SPÓŁDZIELNIA EKSPLOATACYJNA „LUKARY” W BARLINKU

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000345623
Numer REGON: 210447626
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-12-30
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2022-07-11
Sygnatura akt[RDF/404046/22/968]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2009-12-30 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 210447626 NIP 59714733762009-12-30 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA EKSPLOATACYJNA „LUKARY” W BARLINKU2018-10-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nr w rejestrze 1002 nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W GORZOWIE WLKP.2009-12-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-12-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-12-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat MYŚLIBORSKI gmina BARLINEK miejscowość BARLINEK2009-12-30 do dziś
2. Adresmiejscowość BARLINEK ulica SĄDOWA nr domu 8 kod pocztowy 74-320 poczta BARLINEK kraj POLSKA 2009-12-30 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejLUKARY@POCZTA.ONET.PL2016-10-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1STATUT Z DNIA 1 LIPCA 1997 R., ZMIENIONY W DNIU 25 LIPCA 1997 R. W § 22 I § 23. 14 GRUDNIA 2006 R. -UCHWALONO NOWY TEKST STATUTU, ZMIENIONY W DNIU 07 GRUDNIA 2009 R. W ZAKRESIE § 27, § 34, § 37, § 84.2009-12-30 do dziś
225 CZERWCA 2013 R. - ZMIENIONO §62 STATUTU2013-07-23 do dziś
3ZMIANA §62 STATUTU SPÓŁDZIELNI - UCHWAŁA NR 6/2015 Z DNIA 02.06.2015 R.2016-04-15 do dziś
428 CZERWCA 2018 R. - ZMIENIONO: §1 UST.1, §4, §5, §6, §7, §8, §9, §10, §11C UST.4, §16, §17 UST.1, §45, §46, §47, §48, §60 UST.1, §88 - USUNIĘTO: §11 B UST.2, UST.3, UST.4, UST.5, §11C UST.2, UST.10, §14 UST.7, UST.8, §23, §24, §25, §26, §27, §28, §29, §30, §31, §32, §33, §34, §35, §36, §37, §38, §39, §40, §41, §42, §43, §44, §60 UST.4, §73 UST.1 PKT 11, PKT 12, PKT 13, §83 UST.1 PKT 32018-10-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaCZAS NIEOZNACZONY2009-12-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-12-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ ŁĄCZNIE CO NAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD UPOWAŻNIONA /PEŁNOMOCNIK/2009-12-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKORDOWSKI2017-05-23 do dziś
2. ImionaKAZIMIERZ2017-05-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-05-23 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-05-23 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-05-23 do dziś
21. NazwiskoTYMOSIEWICZ2016-04-15 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2016-04-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-04-15 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-04-15 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-04-15 do dziś
31. NazwiskoURBAN2009-12-30 do dziś
2. ImionaANNA LILIA2009-12-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-12-30 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-12-30 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-12-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2009-12-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZYCH2016-04-15 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2016-04-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-04-15 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCYBUŁKA2016-04-15 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA DANUTA2016-04-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-04-15 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZAMSZON2016-04-15 do dziś
2. ImionaJADWIGA2016-04-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-04-15 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedstawiciele
11. NazwiskoURBAN2009-12-30 do dziś
2. ImionaANNA LILIA2009-12-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-12-30 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaPEŁNOMOCNIK DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W RAMACH UCHWAŁ ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ ORAZ SAMODZIELNIE W ZAKRESIE NIEZASTRZEŻONYM WYŁĄCZNIE DLA KOMPETENCJI ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI.2009-12-30 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy135 30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2009-12-30 do dziś
281 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2009-12-30 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2009-12-30 do dziś
468 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2018-10-25 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy182 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-10-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.11.2009 okres 1 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-12-30 do dziś
2data złożenia 02.07.2010 okres 1 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-08-06 do dziś
3data złożenia 14.07.2011 okres 1 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-09-02 do dziś
4data złożenia 23.06.2012 okres 1 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-07-09 do dziś
5data złożenia 12.07.2013 okres 1 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-07-23 do dziś
6data złożenia 08.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-27 do dziś
7data złożenia 16.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-04-15 do dziś
8data złożenia 27.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-27 do dziś
9data złożenia 23.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-08 do dziś
10data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
11data złożenia 18.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
12data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192009-12-30 do dziś
13data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
14data złożenia 02.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-02 do dziś
15data złożenia 11.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego11 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-12-30 do dziś
21 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-08-06 do dziś
31 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-09-02 do dziś
41 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-07-09 do dziś
51 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-07-23 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-27 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-04-15 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-27 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-08 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192009-12-30 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-02 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu11 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-12-30 do dziś
21 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-08-06 do dziś
31 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-09-02 do dziś
41 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-07-09 do dziś
51 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-07-23 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-27 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-04-15 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-27 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-08 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-11 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów