ASSECO WESTERN EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2021-01-15 godz. 11:54:31
Numer KRS: 0000339997
Numer REGON: 180489317
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-10-22
Ostatni wpis Nr wpisu34Data dokonania wpisu2020-06-02
Sygnatura akt[RDF/204334/20/438]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka akcyjna2009-10-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASSECO WESTERN EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA2015-09-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-10-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-10-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat M. RZESZÓW gmina M. RZESZÓW miejscowość RZESZÓW2009-10-22 do dziś
2. Adresmiejscowość RZESZÓW ulica OLCHOWA nr domu 14 kod pocztowy 35-322 poczta RZESZÓW kraj POLSKA 2010-08-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu101.10.2009 R. NOTARIUSZ JANUSZ POSŁUSZNY, KANCELARIA NOTARIALNA W RZESZOWIE, UL. LISA KULI 6, REP. A NR 2930/20092009-10-22 do dziś
207.06.2010 R. PRZED NOTARIUSZEM JANUSZEM POSŁUSZNYM, PROWADZĄCYM KANCELARIE NOTARIALNĄ W RZESZOWIE SPORZĄDZONO PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI AKCYJNEJ OBJĘTEGO AKTEM NOTARIALNYM, REP. A NR 1469/2010 ZMIANA § 6, § 7 UST. 1-32010-08-03 do dziś
3DNIA 06.08.2010 R. PRZED NOTARIUSZEM JANUSZEM POSŁUSZNYM, PROWADZĄCYM KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W RZESZOWIE PRZY UL. PŁK. LEOPOLDA LISA-KULI 6, SPORZĄDZONO PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI AKCYJNEJ OBJĘTEGO AKTEM NOTARIALNYM, REP. A NR 1990/2010. ZGODNIE Z PODJĘTĄ UCHWAŁĄ NR 1, NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE POSTANOWIŁO ZMIENIĆ PAR. 6 ORAZ PAR. 7 UST. 1-3 STATUTU SPÓŁKI.2010-10-07 do dziś
4DNIA OSIEMNASTEGO MARCA DWA TYSIĄCE JEDENASTEGO ROKU (18.03.2011 R.) PRZED NOTARIUSZEM JANUSZEM POSŁUSZNYM, PROWADZĄCYM KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W RZESZOWIE PRZY UL. PŁK.LEOPOLDA LISA KULI 6, SPORZĄDZONO PROTKÓŁ Z WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI AKCYJNEJ OBJĘTEGO AKTEM NOTARIALNYM, REP. A NR 637/2011. ZGODNIE Z PODJĘTĄ UCHWAŁĄ NR 1 NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE POSTANOWIŁO ZMIENIĆ STATUT SPOŁKI W TEN SPOSÓB, ŻE: § 6 I § 7 UST. 1-3 STATUTU SPÓŁKI OTRZYMAŁY NOWE BRZMIENIE.2011-10-17 do dziś
5DNIA 08.02.2013 R. PRZED NOTARIUSZEM JANUSZEM POSŁUSZNYM, PROWADZĄCYM KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W RZESZOWIE PRZY UL. PŁK. LEOPOLDA LISA KULI 6, SPORZĄDZONO PROTOKÓŁ Z NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI AKCYJNEJ OBJĘTEGO AKTEM NOTARIALNYM NR REP A 262/2013. ZGODNIE Z PODJĘTĄ UCHWAŁĄ NR 1 NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE POSTANOWIŁO ZMIENIĆ STATUT SPÓŁKI W TEN SPOSÓB, ŻE PAR. 14 UST. 12 STATUTU SPÓŁKI OTRZYMUJE NOWE BRZMIENIE.2013-03-14 do dziś
6AKT NOTARIALNY Z DNIA 24.08.2015R., REP. A NR 1251/2015 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA JANUSZA POSŁUSZNEGO Z KANCELARII NOTARIALNEJ W RZESZOWIE PRZY UL. LISA KULI 6. ZMIANA W STATUCIE SPÓŁKI: §1 UST.1 I 2, §6 UST.1 I 2, §72015-09-01 do dziś
712.08.2016R., REP. A NR 1139/2016, NOTARIUSZ JANUSZ POSŁUSZNY, KANCELARIA NOTARIALNA W RZESZOWIE, ZMIANA: PAR.6 UST.1 I UST.2, PAR.7 UST.1 I UST.32017-03-28 do dziś
820.02.2019 R., REP. A NR 205/2019, NOTARIUSZ JANUSZ POSŁUSZNY, KANCELARIA NOTARIALNA W RZESZOWIE UL. PŁK. LEOPOLDA LISA-KULI 6 ZMIANA - PAR. 5, PAR. 13 UST. 2, PAR. 13 UST. 3 PKT 1 SKREŚLENIE - PAR. 13 PKT 2 I 3 W UST. 3 I PAR. 19 UST. 22019-06-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-10-22 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2009-10-22 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2009-10-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaASSECO INTERNATIONAL, A.S.2018-07-24 do dziś
5. Informacja, czy akcjonariusz posiada całość akcji spółkiTAK2018-07-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego57924932,00 ZŁ2017-03-28 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji579249322017-03-28 do dziś
4. Wartość nominalna akcji1,00 ZŁ2015-09-01 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego57924932,00 ZŁ2017-03-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
11. Określenie wartości udziałów/akcji objętych za aporty19312533,00 ZŁ2010-08-03 do dziś
21. Określenie wartości udziałów/akcji objętych za aporty45787530,00 ZŁ2015-09-01 do dziś
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiSERIA A2009-10-22 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii1360002009-10-22 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2009-10-22 do dziś
21. Nazwa serii akcjiAKCJE SERII B2010-08-03 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii193125332010-08-03 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2010-08-03 do dziś
31. Nazwa serii akcjiAKCJE SERII C2010-10-07 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2010-10-07 do dziś
41. Nazwa serii akcjiAKJE SERII D2011-10-17 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2011-10-17 do dziś
51. Nazwa serii akcjiE2015-09-01 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii384763992017-03-28 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2015-09-01 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2009-10-22 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-10-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: 1) PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE 2) PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM - PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE ALBO WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM WICEPREZESEM ZARZĄDU ALBO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.2013-03-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUCH2015-11-27 do dziś
2. ImionaALEKSANDER2015-11-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-11-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2015-11-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-11-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSĘCZKOWSKI2015-07-13 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW PIOTR2015-07-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-07-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-07-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-07-13 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOZŁOWSKI2014-11-20 do dziś
2. ImionaRAFAŁ MAREK2014-11-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-11-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2015-07-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-11-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2009-10-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoGÓRAL2009-10-22 do dziś
2. ImionaADAM TADEUSZ2009-10-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-10-22 do dziś
21. NazwiskoBRZESKI2009-10-22 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2009-10-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-10-22 do dziś
31. NazwiskoŻUKOWICZ2009-10-22 do dziś
2. ImionaGABRIELA BARBARA2009-10-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-10-22 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy161 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ2009-10-22 do dziś
261 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ2009-10-22 do dziś
362 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2009-10-22 do dziś
462 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2009-10-22 do dziś
562 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2009-10-22 do dziś
663 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2009-10-22 do dziś
726 20 Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2009-10-22 do dziś
870 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2009-10-22 do dziś
970 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2009-10-22 do dziś
1062 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2015-07-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.07.2010 okres 01 PAŹDZIERNIKA 2009 R. -31 GRUDNIA 2009 R.2010-08-03 do dziś
2data złożenia 10.08.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-10-17 do dziś
3data złożenia 27.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-14 do dziś
4data złożenia 01.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-10 do dziś
5data złożenia 25.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-09 do dziś
6data złożenia 18.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-13 do dziś
7data złożenia 24.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-08 do dziś
8data złożenia 12.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-22 do dziś
9data złożenia 25.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-25 do dziś
10data złożenia 17.10.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-17 do dziś
11data złożenia 02.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-02 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101 PAŹDZIERNIKA 2009 R. -31 GRUDNIA 2009 R.2010-08-03 do dziś
201.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-10-17 do dziś
301.01.2011 - 31.12.20112012-08-14 do dziś
401.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-10 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-09 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-13 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-08 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-22 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-25 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-17 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101 PAŹDZIERNIKA 2009 R. -31 GRUDNIA 2009 R.2010-08-03 do dziś
201.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-10-17 do dziś
301.01.2011 - 31.12.20112012-08-14 do dziś
401.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-10 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-09 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-13 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-08 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-22 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-25 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-17 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-02 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101 PAŹDZIERNIKA 2009 R. -31 GRUDNIA 2009 R.2010-08-03 do dziś
201.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-10-17 do dziś
301.01.2011 - 31.12.20112012-08-14 do dziś
401.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-10 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-09 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-13 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-08 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-22 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-25 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2015-09-01 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPROCES POŁĄCZENIA SPÓŁKI ASSECO SOUTH WESTERN EUROPE S.A. (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE ZE SPÓŁKĄ ASSECO DACH S.A. (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE W TRYBIE ART.492 §1 PKT 1 KSH TJ. PRZEZ PRAENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ ASSECO DACH S.A. NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ ASSECO SOUTH WESTERN EUROPE S.A. W ZAMIAN ZA AKCJE NOWEJ EMISJI SERII E, KTÓRE SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA WYDAJE AKCJONARIUSZOM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ. UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASSECO SOUTH WESTERN EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA W SPRAWIE POŁĄCZENIA SPÓŁKI ASSECO SOUTH WESTERN EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA ZE SPÓŁKĄ ASSECO DACH SPÓŁKA AKCYJNA ORAZ W SPRAWIE STATUTU SPÓŁKI ASSECO SOUTH WESTERN EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 24.08.2015R. AKT NOTARIALNY - REP. A NR 1251/2015 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA JANUSZA POSŁUSZNEGO Z KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY UL. LISA KULI 6 W RZESZOWIE. UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASSECO DACH S.A. W SPRAWIE POŁĄCZENIA SPÓŁKI ASSECO SOUTH WESTERN EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA ZE SPÓŁKĄ ASSECO DACH SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 24,08,2015R. AKT NOTARIALNY - REP. A NR 1250/2015 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA JANUSZA POSŁUSZNEGO Z KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY UL. LISA KULI 6 W RZESZOWIE.2015-09-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów