BUSINESS WATCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-04-22 godz. 13:27:08
Numer KRS: 0000344014
Numer REGON: 301284987
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-12-09
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2020-06-30
Sygnatura akt[RDF/214433/20/50]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-12-09 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 301284987 NIP 78118459532011-07-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUSINESS WATCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-12-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-12-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-12-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2009-12-09 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica LITERACKA nr domu 45 D nr lokalu 7 kod pocztowy 60-461 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2009-12-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki120.11.2009 R., NOT. IRENA ANTKOWIAK, KANCELARIA NOTARIALNA S.C. ELŻBIETA ZIELIŃSKA, IRENA ANTKOWIAK, AGNIESZKA ZIELIŃSKA-RICHTER W POZNANIU, NR REP. A 13360/20092009-12-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-12-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-12-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDWORCZAK2009-12-09 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF TOMASZ2009-12-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-12-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ2011-10-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-10-05 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANKOWSKA2011-10-05 do dziś
2. ImionaMONIKA2011-10-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-10-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ2011-10-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-10-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2009-12-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-12-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE CZŁONKOWI ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2009-12-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDWORCZAK2009-12-09 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF TOMASZ2009-12-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-12-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-12-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-12-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoJANKOWSKA2009-12-09 do dziś
2. ImionaMONIKA2009-12-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-12-09 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2009-12-09 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy158 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2009-12-09 do dziś
259 14 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKCJĄ FILMÓW2009-12-09 do dziś
362 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2009-12-09 do dziś
462 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2009-12-09 do dziś
562 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2009-12-09 do dziś
662 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2009-12-09 do dziś
763 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2009-12-09 do dziś
863 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2009-12-09 do dziś
963 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-12-09 do dziś
1066 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2009-12-09 do dziś
1166 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2009-12-09 do dziś
1258 12 Z WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH)2009-12-09 do dziś
1368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2009-12-09 do dziś
1468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2009-12-09 do dziś
1568 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2009-12-09 do dziś
1668 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2009-12-09 do dziś
1769 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2009-12-09 do dziś
1869 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2009-12-09 do dziś
1970 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2009-12-09 do dziś
2070 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2009-12-09 do dziś
2170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2009-12-09 do dziś
2273 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2009-12-09 do dziś
2358 13 Z WYDAWANIE GAZET2009-12-09 do dziś
2473 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2009-12-09 do dziś
2574 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI2009-12-09 do dziś
2674 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-12-09 do dziś
2777 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-12-09 do dziś
2877 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2009-12-09 do dziś
2978 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2009-12-09 do dziś
3078 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2009-12-09 do dziś
3182 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2009-12-09 do dziś
3282 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2009-12-09 do dziś
3382 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2009-12-09 do dziś
3458 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2009-12-09 do dziś
3585 59 A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH2009-12-09 do dziś
3685 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-12-09 do dziś
3793 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2009-12-09 do dziś
3896 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-12-09 do dziś
3958 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2009-12-09 do dziś
4058 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2009-12-09 do dziś
4159 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2009-12-09 do dziś
4259 12 Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI2009-12-09 do dziś
4359 13 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2009-12-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.06.2011 okres 20.11.2009 R. -31.12.2010 R.2011-07-04 do dziś
2data złożenia 27.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-16 do dziś
3data złożenia 17.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-27 do dziś
4data złożenia 09.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20142014-11-13 do dziś
5data złożenia 16.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-23 do dziś
6data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-10 do dziś
7data złożenia 23.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-21 do dziś
8data złożenia 13.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-13 do dziś
9data złożenia 28.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
10data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-13 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120.11.2009 R. -31.12.2010 R.2011-07-04 do dziś
201.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-16 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-08-27 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20142014-11-13 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-23 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-10 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-21 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-13 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu120.11.2009 R. -31.12.2010 R.2011-07-04 do dziś
201.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-16 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-08-27 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20142014-11-13 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-23 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-10 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-21 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-13 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów