FIRMAO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000340158
Numer REGON: 100766288
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-10-26
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2022-10-14
Sygnatura akt[RDF/447753/22/909]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-10-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMAO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-01-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-10-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-10-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2009-10-26 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica REWOLUCJI 1905 R. nr domu 82 nr lokalu B 10 kod pocztowy 90-223 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2009-10-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki103.07.2009 R., NOTARIUSZ PIOTR LELENTAL, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REP. A NR 4249/2009 UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-10-26 do dziś
204.11.2019 R. NOTARIUSZ GRZEGORZ GAWIOR; KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, AKT NOTARIALNY REP. A NR 6461/2019 ZMIANA §2; §7; §20; §21; §22; §23; §242020-01-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-10-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-10-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNAMIECIŃSKI2009-10-26 do dziś
2. ImionaRAFAŁ MARCIN2009-10-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-10-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2550,00 ZŁ2020-01-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-10-26 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMŁODZIŃSKI2020-01-30 do dziś
2. ImionaARTUR JAKUB2020-01-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2550,00 ZŁ2020-01-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-01-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5100,00 ZŁ2009-10-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-10-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI ORAZ JEJ REPREZENTOWANIA UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE SKŁADAĆ OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI I ZACIĄGAĆ ZOBOWIĄZANIA DO KWOTY 10.000,00 ZŁ; DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ POWYŻEJ KWOTY 10.000,00 ZŁ WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.2020-01-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMŁODZIŃSKI2020-01-30 do dziś
2. ImionaARTUR JAKUB2020-01-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2020-01-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-01-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaNAMIECIŃSKI2009-10-26 do dziś
2. ImionaRAFAŁ MARCIN2009-10-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-10-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-10-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-10-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2009-10-26 do dziś
262 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2009-10-26 do dziś
363 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2009-10-26 do dziś
463 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2009-10-26 do dziś
563 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-10-26 do dziś
662 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2009-10-26 do dziś
762 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2009-10-26 do dziś
862 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2020-01-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2020-01-30 do dziś
269 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2020-01-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 25.06.2010 okres 01.10.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-30 do dziś
2data złożenia 30.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-25 do dziś
3data złożenia 22.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-03 do dziś
4data złożenia 28.06.2012 okres 2012 ROK2013-07-18 do dziś
5data złożenia 27.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-18 do dziś
6data złożenia 29.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-29 do dziś
7data złożenia 22.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-29 do dziś
8data złożenia 26.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-28 do dziś
9data złożenia 01.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-01 do dziś
10data złożenia 12.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
11data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
12data złożenia 06.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-06 do dziś
13data złożenia 14.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.10.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-30 do dziś
201.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-25 do dziś
301.01.2011 -31.12.20112012-07-03 do dziś
42012 ROK2013-07-18 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-18 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-29 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-29 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-28 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-01 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-06 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.10.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-30 do dziś
201.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-25 do dziś
301.01.2011 -31.12.20112012-07-03 do dziś
42012 ROK2013-07-18 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-18 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-29 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-29 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-28 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-01 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-06 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów