BPS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-07-04 godz. 15:33:53
Numer KRS: 0000341228
Numer REGON: 021106630
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-11-06
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2009-11-06
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/18538/9/278]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-11-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBPS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-11-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-11-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-11-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAWSKI gmina KOBIERZYCE miejscowość KOBIERZYCE2009-11-06 do dziś
2. Adresmiejscowość KOBIERZYCE ulica BUKOWA nr domu 10 kod pocztowy 55-040 poczta KOBIERZYCE kraj POLSKA 2009-11-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki112.10.2009 R. NOTARIUSZ SEBASTIAN SZAFRAŃSKI KANCELARIA NOTARIALNA SEBASTIAN SZAFRAŃSKI I MARTA SZAFRAŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA WE WROCŁAWIU PRZY UL. RUSKIEJ 51 B, REP. A NR 14421/20092009-11-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-11-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-11-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANKOWSKI2009-11-06 do dziś
2. ImionaBARTOSZ MARCIN2009-11-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-11-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały68 (SZEŚĆDZIESIĄT OSIEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.400,00 ZŁ (TRZY TYSIĄCE CZTERYSTA ZŁOTYCH)2009-11-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-11-06 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJEZIERSKI2009-11-06 do dziś
2. ImionaDAWID KAROL2009-11-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-11-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały16 (SZESNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 800,00 ZŁ (OSIEMSET ZŁOTYCH)2009-11-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-11-06 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUCAJ2009-11-06 do dziś
2. ImionaROMAN WACŁAW2009-11-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-11-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały16 (SZESNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 800,00 ZŁ (OSIEMSET ZŁOTYCH)2009-11-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-11-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2009-11-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI BPS GROUP2009-11-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2009-11-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANKOWSKI2009-11-06 do dziś
2. ImionaBARTOSZ MARCIN2009-11-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-11-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-11-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-11-06 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJEZIERSKI2009-11-06 do dziś
2. ImionaDAWID KAROL2009-11-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-11-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2009-11-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-11-06 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUCAJ2009-11-06 do dziś
2. ImionaROMAN WACŁAW2009-11-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-11-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2009-11-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-11-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy108 12 Z WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU; WYDOBYWANIE GLINY I KAOLINU2009-11-06 do dziś
223 32 Z PRODUKCJA CEGIEŁ, DACHÓWEK I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, Z WYPALANEJ GLINY2009-11-06 do dziś
323 61 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU2009-11-06 do dziś
423 62 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z GIPSU2009-11-06 do dziś
523 63 Z PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ2009-11-06 do dziś
623 64 Z PRODUKCJA ZAPRAWY MURARSKIEJ2009-11-06 do dziś
723 69 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z BETONU, GIPSU I CEMENTU2009-11-06 do dziś
823 70 Z CIĘCIE, FORMOWANIE I WYKAŃCZANIE KAMIENIA2009-11-06 do dziś
925 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2009-11-06 do dziś
1031 01 Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH2009-11-06 do dziś
1131 02 Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH2009-11-06 do dziś
1210 71 Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK2009-11-06 do dziś
1331 09 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI2009-11-06 do dziś
1433 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2009-11-06 do dziś
1533 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2009-11-06 do dziś
1633 19 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2009-11-06 do dziś
1733 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2009-11-06 do dziś
1841 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2009-11-06 do dziś
1941 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2009-11-06 do dziś
2042 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2009-11-06 do dziś
2142 12 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ2009-11-06 do dziś
2242 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI2009-11-06 do dziś
2310 85 Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ2009-11-06 do dziś
2442 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2009-11-06 do dziś
2542 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2009-11-06 do dziś
2642 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2009-11-06 do dziś
2742 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-11-06 do dziś
2843 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2009-11-06 do dziś
2943 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2009-11-06 do dziś
3043 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2009-11-06 do dziś
3143 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2009-11-06 do dziś
3243 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2009-11-06 do dziś
3343 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2009-11-06 do dziś
3416 23 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA2009-11-06 do dziś
3543 31 Z TYNKOWANIE2009-11-06 do dziś
3643 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2009-11-06 do dziś
3743 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2009-11-06 do dziś
3843 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2009-11-06 do dziś
3943 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2009-11-06 do dziś
4043 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2009-11-06 do dziś
4143 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-11-06 do dziś
4246 17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2009-11-06 do dziś
4346 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2009-11-06 do dziś
4455 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2009-11-06 do dziś
4516 24 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH2009-11-06 do dziś
4656 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2009-11-06 do dziś
4756 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2009-11-06 do dziś
4856 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2009-11-06 do dziś
4956 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2009-11-06 do dziś
5056 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2009-11-06 do dziś
5158 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2009-11-06 do dziś
5259 12 Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI2009-11-06 do dziś
5359 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2009-11-06 do dziś
5463 91 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH2009-11-06 do dziś
5563 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-11-06 do dziś
5616 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA; PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2009-11-06 do dziś
5768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2009-11-06 do dziś
5871 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2009-11-06 do dziś
5971 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2009-11-06 do dziś
6072 20 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH2009-11-06 do dziś
6173 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2009-11-06 do dziś
6273 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI2009-11-06 do dziś
6373 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH2009-11-06 do dziś
6473 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2009-11-06 do dziś
6573 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2009-11-06 do dziś
6673 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2009-11-06 do dziś
6718 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU2009-11-06 do dziś
6874 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2009-11-06 do dziś
6974 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2009-11-06 do dziś
7074 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI2009-11-06 do dziś
7174 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-11-06 do dziś
7279 90 B DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ2009-11-06 do dziś
7379 90 C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-11-06 do dziś
7482 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2009-11-06 do dziś
7582 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2009-11-06 do dziś
7682 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2009-11-06 do dziś
7790 02 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA WYSTAWIANIE PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH2009-11-06 do dziś
7818 20 Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2009-11-06 do dziś
7908 11 Z WYDOBYWANIE KAMIENI OZDOBNYCH ORAZ KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA, SKAŁ WAPIENNYCH, GIPSU, KREDY I ŁUPKÓW2009-11-06 do dziś
8010 52 Z PRODUKCJA LODÓW2009-11-06 do dziś
8185 59 A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH2009-11-06 do dziś
8223 12 Z KSZTAŁTOWANIE I OBRÓBKA SZKŁA PŁASKIEGO2009-11-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów