-13 do dziś
2. ImionaTOMASZ ZDZISŁAW2010-01-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-01-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJTYŁKA2010-01-13 do dziś
2. ImionaMARCIN ANDRZEJ2010-01-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-01-13 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJTYŁKA2010-01-13 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA PAULINA2010-01-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-01-13 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2010-01-13 do dziś
243 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2010-01-13 do dziś
343 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2010-01-13 do dziś
446 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2010-01-13 do dziś
568 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-01-13 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-01-13 do dziś
796 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-01-13 do dziś
841 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2010-01-13 do dziś
943 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2010-01-13 do dziś
1043 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2010-01-13 do dziś
1143 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2010-01-13 do dziś
1243 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2010-01-13 do dziś
1343 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2010-01-13 do dziś
1443 31 Z TYNKOWANIE2010-01-13 do dziś
1543 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2010-01-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-15 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-15 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-01-24 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-11 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów