AQUAPARK STODOŁY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-20 godz. 09:55:55
Numer KRS: 0000342859
Numer REGON: 241393501
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-11-26
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2021-08-26
Sygnatura akt[RDF/325565/21/648]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-11-26 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 241393501 NIP 64231149842011-04-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAQUAPARK STODOŁY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-04-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-11-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-11-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. RYBNIK gmina M. RYBNIK miejscowość RYBNIK2009-11-26 do dziś
2. Adresmiejscowość RYBNIK ulica WIERZBOWA kod pocztowy 44-200 poczta RYBNIK kraj POLSKA 2009-11-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki122.10.2009 R., NOTARIUSZ JUSTYNA JAROS, KANCELARIA NOTARIALNA W ŻORACH, REP. A NR 585/2009 10.11.2009 R., NOTARIUSZ JUSTYNA JAROS, KANCELARIA NOTARIALNA W ŻORACH, REP. A NR 949/2009 ZMIANA: PAR. 7 WYKREŚLENIE PKT 502009-11-26 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 04.02.2011 R., REP. A NR 1247/2011 -SPROSTOWANY W DNIU 01.03.2011 R., REP. A NR 2207/2011 -NOTARIUSZ SYLWIA MAJERCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA SYLWIA MAJERCZAK TOMASZ ZIĘCINA NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA W KRAKOWIE -ZMIANA § 2 UMOWY SPÓŁKI2011-04-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-11-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-11-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGLOBAL PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO AKCYJNA2011-04-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1211486022011-04-01 do dziś
4. Numer KRS0000348573 2011-04-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000, 00; -ZŁ2011-04-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2011-04-01 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2009-11-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-11-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2009-11-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCICHECKI2009-11-26 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2009-11-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-11-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-11-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-11-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy108 11 Z WYDOBYWANIE KAMIENI OZDOBNYCH ORAZ KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA, SKAŁ WAPIENNYCH, GIPSU, KREDY I ŁUPKÓW2009-11-26 do dziś
223 63 Z PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ2009-11-26 do dziś
323 64 Z PRODUKCJA ZAPRAWY MURARSKIEJ2009-11-26 do dziś
423 65 Z PRODUKCJA CEMENTU WZMOCNIONEGO WŁÓKNEM2009-11-26 do dziś
523 69 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z BETONU, GIPSU I CEMENTU2009-11-26 do dziś
638 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2009-11-26 do dziś
738 12 Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2009-11-26 do dziś
838 21 Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2009-11-26 do dziś
938 22 Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2009-11-26 do dziś
1038 31 Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH2009-11-26 do dziś
1138 32 Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH2009-11-26 do dziś
1208 12 Z WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU; WYDOBYWANIE GLINY I KAOLINU2009-11-26 do dziś
1339 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2009-11-26 do dziś
1441 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2009-11-26 do dziś
1541 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2009-11-26 do dziś
1646 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2009-11-26 do dziś
1746 72 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI2009-11-26 do dziś
1846 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2009-11-26 do dziś
1946 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2009-11-26 do dziś
2046 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2009-11-26 do dziś
2146 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2009-11-26 do dziś
2246 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2009-11-26 do dziś
2308 91 Z WYDOBYWANIE MINERAŁÓW DLA PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO ORAZ DO PRODUKCJI NAWOZÓW2009-11-26 do dziś
2446 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2009-11-26 do dziś
2549 31 Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI2009-11-26 do dziś
2649 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY2009-11-26 do dziś
2749 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2009-11-26 do dziś
2850 40 Z TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY TOWARÓW2009-11-26 do dziś
2952 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2009-11-26 do dziś
3052 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2009-11-26 do dziś
3152 29 A DZIAŁALNOŚĆ MORSKICH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2009-11-26 do dziś
3252 29 B DZIAŁALNOŚĆ ŚRÓDLĄDOWYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2009-11-26 do dziś
3352 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2009-11-26 do dziś
3408 92 Z WYDOBYWANIE TORFU2009-11-26 do dziś
3555 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2009-11-26 do dziś
3655 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2009-11-26 do dziś
3756 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2009-11-26 do dziś
3856 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2009-11-26 do dziś
3956 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2009-11-26 do dziś
4059 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2009-11-26 do dziś
4159 12 Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI2009-11-26 do dziś
4259 13 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2009-11-26 do dziś
4359 14 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKCJĄ FILMÓW2009-11-26 do dziś
4463 91 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH2009-11-26 do dziś
4508 93 Z WYDOBYWANIE SOLI2009-11-26 do dziś
4664 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2009-11-26 do dziś
4777 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2009-11-26 do dziś
4877 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2009-11-26 do dziś
4977 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2009-11-26 do dziś
5077 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-11-26 do dziś
5196 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-11-26 do dziś
5208 99 Z POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-11-26 do dziś
5309 90 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE2009-11-26 do dziś
5423 61 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU2009-11-26 do dziś
5523 62 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z GIPSU2009-11-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 20.04.2015 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-05-26 do dziś
2data złożenia 20.04.2015 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-05-26 do dziś
3data złożenia 20.04.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-05-26 do dziś
4data złożenia 16.10.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-12-09 do dziś
5data złożenia 07.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-09 do dziś
6data złożenia 06.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-04 do dziś
7data złożenia 05.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
8data złożenia 05.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
9data złożenia 25.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-25 do dziś
10data złożenia 26.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-05-26 do dziś
2OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-05-26 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-05-26 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-12-09 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-09 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-04 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-25 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-05-26 do dziś
2OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-05-26 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-05-26 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-12-09 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-09 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-04 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-25 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów