LOKOFRACHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000342192
Numer REGON: 241385737
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-11-20
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2022-05-30
Sygnatura akt[RDF/384222/22/489]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-11-20 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 241385737 NIP 64827149932010-03-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLOKOFRACHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-05-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-11-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-11-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat KATOWICE gmina KATOWICE miejscowość KATOWICE2017-09-06 do dziś
2. Adresmiejscowość KATOWICE ulica UL. HENRYKA JORDANA nr domu 7 kod pocztowy 40-056 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2017-09-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki125.09.2009 R., NOTARIUSZ MARCIN GREGORCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA KATOWICACH, REP. A NR 9554/2009 09.10.2009 R., NOTARIUSZ MARCIN GREGORCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA KATOWICACH, REP. A NR 10.166/2009 ZMIENIONO: PAR. 22009-11-20 do dziś
201.12.2009 R., REP. A NR 15221/2009, NOTARIUSZ MARCIN ONICHIMOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA ROZTOCZYŃSKI I ONICHIMOWSKI-NOTARIUSZE SPÓŁKA PARTNERSKA W KATOWICACH, ZMIENIONO: PAR. 1; PAR. 2; PAR. 13 UST. 1 ZDANIE 2; PAR. 13 UST. 4 ZDANIE 2; PAR. 13 UST. 5; PAR. 15 UST. 3.2010-03-04 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 18.04.2011 ROKU, REPERTORIUM A NR 2726/2011 NOTARIUSZ JAN TRUSZKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE ZMIENIONO § 1 UST. 1, § 1 UST. 2, § 10 ORAZ § 15 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI2011-05-05 do dziś
425.07.2011 R. REP. A 5135/2011, NOTARIUSZ JAN TRUSZKIEIWCZ KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIENIONO § 6, § 7 UST. 2, § 9 UST. 2, § 10, § 11, § 15, USUNIĘTO § 14 UST. 3;2011-08-22 do dziś
5AKT NOTARIALNY Z DNIA 23.02.2021R.REPERTORIUM A NR 986/2021,NOTARIUSZ PIOTR MARQUARDT,KANCELARIA NOTARIALNA UL.PCK 10/2,40-057 KATOWICE. ZMIENIONO:PAR.15 UST.3.2021-03-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-11-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-11-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIĘCIOREK2009-11-20 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2009-11-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-11-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.500,00 ZŁ2011-06-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-11-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2009-11-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-11-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI MA PRAWO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO,NATOMIAST PROKURENT WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.2021-03-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWICKI2021-03-16 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF TOMASZ2021-03-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2021-03-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-03-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIĘCIOREK2009-11-20 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2009-11-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-11-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-11-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-11-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy149 20 Z TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW2009-11-20 do dziś
252 24 A PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH MORSKICH2009-11-20 do dziś
352 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH2009-11-20 do dziś
452 29 A DZIAŁALNOŚĆ MORSKICH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2009-11-20 do dziś
549 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2009-11-20 do dziś
677 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-11-20 do dziś
752 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2009-11-20 do dziś
852 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2009-11-20 do dziś
952 22 A DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT MORSKI2009-11-20 do dziś
1052 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2019-10-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 20.04.2011 okres 01.12.2009 -31.12.20102011-05-05 do dziś
2data złożenia 23.05.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-06-05 do dziś
3data złożenia 21.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-09 do dziś
4data złożenia 06.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-13 do dziś
5data złożenia 22.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-30 do dziś
6data złożenia 14.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-07 do dziś
7data złożenia 26.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-22 do dziś
8data złożenia 14.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-14 do dziś
9data złożenia 05.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-05 do dziś
10data złożenia 12.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-12 do dziś
11data złożenia 25.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-25 do dziś
12data złożenia 30.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.12.2009 -31.12.20102011-05-05 do dziś
201.01.2011 -31.12.20112012-06-05 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-07-09 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-13 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-30 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-07 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-22 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-14 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-05 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-12 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-25 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.12.2009 -31.12.20102011-05-05 do dziś
201.01.2011 -31.12.20112012-06-05 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-07-09 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-13 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-30 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-07 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-22 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-14 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-05 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-12 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-25 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów