ALIAND SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2022-06-30 godz. 17:11:44
Numer KRS: 0000340699
Numer REGON: 241369744
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-11-02
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2020-07-10
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/15422/20/212]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka akcyjna2009-11-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaALIAND SPÓŁKA AKCYJNA2010-09-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-11-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-11-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat BEŁCHATOWSKI gmina KLESZCZÓW miejscowość KLESZCZÓW2014-05-15 do dziś
2. Adresmiejscowość KLESZCZÓW ulica PIONOWA nr domu 2 kod pocztowy 97-410 poczta KLESZCZÓW kraj POLSKA 2014-05-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu114.08.2009 R. NOTARIUSZ MICHAŁ WOJTOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W BIELSKU-BIAŁEJ, REP. A NR 6481/20092009-11-02 do dziś
227.05.2010 R., REP. A NR 3829/2010, NOTARIUSZ DAMIAN MOJEŚCIK, KANCELARIA NOTARIALNA W JASTRZĘBIU ZDROJU SPROSTOWANEGO NASTĘPNIE W DNIU 10.08.2010 R., REP. A NR 5602/2010 NOTARIUSZ DAMIAN MOJEŚCIK, KANCELARIA NOTARIALNA W JASTRZĘBIU ZDROJU ZMIENIONO: PAR. 6 UST. 1; PAR. 6 UST. 4 06.08.2010 R., REP. A NR 5522/2010, NOTARIUSZ DAMIAN MOJEŚCIK, KANCELARIA NOTARIALNA W JASTRZĘBIU ZDROJU ZMIENIONO: PAR. 12010-09-24 do dziś
314.12.2010 R. -REP. A NR 2696/2010, NOTARIUSZ ANDRZEJ LIPIEŃ, KANCELARIA NOTARIALNA W JASTRZĘBIU-ZDROJU -ZMIENIONO: § 2; § 6 UST. 5 I 6; § 20; § 21, DODANO: § 5 PKT OD 24 DO 312011-03-30 do dziś
414 GRUDNIA 2010 ROKU, REP. A NR 2696/2010, NOTARIUSZ ANDRZEJ LIPIEŃ, KANCELARIA NOTARIALNA DAMIAN MOJEŚCIK ANDRZEJ LIPIEŃ NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA W JASTRZĘBIU ZDROJU ZMIENIONO § 6 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI2011-09-23 do dziś
527.06.2011 R., REP. A NR 6021/2011, NOTARIUSZ PAWEŁ ZBIGNIEW CUPRIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE SKREŚLONO UST. 4 W § 62011-09-29 do dziś
620.12.2011 R., NOTARIUSZ DANUTA LIDIA BYSTRZYCKA, KANCELARIA NOTARIALNA W BEŁCHATOWIE, REP. A NR 4479/2011, ZMIENIONO § 21 UST. 2 STATUTU SPÓŁKI2012-03-27 do dziś
727 GRUDNIA 2012 ROKU, REP. A NUMER 14065/2012, NOTARIUSZ MARCIN ŁASKI, KANCELARIA NOTARIALNA PAWEŁ CUPRIAK I MARCIN ŁASKI, NOTARIUSZE, SPÓŁKA PARTNERSKA W WARSZAWIE ZMIENIONO BRZMIENIE § 5 UST. 12013-02-12 do dziś
817.04.2014 R., REP. A NR 4433/2014, NOTARIUSZ W WARSZAWIE PAWEŁ CUPRIAK ZMIENIONO BRZMIENIE § 2 STATUTU SPÓŁKI2014-05-15 do dziś
925.04.2014 R., NOTARIUSZ PAWEŁ CUPRIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 4699/2014 - ZMIENIONO § 6 STATUTU SPÓŁKI 15.05.2014 R., NOTARIUSZ PAWEŁ CUPRIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 5463/2014 - ZMIENIONO BRZMIENIE § 21 UST. 2 STATUTU SPÓŁKI2014-09-30 do dziś
10DNIA 25.02.2015R, REP. A NR 1694/2015, NOT. MARCIN ŁASKI, K.N.W WARSZAWIE, ZMIENIONO ZDANIE PIERWSZE W § 6 UST.1, § 6 UST.2 ORAZ SKREŚLONO UST. 9 W § 6. DNIA 7.05.2015R, REP. A NR 3874/2015, NOT. MARCIN ŁASKI, K.N. W WARSZAWIE ZMIENIONO § 6 UST.1 LIT A I LIT D.2015-06-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-11-02 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2009-11-02 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2009-11-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego1000000,00 ZŁ2015-06-23 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji10000002015-06-23 do dziś
4. Wartość nominalna akcji1,00 ZŁ2009-11-02 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego1000000,00 ZŁ2015-06-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2009-11-02 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii1000002009-11-02 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2009-11-02 do dziś
21. Nazwa serii akcjiB2010-09-24 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii2000002010-09-24 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2010-09-24 do dziś
31. Nazwa serii akcjiC2011-09-23 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii2000002011-09-23 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2011-09-23 do dziś
41. Nazwa serii akcjiD2011-09-23 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii1000002011-09-23 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2015-06-23 do dziś
51. Nazwa serii akcjiE2014-09-30 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii882352014-09-30 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2014-09-30 do dziś
61. Nazwa serii akcjiF2015-06-23 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii3117652015-06-23 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2015-06-23 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2009-11-02 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-11-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPRAWNIONY PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJACY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2009-11-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2009-11-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoBUGAJCZYK2014-02-21 do dziś
2. ImionaLEONARD2014-02-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-02-21 do dziś
21. NazwiskoOLSZAŃSKA2013-02-12 do dziś
2. ImionaANNA KATARZYNA2013-02-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-02-12 do dziś
31. NazwiskoLASOTA2011-03-30 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2011-03-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-03-30 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoNEUGEBAUER ANGIEL2016-04-12 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2016-04-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-04-12 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2016-04-12 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy120 PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH2013-02-12 do dziś
223 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH2013-02-12 do dziś
323 5 PRODUKCJA CEMENTU, WAPNA I GIPSU2013-02-12 do dziś
423 6 PRODUKCJA WYROBÓW Z BETONU, CEMENTU I GIPSU2013-02-12 do dziś
525 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2013-02-12 do dziś
628 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-02-12 do dziś
733 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2013-02-12 do dziś
846 75 SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2013-02-12 do dziś
972 1 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2013-02-12 do dziś
1020 59 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-06-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 01.07.2011 okres 01.08.2009 -31.12.20102011-09-29 do dziś
2data złożenia 26.06.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-31 do dziś
3data złożenia 11.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-26 do dziś
4data złożenia 22.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-15 do dziś
5data złożenia 19.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-23 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.08.2009 -31.12.20102011-09-29 do dziś
201.01.2011 - 31.12.20112012-08-31 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-08-26 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-15 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.08.2009 -31.12.20102011-09-29 do dziś
201.01.2011 - 31.12.20112012-08-31 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-08-26 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-15 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.08.2009 -31.12.20102011-09-29 do dziś
201.01.2011 - 31.12.20112012-08-31 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-08-26 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-15 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁASKI2019-05-29 do dziś
2. ImionaMARCIN2019-05-29 do dziś
5. Podstawa powołania kuratora i zakres jego działaniaPOSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY Z DNIA 11.01.2019 R.,SYGN.AKT V GC 1232/18 UPR2019-05-29 do dziś
6. Data powołania kuratora11.01.20192019-05-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUGAJCZYK2019-08-07 do dziś
2. ImionaLEONARD2019-08-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-07 do dziś
5. Podstawa powołania kuratora i zakres jego działaniaART. 42 K.C., POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI Z DNIA 26.02.2018R. SYGN. AKT LD XX NS-REJ. KRS 1259/18/512. ZAKRES: KURATOR ZOSTAŁ USTANOWIONY W CELU POSTARANIA SIĘ O NIEZWŁOCZNE POWOŁANIE ORGANÓW OSOBY PRAWNEJ A W RAZIE POTRZEBY DO JEJ LIKWIDACJI , W TYM DO ZŁOŻENIA WNIOSKU DO SĄDU WŁAŚCIWEGO ZE WZGLĘDU NA SIEDZIBĘ SPÓŁKI O ROZWIĄZANIE SPÓŁKI I I USTANOWIENIE LIKWIDATORA ORAZ DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W TYM POSTĘPOWANIU.2019-08-07 do dziś
6. Data powołania kuratora26.02.20182019-08-07 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUGAJCZYK2020-01-15 do dziś
2. ImionaLEONARD2020-01-15 do dziś
5. Podstawa powołania kuratora i zakres jego działaniaKURATOR USTANOWIONY W DNIU 05.12.2019 ROKU PRZEZ SĄD OKRĘGOWY W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM V WYDZIAŁ PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W SPRAWIE V P 1/17 NA PODSTAWIE ART. 69 § 1 KPC UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W TYM POSTĘPOWANIU.2020-01-15 do dziś
6. Data powołania kuratora05.12.20192020-01-15 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRYGA LEWANDOWSKA2020-07-10 do dziś
2. ImionaLUDMIŁA2020-07-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-10 do dziś
5. Podstawa powołania kuratora i zakres jego działaniaKURATOR USTANOWIONY W DNIU 06.03.2020 ROKU PRZEZ SĄD OKRĘGOWY W GLIWICACH X WYDZIAŁ GOSPODARCZY W SPRAWIE X GNE 401/17 NA PODSTAWIE ART. 69 § 1 KPC UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W TYM POSTĘPOWANIU2020-07-10 do dziś
6. Data powołania kuratora06.03.20202020-07-10 do dziś

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów