INSTYTUT TECHNOLOGICZNO - PRZYRODNICZY - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000346302
Numer REGON: 142173348
Numer NIP: 5342437004
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-01-14
Ostatni wpis Nr wpisu33Data dokonania wpisu2022-09-29
Sygnatura akt[RDF/428586/22/296]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjiINSTYTUT BADAWCZY2012-04-18 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 142173348 NIP 53424370042010-10-08 do dziś
3. NazwaINSTYTUT TECHNOLOGICZNO - PRZYRODNICZY - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY2021-05-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-01-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-01-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PRUSZKOWSKI gmina RASZYN miejscowość FALENTY2010-01-14 do dziś
2. Adresmiejscowość FALENTY ulica ALEJA HRABSKA nr domu 3 kod pocztowy 05-090 poczta RASZYN kraj POLSKA 2010-04-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Nazwa jednostki terenowej lub oddziałuINSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY ODDZIAŁ W WARSZAWIE2010-04-21 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2010-04-21 do dziś
3. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica RAKOWIECKA nr domu 32 kod pocztowy 02-532 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2010-04-21 do dziś
21. Nazwa jednostki terenowej lub oddziałuINSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY ODDZIAŁ W POZNANIU2010-04-21 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2010-04-21 do dziś
3. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica BISKUPIŃSKA nr domu 67 kod pocztowy 60-463 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2010-04-21 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu123 GRUDNIA 2009 R.-ZARZĄDZENIE NR 76 MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI2010-01-14 do dziś
218 CZERWCA 2010 R. UCHWALONO NOWY TEKST STATUTU2010-10-08 do dziś
328.12.2010 R. -UCHWALONO NOWY STATUT2011-03-04 do dziś
4STATUT INSTYTUTU TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZEGO ZATWIERDZONY PRZEZ MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI W DNIU 8 MARCA 2016 R., UCHWALONY PRZEZ RADĘ NAUKOWĄ W DNIU 29 WRZEŚNIA 2015 R.2016-05-10 do dziś
514.06.2019 R. - ZMIANA § 9 UST. 2, DODANO PKT 31 W § 9 UST. 2.2019-09-20 do dziś
6DATA ZMIANY STATUTU: 19 LUTY 2020 ROKU (UCHWAŁA NR 885/2020 RADY NAUKOWEJ) ZMIENIONO: §1 PKT 1; §3 UST. 2; ZMIENIONO NUMERACJĘ W §5; §6 PKT 2; §8 UST. 1 I 2; §9; ZMIENIONO NUMERACJĘ PARAGRAFÓW OD §9 DO §19 (NA ODPOWIEDNIO §10 DO §20); §11 UST. 1 I 2 (AKTUALNIE §12); §1^ 1 I 2 (OBECNIE §13); §13 UST. 1 (AKTUALNIE §14); §18 (AKTUALNIE §19) DODANO: §9 W CAŁOŚCI W NOWYM BRZMIENIU; §9 (AKTUALNIE §10) UST. 1 PKT 3-6; §9 (AKTUALNIE §10) UST. 8-11, 18, 22, 29,31-33,39-43,47; USUNIĘTO: §3 UST. 3 I 4.2020-11-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2010-01-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
1. TbdPOŁĄCZENIE2010-01-14 do dziś
2. Tbd17 WRZEŚNIA 2009 R. -ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI W SPRAWIE POŁACZENIA INSTYTUTU BUDOWNICTWA, MECHANIZACJI I ELEKTRYFIKACJI ROLNICTWA ORAZ INSTYTUTU MELIORACJI I UŻYTKÓW ZIELONYCH DZIENNIK USTAW POZ. 1300 NR. 163 Z 2009 R.2010-01-14 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstał przedsiębiorca
11. TbdINSTYTUT BUDOWNICTWA, MECHANIZACJI I ELEKTRYFIKACJI ROLNICTWA2010-01-14 do dziś
2. TbdREJESTR KRS2010-01-14 do dziś
3. Tbd00000842272010-01-14 do dziś
5. Tbd0000800512010-01-14 do dziś
21. TbdINSTYTUT MELIORACJI I UŻYTKÓW ZIELONYCH2010-01-14 do dziś
2. TbdREJESTR KRS2010-01-14 do dziś
3. Tbd00000942792010-01-14 do dziś
5. Tbd0000800972010-01-14 do dziś
Rubryka 7 - Podmiot tworzący jednostkę badawczo-rozwojową
1
1. IgnorujMINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI2010-01-14 do dziś
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy158 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2010-01-14 do dziś
282 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2010-01-14 do dziś
303 22 Z CHÓW I HODOWLA RYB ORAZ POZOSTAŁYCH ORGANIZMÓW WODNYCH W WODACH ŚRÓDLĄDOWYCH2010-01-14 do dziś
401 41 Z CHÓW I HODOWLA BYDŁA MLECZNEGO2010-10-08 do dziś
571 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2010-10-08 do dziś
685 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2010-10-08 do dziś
772 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2015-11-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy172 11 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII2015-11-16 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-09-20 do dziś
341 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2019-09-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.07.2010 okres 01 STYCZEŃ 2009 ROKU DO 31.12.2009 ROKU2010-10-08 do dziś
2data złożenia 12.07.2011 okres 01.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-08-01 do dziś
3data złożenia 02.08.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-28 do dziś
4data złożenia 11.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-30 do dziś
5data złożenia 27.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-14 do dziś
6data złożenia 09.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-18 do dziś
7data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-05 do dziś
8data złożenia 04.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-20 do dziś
9data złożenia 05.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
10data złożenia 04.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
11data złożenia 23.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-23 do dziś
12data złożenia 10.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-10 do dziś
13data złożenia 29.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-29 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101 STYCZEŃ 2009 ROKU DO 31.12.2009 ROKU2010-10-08 do dziś
201.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-08-01 do dziś
301.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-28 do dziś
401.01.2012 - 31.12.20122013-08-30 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-14 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-18 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-05 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-20 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-23 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-10 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101 STYCZEŃ 2009 ROKU DO 31.12.2009 ROKU2010-10-08 do dziś
201.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-08-01 do dziś
301.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-28 do dziś
401.01.2012 - 31.12.20122013-08-30 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-14 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-18 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-05 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-20 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-23 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-10 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-29 do dziś
4. Tbd101.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-08-01 do dziś
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów