„A & B GROUP” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000339988
Numer REGON: 301243600
Numer NIP: 7851779211
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-10-27
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2023-07-13
Sygnatura akt[RDF/536061/23/690]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-10-27 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 301243600 NIP 78517792112012-11-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„A & B GROUP” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-10-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-10-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-10-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat ŚREMSKI gmina KSIĄŻ WIELKOPOLSKI miejscowość CHRZĄSTOWO2009-12-02 do dziś
2. Adresmiejscowość CHRZĄSTOWO nr domu 56 kod pocztowy 63-130 poczta KSIĄŻ WIELKOPOLSKI kraj POLSKA 2015-10-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY 05.10.2009 R. PRZEZ NOTARIUSZA MIKOŁAJA BORKOWSKIEGO, W KANCELARII NOTARIALNEJ MIESZCZĄCEJ SIĘ W POZNANIU, PRZY UL. MŁYŃSKIEJ 4/7, REP. A NR 5575/20092009-10-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-10-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-10-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDZIASEK2009-10-27 do dziś
2. ImionaANDRZEJ ZYGMUNT2009-10-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-10-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały225 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 22.500,00 ZŁ2009-10-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-10-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAZIARZ2009-10-27 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ2009-10-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-10-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały225 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 22.500,00 ZŁ2009-10-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-10-27 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZACHARKO2012-11-27 do dziś
2. ImionaHANNA2012-11-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-11-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ NA ZASADZIE WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNEJ W 1/3 Z DAGMARĄ ZACHARKO I KAROLEM ZACHARKO2012-11-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-11-27 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZACHARKO2012-11-27 do dziś
2. ImionaDAGMARA2012-11-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-11-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ NA ZASADZIE WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNEJ W 1/3 Z HANNĄ ZACHARKO I KAROLEM ZACHARKO2012-11-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-11-27 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZACHARKO2012-11-27 do dziś
2. ImionaKAROL2012-11-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-11-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ NA ZASADZIE WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNEJ W 1/3 Z HANNĄ ZACHARKO I DAGMARĄ ZACHARKO2012-11-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-11-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2009-10-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-10-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU UPOWAŻNIONY JEST DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU.2009-10-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAZIARZ2009-10-27 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ2009-10-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-10-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-10-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-10-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2009-10-27 do dziś
243 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-10-27 do dziś
341 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2009-10-27 do dziś
442 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2009-10-27 do dziś
542 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-10-27 do dziś
643 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2009-10-27 do dziś
743 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2009-10-27 do dziś
843 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2009-10-27 do dziś
943 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2009-10-27 do dziś
1041 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2015-10-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.10.2012 okres 05.10. 2009 R. - 31.12.2010 R.2012-11-27 do dziś
2data złożenia 08.10. 2012 okres 01.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-11-27 do dziś
3data złożenia 23.10.2015 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-10-29 do dziś
4data złożenia 23.10.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-10-29 do dziś
5data złożenia 23.10.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-29 do dziś
6data złożenia 11.10.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-09 do dziś
7data złożenia 11.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-11 do dziś
8data złożenia 13.09.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-09-13 do dziś
9data złożenia 10.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-10 do dziś
10data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
11data złożenia 01.06.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-01 do dziś
12data złożenia 02.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-02 do dziś
13data złożenia 13.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego105.10. 2009 R. - 31.12.2010 R.2012-11-27 do dziś
201.01.2011 R.-31.12. 2011 R.2012-11-27 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-11 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-09-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu105.10.2009 R. - 31.12.2010 R.2012-11-27 do dziś
201.01. 2011 R.-31.12.2011 R.2012-11-27 do dziś
3OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-10-29 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-10-29 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-29 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-09 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-09-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów