BOIG PM TC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-10-04 godz. 14:10:47
Numer KRS: 0000345493
Numer REGON: 142210368
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-12-30
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2022-05-30
Sygnatura akt[RDF/384192/22/526]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka komandytowa2009-12-30 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 142210368 NIP 52726182832010-04-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOIG PM TC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-03-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-12-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-12-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2009-12-30 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica AL. JANA PAWŁA II nr domu 25 kod pocztowy 00-854 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2009-12-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1AKT NOTARIALNY REP. A NR 12198/2009 -UMOWA SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ ZAWARTA DNIA 16 GRUDNIA 2009 ROKU PRZED NOTARIUSZEM JOANNĄ ŚLIZAK, PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PRZY UL. SIENNEJ 72/5 W WARSZAWIE2009-12-30 do dziś
210.03.2010 ROK REP. A NR 1949/2010 NOTARIUSZ JOANNA ŚLIZAK KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. SIENNEJ 72/5, TJ.: ZMIANA § 1, § 6PKT 2, § 7 UST. 2, § 11 UST. 1 PKT 2 SKREŚLONO § 6 PKT 4, § 7 UST. 4, § 11 UST. 1 PKT 42010-04-21 do dziś
312.05.2011, REPERTORIUM A NR 3388/2011, NOTARIUSZ JOANNA ŚLIZAK, KANCELARIA NOTARIALNA TERESA JAMRÓZ-WIŚNIEWSKA NOTARIUSZ, JOANNA ŚLIZAK NOTARIUSZ SPÓŁKA PARTNERSKA, UL. SIENNA 72/5, 00-833 WARSZAWA, ZMIENIONO: § 6, § 7, § 11 UST. 1.2011-09-01 do dziś
412.12.2013 R., REP. A NR 11108/2013, NOTARIUSZ W WARSZAWIE JOANNA ŚLIZAK; ZMIENIONO: § 2, § 6, § 7, § 10 UST. 1, § 11 UST. 1.2014-03-05 do dziś
526.02.2020R., REP. A NR 4212/2020, ZASTĘPCA NOTARIALNY ADRIANNA KOZAK, ZASTĘPCA KINGI NAŁĘCZ NOTARIUSZ W WARSZAWIE, ZMIANA BRZMIENIA NASTĘPUJĄCYCH PARAGRAFÓW: §2, §5 UST.1 PKT 69, §6 PKT.1, §7 UST.1, §10 UST.1, §11 UST.1 PKT12020-03-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-12-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIEŚLAK2009-12-30 do dziś
2. ImionaWOJCIECH ANDRZEJ2009-12-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-12-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2009-12-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2009-12-30 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2009-12-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2009-12-30 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2009-12-30 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000,00 ZŁ2011-09-01 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego5.000,00 ZŁ2011-09-01 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2010-04-21 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego3.333,00 ZŁ2009-12-30 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2009-12-30 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego1.666,00 ZŁ2011-09-01 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2011-09-01 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaAUGUSTYN2009-12-30 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ MIECZYSŁAW2009-12-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-12-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2009-12-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2009-12-30 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2009-12-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2009-12-30 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2009-12-30 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000,00 ZŁ2011-09-01 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego5.000,00 ZŁ2011-09-01 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2009-12-30 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego3.333,00 ZŁ2009-12-30 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2009-12-30 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOIG PM TC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-03-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1416734742014-03-05 do dziś
4. Numer KRS0000322287 2014-03-05 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2014-03-05 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2009-12-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ - BOIG PM TC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.2020-03-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOIG PM TC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-03-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1416734742014-03-05 do dziś
4. Numer KRS0000322287 2014-03-05 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2009-12-30 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2009-12-30 do dziś
368 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2009-12-30 do dziś
468 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2009-12-30 do dziś
570 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2009-12-30 do dziś
671 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2009-12-30 do dziś
771 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2009-12-30 do dziś
874 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2009-12-30 do dziś
941 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2009-12-30 do dziś
1041 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2020-03-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-07 do dziś
2data złożenia 25.07.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-08-02 do dziś
3data złożenia 12.08.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-09-06 do dziś
4data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-25 do dziś
5data złożenia 09.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-16 do dziś
6data złożenia 11.05.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-05-30 do dziś
7data złożenia 11.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-30 do dziś
8data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
9data złożenia 03.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
10data złożenia 28.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-28 do dziś
11data złożenia 03.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-03 do dziś
12data złożenia 30.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2010 -31.12.20102011-07-07 do dziś
201.01.2011-31.12.20112012-08-02 do dziś
301.01.2012-31.12.20122013-09-06 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-25 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-16 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-05-30 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-30 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-28 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-03 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów