BULAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-18 godz. 10:30:00
Numer KRS: 0000340370
Numer REGON: 142075574
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-10-27
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2020-07-07
Sygnatura akt[RDF/220059/20/941]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-10-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBULAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-10-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-10-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-10-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-12-18 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. WOJCIECHA CHRZANOWSKIEGO nr domu 16 nr lokalu 308 kod pocztowy 04-392 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-11-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuBULAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ SIEDLCE2010-03-11 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat SIEDLECKI gmina SIEDLCE miejscowość SIEDLCE2010-03-11 do dziś
3. Adresmiejscowość SIEDLCE ulica PIŁSUDSKIEGO nr domu 18 nr lokalu 1 kod pocztowy 08-110 poczta SIEDLCE kraj POLSKA 2013-12-05 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki124.09.2009 R. NOTARIUSZ ELŻBIETA RZEŚNA-BRYLSKA, KANCELARIA NOTARIALNA ELŻBIETA RZEŚNA-BRYLSKA, REPERTORIUM A NR 10414/20092009-10-27 do dziś
216.02.2010 R. -ELŻBIETA RZEŚNA-BARYLSKA -NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A -1725/2010 -ZMIENIONO § § 10, 12, 18, 20, 25, 26, USUNIĘTO § 27.2010-03-11 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 22.08.2012 R., NOTARIUSZ ELŻBIETA RZEŚNA-BARYLSKA, KANCELARIA NOTARIALNA UL. GRENADUERÓW 13, 04-052 WARSZAWA, REPERTORIUM A NR 7010/2012 ZMIANA: § 20.9., § 20.10.2012-10-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-10-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-10-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBULAK2013-12-05 do dziś
2. ImionaMAREK JACEK2013-12-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-12-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.750,00 ZŁOTYCH2013-12-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-12-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2009-10-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-10-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI, UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU LUB KAŻDY PROKURENT SAMODZIELNIE. DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI, PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM, PRZEKRACZAJĄCYCH KWOTĘ 200.000,00 ZŁ (DWIEŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH) KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE, CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.2012-10-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBULAK2009-10-27 do dziś
2. ImionaAGATA2009-10-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-10-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-10-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-10-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoBULAK2012-10-26 do dziś
2. ImionaMAREK JACEK2012-10-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-10-26 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2012-10-26 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2009-10-27 do dziś
243 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2009-10-27 do dziś
343 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2009-10-27 do dziś
443 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2009-10-27 do dziś
543 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2009-10-27 do dziś
668 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2009-10-27 do dziś
768 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2009-10-27 do dziś
869 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2009-10-27 do dziś
970 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2009-10-27 do dziś
1070 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2009-10-27 do dziś
1171 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2009-10-27 do dziś
1241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2009-10-27 do dziś
1371 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2009-10-27 do dziś
1474 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2009-10-27 do dziś
1582 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2009-10-27 do dziś
1682 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2009-10-27 do dziś
1743 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2009-10-27 do dziś
1843 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2009-10-27 do dziś
1943 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2009-10-27 do dziś
2043 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2009-10-27 do dziś
2143 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2009-10-27 do dziś
2243 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2009-10-27 do dziś
2343 31 Z TYNKOWANIE2009-10-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-14 do dziś
2data złożenia 13.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-20 do dziś
3data złożenia 09.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-09-11 do dziś
4data złożenia 13.09.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-25 do dziś
5data złożenia 25.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-04 do dziś
6data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-13 do dziś
7data złożenia 18.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-19 do dziś
8data złożenia 31.12.2016 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-29 do dziś
9data złożenia 26.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-26 do dziś
10data złożenia 31.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-31 do dziś
11data złożenia 07.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2009 -31.12.20092010-07-14 do dziś
201.01.2010 -31.12.20102011-07-20 do dziś
301.01.2011 - 31.12.20112012-09-11 do dziś
401.01.2012 - 31.12.20122013-09-25 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-04 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-13 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-19 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-29 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-26 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-31 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2009 -31.12.20092010-07-14 do dziś
201.01.2010 -31.12.20102011-07-20 do dziś
301.01.2011 - 31.12.20112012-09-11 do dziś
401.01.2012 - 31.12.20122013-09-25 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-04 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-13 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-19 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-29 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-26 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-31 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów