VISTAL BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-08-02 godz. 07:59:03
Numer KRS: 0000344519
Numer REGON: 142147061
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-12-18
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2019-07-11
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/18461/19/334]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-12-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaVISTAL BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-10-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-12-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-12-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M. PŁOCK gmina M. PŁOCK miejscowość PŁOCK2009-12-18 do dziś
2. Adresmiejscowość PŁOCK ulica ZGLENICKIEGO nr domu 42 kod pocztowy 09-411 poczta PŁOCK kraj POLSKA 2010-10-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki115 PAŹDZIERNIKA 2009 R., NOTARIUSZ WIESŁAWA KRYSIUK, KANCELARIA NOTARIALNA, PŁOCK, GRODZKA 6/2, NUMER REPERTORIUM A 6620/20092009-12-18 do dziś
229.07.2010 R., REPERTORIUM A NR 1745/2010, NOTARIUSZ GRAŻYNA STĘPIEŃ-DYGOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W PŁOCKU, ZMIANA § 2, § 6, § 24, § 35, § 37; 01.10.2010 R., REPERTORIUM A NR 2607/2010, NOTARIUSZ GRAŻYNA STĘPIEŃ-DYGOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W PŁOCKU, ZMIANA § 2 I § 35.2010-10-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-12-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-12-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaVISTAL GDYNIA SPÓŁKA AKCYJNA2009-12-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1905229692009-12-18 do dziś
4. Numer KRS0000305753 2009-12-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały190 UDZIAŁÓW, ŁĄCZNIE 9500 ZŁ2009-12-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-12-18 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMATYKA2009-12-18 do dziś
2. ImionaRYSZARD2009-12-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-12-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały160 (STO SZEŚĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 8000 ZŁ (OSIEM TYSIĘCY ZŁOTYCH)2011-09-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-09-19 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIĄSKIEWICZ2009-12-18 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2009-12-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-12-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały350 UDZIAŁÓW, ŁĄCZNIE 17.500, - ZŁ2009-12-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-12-18 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRZĄKALSKI2009-12-18 do dziś
2. ImionaMARCIN2009-12-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-12-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW, ŁĄCZNA WARTOŚĆ -5000, - ZŁ2009-12-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-12-18 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLECKI2009-12-18 do dziś
2. ImionaJACEK2009-12-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-12-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW, ŁĄCZNA WARTOŚĆ -5000, - ZŁ2009-12-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-12-18 do dziś
6
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMATYKA2011-09-19 do dziś
2. ImionaŁUKASZ DARIUSZ2011-09-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-09-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 (STO) UDZIAŁÓW, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 5000 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)2011-09-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-09-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2009-12-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-12-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD WIELOOSOBOWY DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ZARZĄD JEDNOOSOBOWY -JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU2009-12-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBŁASZCZYK2010-10-13 do dziś
2. ImionaKAZIMIERZ ZBIGNIEW2010-10-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-10-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2010-10-13 do dziś
PREZES ZARZĄDU2011-09-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-10-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLECKI2009-12-18 do dziś
2. ImionaJACEK2009-12-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-12-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2011-09-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-12-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2009-12-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoMATYKA2012-09-24 do dziś
2. ImionaŁUKASZ DARIUSZ2012-09-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-09-24 do dziś
21. NazwiskoMIĄSKIEWICZ2012-09-24 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2012-09-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-09-24 do dziś
31. NazwiskoMALC2010-10-13 do dziś
2. ImionaBOGDAN2010-10-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-10-13 do dziś
41. NazwiskoMATYKA2009-12-18 do dziś
2. ImionaRYSZARD2009-12-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-12-18 do dziś
51. NazwiskoHEIDRYCH2009-12-18 do dziś
2. ImionaKAROL EDWARD2009-12-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-12-18 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoŚPIEWLA2012-09-24 do dziś
2. ImionaMONIKA2012-09-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-09-24 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA2012-09-24 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy125 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2009-12-18 do dziś
242 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-12-18 do dziś
343 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2009-12-18 do dziś
443 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-12-18 do dziś
549 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2009-12-18 do dziś
625 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ2009-12-18 do dziś
741 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2009-12-18 do dziś
842 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2009-12-18 do dziś
942 12 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ2009-12-18 do dziś
1042 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI2009-12-18 do dziś
1142 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2009-12-18 do dziś
1242 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2009-12-18 do dziś
1342 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2009-12-18 do dziś
1425 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2010-10-13 do dziś
1525 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2010-10-13 do dziś
1633 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH2010-10-13 do dziś
1738 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2010-10-13 do dziś
1871 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2010-10-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.08.2011 okres 15.10.2009 R. -31.12.2010 R.2011-09-19 do dziś
2data złożenia 09.08.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-09-24 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-09-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego115.10.2009 R. -31.12.2010 R.2011-09-19 do dziś
201.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-09-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu115.10.2009 R. -31.12.2010 R.2011-09-19 do dziś
201.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-09-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRECZEK2019-07-11 do dziś
2. ImionaMACIEJ2019-07-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-11 do dziś
5. Podstawa powołania kuratora i zakres jego działaniaSĄD OKRĘGOWY W PŁOCKU, 11 MARCA 2019R. I C 1299/12, KURATOR UMOCOWANY JEST DO REPREZENTOWANIA POZWANEGO VISTAL BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPRAWIE Z POWÓDZTWA PRC TERMO - KOR PŁOCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (ART. 69 PAR. 1 K.P.C.)2019-07-11 do dziś
6. Data powołania kuratora11.03.20192019-07-11 do dziś

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów