A.P. INSTRUMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-03-04 godz. 10:56:22
Numer KRS: 0000344184
Numer REGON: 142190068
Numer NIP: 9512299633
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-12-11
Ostatni wpis Nr wpisu34Data dokonania wpisu2023-07-18
Sygnatura akt[RDF/550056/23/99]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-12-11 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 142190068 NIP 95122996332010-05-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.P. INSTRUMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-12-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-12-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-12-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2009-12-11 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica BUSZYCKA nr domu 18B kod pocztowy 02-869 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2011-08-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki112.11.2009 R., NOTARIUSZ ALICJA HUZIUK, KANCELARIA NOTARIALNA ALICJA HUZIUK REP. A NR 8623/20092009-12-11 do dziś
201.04.2010, REP. A -771/2010, NOTARIUSZ MAGDALENA UŁANOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO § 42010-05-19 do dziś
316.11.2012 R., REP. A NR 10617/2012 NOTARIUSZ MAGDALENA WITKOWSKA W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA DANUTA KOSIM-KRUSZEWSKA, MAGDALENA WITKOWSKA S.C., W § 4 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO DODANO USTĘPY OD 5 DO 9.2012-12-10 do dziś
421.12.2012 R., REP. A 12167/2012, NOTARIUSZ DANUTA KOSIM-KRUSZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIENIONO § 2 UST. 1 I § 4 UST. 1, DODANO W § 4 AKTU USTĘP 4 Z INDEKSEM 1.2013-05-11 do dziś
505-05-2021, REPERTORIUM A 2654/2021, ZASTĘPCA NOTARIALNY KATARZYNA BUGAJSKA, ZASTĘPCA MAGDALENY WITKOWSKIEJ, NOTARIUSZ W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA § 2, § 4 UST. 1, § 4 UST. 4 Z INDEKSEM 1, § 5, § 9, § 10 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI I USUNIĘCIE § 14 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI I PRZYJĘCIE TEKSU JEDNOLITEGO AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI2021-07-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-12-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-12-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRÓCHNIAK2013-05-11 do dziś
2. ImionaADAM ANTONI2013-05-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-05-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁOTYCH2013-05-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2013-05-11 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSEMERAU SIEMIANOWSKI2021-07-21 do dziś
2. ImionaPIOTR2021-07-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały6 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000,00 ZŁOTYCH2021-07-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-07-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego28000,00 ZŁ2021-07-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1445000,00 ZŁ2010-05-19 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-12-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW IMIENIU SPÓŁKI MOŻE DZIAŁAĆ PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU DWUOSOBOWO, W TEN SPOSÓB, ŻE W IMIENIU SPÓŁKI MOŻE DZIAŁAĆ CZŁONEK ZARZĄDU Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z WICEPREZESEM ZARZĄDU.2021-07-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMONIK2021-08-25 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2021-08-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-08-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-08-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-08-25 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTERCZEWSKI2021-08-25 do dziś
2. ImionaMAREK2021-08-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-08-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-08-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-08-25 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSEMERAU SIEMIANOWSKI2021-08-25 do dziś
2. ImionaPIOTR2021-08-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-08-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2021-08-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-08-25 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRÓCHNIAK2009-12-11 do dziś
2. ImionaADAM ANTONI2009-12-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-12-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-12-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-12-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2009-12-11 do dziś
246 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2009-12-11 do dziś
333 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2009-12-11 do dziś
433 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2009-12-11 do dziś
533 19 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2009-12-11 do dziś
633 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2009-12-11 do dziś
746 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW2009-12-11 do dziś
846 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2009-12-11 do dziś
946 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2009-12-11 do dziś
1033 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2021-07-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.11.2010 okres 12.11.2009 -31.12.20092010-11-19 do dziś
2data złożenia 28.08.2012 okres 20112012-10-03 do dziś
3data złożenia 28.08.2012 okres 20102012-10-03 do dziś
4data złożenia 06.09.2012 okres 2009 R.2012-10-09 do dziś
5data złożenia 21.01.2014 okres 01.01.2012 - 31.12.20122014-01-27 do dziś
6data złożenia 14.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-01 do dziś
7data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-12 do dziś
8data złożenia 19.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-16 do dziś
9data złożenia 11.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-15 do dziś
10data złożenia 05.10.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-06 do dziś
11data złożenia 25.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-25 do dziś
12data złożenia 07.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-07 do dziś
13data złożenia 29.10.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-10-29 do dziś
14data złożenia 16.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-16 do dziś
15data złożenia 18.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-18 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego112.11.2009 -31.12.20092010-11-19 do dziś
220112012-10-03 do dziś
320102012-10-03 do dziś
401.01.2012 - 31.12.20122014-01-27 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-01 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-12 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-16 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-15 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-06 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-25 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-07 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-10-29 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-16 do dziś
14OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-18 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu112.11.2009 -31.12.20092010-11-19 do dziś
220112012-10-03 do dziś
320102012-10-03 do dziś
401.01.2012 - 31.12.20122014-01-27 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-01 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-12 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-16 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-15 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-06 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-25 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-07 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-10-29 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-16 do dziś
14OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów