DOKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-13 godz. 11:04:37
Numer KRS: 0000346050
Numer REGON: 340702457
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-01-22
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2021-03-16
Sygnatura akt[TO.VII NS-REJ.KRS/1809/21/493]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-01-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-08-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-01-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-01-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat BRODNICKI gmina BRODNICA miejscowość BRODNICA2010-01-22 do dziś
2. Adresmiejscowość BRODNICA ulica LIDZBARSKA nr domu 2 kod pocztowy 87-300 poczta BRODNICA kraj POLSKA 2010-01-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuDOKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ WEJHEROWO2020-08-07 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat WEJHEROWSKI gmina WEJHEROWO miejscowość WEJHEROWO2010-07-27 do dziś
3. Adresmiejscowość WEJHEROWO ulica UL. PRZEMYSŁOWA nr domu 17 nr lokalu C kod pocztowy 84-200 poczta WEJHEROWO kraj POLSKA 2020-08-07 do dziś
21. Firma oddziałuDOKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ MALBORK2020-08-07 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat MALBORSKI gmina MALBORK miejscowość MALBORK2011-06-09 do dziś
3. Adresmiejscowość MALBORK ulica NOWOWIEJSKIEGO nr domu 48 kod pocztowy 82-200 poczta MALBORK kraj POLSKA 2011-08-23 do dziś
31. Firma oddziałuDOKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ ZAWIERCIE2020-08-07 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat ZAWIERCIAŃSKI gmina ZAWIERCIE miejscowość ZAWIERCIE2011-10-27 do dziś
3. Adresmiejscowość ZAWIERCIE ulica SIENKIEWICZA nr domu 38 kod pocztowy 42-400 poczta ZAWIERCIE kraj POLSKA 2011-10-27 do dziś
41. Firma oddziałuDOKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ WARSZAWA2020-08-07 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-11-19 do dziś
3. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. CHEŁMŻYŃSKA nr domu 10B kod pocztowy 04-247 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2015-11-19 do dziś
51. Firma oddziałuDOKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ KURZĘTNIK2020-08-07 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat NOWOMIEJSKI gmina KURZĘTNIK miejscowość KURZĘTNIK2013-03-26 do dziś
3. Adresmiejscowość KURZĘTNIK ulica SIENKIEWICZA nr domu 7A kod pocztowy 13-306 poczta KURZĘTNIK kraj POLSKA 2013-03-26 do dziś
61. Firma oddziałuDOKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ KONIN2020-08-07 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat KONIN gmina KONIN miejscowość KONIN2019-03-28 do dziś
3. Adresmiejscowość KONIN ulica UL. SPÓŁDZIELCÓW nr domu 14 kod pocztowy 62-510 poczta KONIN kraj POLSKA 2019-03-28 do dziś
71. Firma oddziałuDOKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ BYDGOSZCZ2020-08-07 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat BYDGOSZCZ gmina BYDGOSZCZ miejscowość BYDGOSZCZ2020-08-07 do dziś
3. Adresmiejscowość BYDGOSZCZ ulica UL. KAROLA SZAJNOCHY nr domu 14 kod pocztowy 85-738 poczta BYDGOSZCZ kraj POLSKA 2020-08-07 do dziś
81. Firma oddziałuDOKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ GDAŃSK2020-08-11 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2020-08-11 do dziś
3. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica UL. ZAŁOGOWA nr domu 6 kod pocztowy 80-577 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2020-08-11 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki124.09.2009 R.; KANCELARIA NOTARIALNA WACŁAW JANKOWSKI, UL. SĄDOWA 8A, 87-300 BRODNICA; REP. A NR 10269/2009, 14.01.2010 R, REP. A NR 388/2010 NOTARIUSZ WACŁAW JANKOWSKI, KN UL. SĄDOWA 8A, 87-300 BRODNICA, SPROSTOWANIE PAR. 6.1 PKT E UMOWY2010-01-22 do dziś
231.05.2010 R., REP. A NR 5530/2010; NOTARIUSZ WACŁAW JANKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W BRODNICY PRZY UL. SĄDOWEJ 8A; ZMIENIONO § 7 UST. 1 I 62010-07-27 do dziś
314.07.2014 R., REP. A NR 2631/2014, NOTARIUSZ MACIEJ MLECZKO, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. ŚWIĘTEGO JAKUBA 16, BRODNICA, ZMIENIONO § 6.2014-11-28 do dziś
413.03.2020 R., REP. A NR 1910/2020, NOTARIUSZ MACIEJ MLECZKO, KANCELARIA NOTARIALNA W BRODNICY, UL.ŚW.JAKUBA 16, ZMIENIONO: §2.1, §2.2, §6.1, §9.2 UMOWY SPÓŁKI.2020-08-07 do dziś
522.02.2021 R., REP. A NR 1854/2021, NOTARIUSZ MACIEJ MLECZKO, KANCELARIA NOTARIALNA MACIEJ MLECZKO W BRODNICY, UL.ŚW.JAKUBA 16, ZMIENIONO §6.1 UMOWY SPÓŁKI.2021-03-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-01-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-01-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOCIENIEWSKI2012-02-28 do dziś
2. ImionaDOMINIK2012-02-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-02-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30.050 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.502.500,00 ZŁ2012-02-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-02-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego1655000,00 ZŁ2010-07-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport11300000,00 ZŁ2010-07-27 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-01-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2010-01-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOCIENIEWSKA2010-01-22 do dziś
2. ImionaDANUTA JADWIGA2010-01-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-01-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2010-01-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-01-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOCIENIEWSKI2010-01-22 do dziś
2. ImionaDOMINIK2010-01-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-01-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-01-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-01-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoPAWŁOWSKI2010-08-31 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2010-08-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-08-31 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA JEDNOOSOBOWA2010-08-31 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2010-01-22 do dziś
249 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2010-01-22 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-01-22 do dziś
447 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2014-11-28 do dziś
546 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2015-11-19 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2020-08-07 do dziś
235 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ2020-08-07 do dziś
335 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2020-08-07 do dziś
477 21 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO2021-03-16 do dziś
566 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2021-03-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-08-23 do dziś
2data złożenia 29.06.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-07-06 do dziś
3data złożenia 15.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-31 do dziś
4data złożenia 18.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-28 do dziś
5data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-19 do dziś
6data złożenia 24.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-07 do dziś
7data złożenia 27.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-14 do dziś
8data złożenia 21.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-21 do dziś
9data złożenia 03.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
10data złożenia 24.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-24 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-31 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-28 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-19 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-07 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-14 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-21 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2010 -31.12.20102011-08-23 do dziś
201.01.2011-31.12.20112012-07-06 do dziś
301.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-31 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-28 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-19 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-07 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-14 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-21 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2010 -31.12.20102011-08-23 do dziś
201.01.2011-31.12.20112012-07-06 do dziś
301.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-31 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-28 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-19 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-07 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-14 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-21 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów