FIRMA HANDLOWA HUYEN-TRANG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000341265
Numer REGON: 121067401
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-11-06
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2022-02-08
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/3423/22/470]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-11-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA HUYEN-TRANG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2022-02-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-11-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-11-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2017-07-07 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. GRZEGÓRZECKA nr domu 67G nr lokalu 124 kod pocztowy 31-559 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2017-07-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 23.10.2009 R. PRZED NOTARIUSZEM MAGDALENĄ CHLANDA KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE. REPERTORIUM A NR 3543/2009.2009-11-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-11-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-11-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNGUYEN2013-12-23 do dziś
2. ImionaVAN XUAN2013-12-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-12-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ2013-12-23 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNGUYEN THI NHU2013-12-23 do dziś
2. ImionaHOA2013-12-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-12-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ2013-12-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2009-11-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy156 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2009-11-06 do dziś
256 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2009-11-06 do dziś
347 89 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2009-11-06 do dziś
447 82 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY I OBUWIA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2009-11-06 do dziś
547 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-11-06 do dziś
647 72 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-11-06 do dziś
756 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2009-11-06 do dziś
846 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2022-02-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.06.2014 okres OD 06.11.2009 DO 31.12.20092014-07-29 do dziś
2data złożenia 13.06.2014 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102014-07-29 do dziś
3data złożenia 13.06.2014 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-07-29 do dziś
4data złożenia 13.06.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-07-29 do dziś
5data złożenia 13.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-29 do dziś
6data złożenia 30.10.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-09 do dziś
7data złożenia 27.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-02 do dziś
8data złożenia 21.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-28 do dziś
9data złożenia 29.07.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-07-29 do dziś
10data złożenia 29.07.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-07-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 06.11.2009 DO 31.12.20092014-07-29 do dziś
2OD 01.01.2010 DO 31.12.20102014-07-29 do dziś
3OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-07-29 do dziś
4OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-07-29 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-29 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-09 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-02 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-28 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-12-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiAKT NOTARIALNY Z DNIA 17.01.2022 REPERTORIUM A NR 251/2022 KANCELARIA NOTARIALNA W JABŁONOWIE NOTARIUSZ MAJA LEWANDOWSKA ,2022-02-08 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR REPREZENTUJE SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO2022-02-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoNGUYEN2022-02-08 do dziś
2. ImionaVAN XUAN2022-02-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-02-08 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościAKT NOTARIALNY Z DNIA 17.01.2022 REPERTORIUM A NR 251/2022 KANCELARIA NOTARIALNA W JABŁONOWIE NOTARIUSZ MAJA LEWANDOWSKA 17.01.2022 ,2022-02-08 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2022-02-08 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów