EX - SOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-23 godz. 17:02:37
Numer KRS: 0000346192
Numer REGON: 340695496
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-01-08
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2020-07-07
Sygnatura akt[RDF/219640/20/172]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-01-08 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 340695496 NIP 55627060152010-04-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEX -SOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-01-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-01-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-01-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat INOWROCŁAWSKI gmina INOWROCŁAW miejscowość PAKOŚĆ2010-01-08 do dziś
2. Adresmiejscowość PAKOŚĆ ulica INOWROCŁAWSKA nr domu 12 kod pocztowy 88-170 poczta PAKOŚĆ kraj POLSKA 2010-01-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 16.10.2009 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA SYLWIĘ GROSS, PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ Z SIEDZIBĄ WE WSCHOWIE, UL. DASZYŃSKIEGO 2, REPERTORIUM A NUMER 6988/20092010-01-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-01-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-01-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRAŻNIEWSKI2010-01-08 do dziś
2. ImionaDOMINIK TADEUSZ2010-01-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-01-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 131.955 ZŁ2010-04-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-01-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego138900,00 ZŁ2010-01-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-01-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.2010-01-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRAŻNIEWSKI2010-01-08 do dziś
2. ImionaDOMINIK TADEUSZ2010-01-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-01-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-01-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-01-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKANTOWSKI2010-01-08 do dziś
2. ImionaDOMINIK ROMAN2010-01-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-01-08 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2010-01-08 do dziś
21. NazwiskoROLOFF2020-06-01 do dziś
2. ImionaKATARZYNA MARZENA2020-06-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-06-01 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2020-06-01 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2010-01-08 do dziś
243 31 Z TYNKOWANIE2010-01-08 do dziś
343 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2010-01-08 do dziś
443 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2010-01-08 do dziś
568 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2010-01-08 do dziś
668 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2010-01-08 do dziś
777 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2010-01-08 do dziś
877 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2010-01-08 do dziś
982 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2010-01-08 do dziś
1068 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-12-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.06.2011 okres 01.02.2010 DO 31.12.20102011-07-14 do dziś
2data złożenia 02.07.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-25 do dziś
3data złożenia 19.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-06-27 do dziś
4data złożenia 10.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-31 do dziś
5data złożenia 12.10.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-08 do dziś
6data złożenia 22.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-07 do dziś
7data złożenia 28.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-10 do dziś
8data złożenia 28.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
9data złożenia 09.06.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-06-09 do dziś
10data złożenia 07.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.02.2010 DO 31.12.20102011-07-14 do dziś
201.01.2011 -31.12.20112012-07-25 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-06-27 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-31 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-08 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-07 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-10 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.02.2010 DO 31.12.20102011-07-14 do dziś
201.01.2011 -31.12.20112012-07-25 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-06-27 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-31 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-08 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-07 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-10 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów