BOTERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-24 godz. 18:43:39
Numer KRS: 0000340984
Numer REGON: 220896256
Numer NIP: 5891973148
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-11-03
Ostatni wpis Nr wpisu33Data dokonania wpisu2021-07-13
Sygnatura akt[GD.VIII NS-REJ.KRS/13156/21/337]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-11-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOTERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-11-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-11-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-11-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat KARTUSKI gmina KARTUZY miejscowość BURCHARDZTWO2009-11-03 do dziś
2. Adresmiejscowość BURCHARDZTWO nr domu 176 kod pocztowy 83-300 poczta KARTUZY kraj POLSKA 2009-11-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuBOTERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W BURCHARDZTWIE ODDZIAŁ W SZEMUDZIE2009-11-03 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat WEJHEROWSKI gmina SZEMUD miejscowość SZEMUD2009-11-03 do dziś
3. Adresmiejscowość SZEMUD ulica WEJHEROWSKA nr domu 11 kod pocztowy 84-217 poczta SZEMUD kraj POLSKA 2009-11-03 do dziś
21. Firma oddziałuBOTERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W ŁAPALICACH2011-03-28 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat KARTUSKI gmina KARTUZY miejscowość ŁAPALICE2011-03-28 do dziś
3. Adresmiejscowość ŁAPALICE ulica KARTUSKA nr domu 21A kod pocztowy 83-300 poczta KARTUZY kraj POLSKA 2011-03-28 do dziś
31. Firma oddziałuBOTERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W BANINIE2013-11-27 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat KARTUSKI gmina ŻUKOWO miejscowość BANINO2013-11-27 do dziś
3. Adresmiejscowość BANINO ulica NA WZGÓRZU nr domu 2 kod pocztowy 80-297 poczta BANINO kraj POLSKA 2013-11-27 do dziś
41. Firma oddziałuBOTERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W SMĘTOWIE CHMIELEŃSKIM2015-06-08 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat KARTUSKI gmina KARTUZY miejscowość SMĘTOWO CHMIELEŃSKIE2015-06-08 do dziś
3. Adresmiejscowość SMĘTOWO CHMIELEŃSKIE ulica UL. KASZUBSKA nr domu 20 kod pocztowy 83-300 poczta KARTUZY kraj POLSKA 2015-06-08 do dziś
51. Firma oddziałuBOTERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W MAŁKOWIE2021-03-03 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat KARTUSKI gmina ŻUKOWO miejscowość MAŁKOWO2021-03-03 do dziś
3. Adresmiejscowość MAŁKOWO ulica UL. GDYŃSKA nr domu 2 kod pocztowy 83-330 poczta ŻUKOWO kraj POLSKA 2021-03-03 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI -ART NOTARIALN Z DNIA 29.10.2009 NOTARIUSZ HANNY WAROŃSKIEJ, REPERTORIUM A NR 8549/20092009-11-03 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 09.09.2015 R., REPERTORIUM A NR 5633/2015 NOTARIUSZ MONIKI WAROŃSKIEJ, ZMIANA PAR. 6 UMOWY SPÓŁKI2015-10-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-11-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-11-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOSZ2015-10-14 do dziś
2. ImionaWIESŁAW2015-10-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-10-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ2015-10-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-10-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRYBA2021-07-13 do dziś
2. ImionaWOJCIECH JÓZEF2021-07-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ2021-07-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-07-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2009-11-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-11-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2009-11-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRYBA2021-07-13 do dziś
2. ImionaWOJCIECH JÓZEF2021-07-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-07-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-07-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOSZ2009-11-03 do dziś
2. ImionaWIESŁAW2009-11-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-11-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2009-11-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-11-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2009-11-03 do dziś
256 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2009-11-03 do dziś
377 WYNAJEM I DZIERŻAWA2009-11-03 do dziś
445 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2009-11-03 do dziś
546 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2009-11-03 do dziś
647 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2009-11-03 do dziś
749 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2009-11-03 do dziś
852 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2009-11-03 do dziś
947 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW2015-10-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2015-10-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.04.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-04-27 do dziś
2data złożenia 01.04.2011 okres 2010 ROK2011-04-11 do dziś
3data złożenia 09.07.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-27 do dziś
4data złożenia 29.05.2013 okres 2012 ROK2013-06-28 do dziś
5data złożenia 14.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-05 do dziś
6data złożenia 21.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-12 do dziś
7data złożenia 17.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-19 do dziś
8data złożenia 01.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-20 do dziś
9data złożenia 07.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-07 do dziś
10data złożenia 24.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
11data złożenia 27.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-27 do dziś
12data złożenia 10.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-10 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-27 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2009 -31.12.20092010-04-27 do dziś
22010 ROK2011-04-11 do dziś
301.01.2011 -31.12.20112012-07-27 do dziś
42012 ROK2013-06-28 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-05 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-12 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-19 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-20 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-07 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-27 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2009 -31.12.20092010-04-27 do dziś
22010 ROK2011-04-11 do dziś
301.01.2011 -31.12.20112012-07-27 do dziś
42012 ROK2013-06-28 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-05 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-12 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-19 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-20 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-07 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-27 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów