ARTERIEART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-26 godz. 15:35:13
Numer KRS: 0000339890
Numer REGON: 301246018
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-10-28
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2021-12-10
Sygnatura akt[RDF/363915/21/297]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-10-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTERIEART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-11-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-10-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-10-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2009-10-28 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica RAKONIEWICKA nr domu 23A kod pocztowy 60-111 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2014-04-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki115.09.2009 NOTARIUSZ ILONA TERESA ZIELIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU (60-283) PRZY UL. SŁOWACKIEGO 18/7A I 8, REP. A NR 458/20092009-10-28 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z 28.06.2012. REP. A NR 1686/2012, NOTARIUSZ ILONA TERESA ZIELIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA POZNAŃ (60-283) UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 18/7A I 8 - ZMIENIONO PAR. 2 UMOWY2012-11-22 do dziś
317 LUTEGO 2014 ROKU PRZED ZASTĘPCĄ NOTARIUSZA ILONY TERESY ZIELIŃSKIEJ, ZASTĘPCĄ NOTARIALNYM ALEKSANDRĄ SZYPERSKĄ, W KANCELARII NOTARIALNEJ W POZNANIU, REP. A NR 554/2014 - ZMIANA § 26 PKT. 17 UMOWY SPÓŁKI.2014-04-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-10-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-10-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUCZMIK2009-10-28 do dziś
2. ImionaWACŁAW BERNARD2009-10-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-10-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały14 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.000,00 ZŁ2012-02-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-10-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWILAND2009-10-28 do dziś
2. ImionaPIOTR2009-10-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-10-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały14 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.000,00 ZŁ2017-04-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-10-28 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDĄBROWSKI2012-02-02 do dziś
2. ImionaPIOTR2012-02-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-02-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały16 UDZIAŁOW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.000,00 ZŁ2012-02-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-02-02 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKELMENDI2012-11-22 do dziś
2. ImionaADRIANNA2012-11-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały14 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.000 ZŁ2012-11-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-11-22 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBEGIER KRASIŃSKA2017-04-13 do dziś
2. ImionaBEATA KATARZYNA2017-04-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-04-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały14 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7,000,00 ZŁ2017-04-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-04-13 do dziś
6
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPŁATKIEWICZ2020-08-04 do dziś
2. ImionaŁUKASZ PIOTR2020-08-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały28 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 14.000,00 ZŁ2020-08-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-08-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2009-10-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2009-10-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuWSPÓLNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZADU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2009-10-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMATYSIAK2017-01-23 do dziś
2. ImionaTOMASZ JAROSŁAW2017-01-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-01-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2017-01-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-01-23 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDĄBROWSKI2012-11-22 do dziś
2. ImionaPIOTR2012-11-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-11-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2012-11-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-11-22 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaWILAND2009-10-28 do dziś
2. ImionaPIOTR2009-10-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-10-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-10-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-10-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy172 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2009-10-28 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2009-10-28 do dziś
374 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-10-28 do dziś
485 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2009-10-28 do dziś
586 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA2009-10-28 do dziś
686 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2009-10-28 do dziś
786 90 C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH2009-10-28 do dziś
885 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-10-28 do dziś
986 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-10-28 do dziś
1086 10 Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI2017-01-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.03.2011 okres 22.10.2009 R. -31.12.2009 R.2011-04-22 do dziś
2data złożenia 31.01.2012 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2012-02-02 do dziś
3data złożenia 24.07.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-11-22 do dziś
4data złożenia 16.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-22 do dziś
5data złożenia 06.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-17 do dziś
6data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-12 do dziś
7data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-27 do dziś
8data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-12 do dziś
9data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
10data złożenia 15.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
11data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
12data złożenia 29.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
13data złożenia 10.12.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego122.10.2009 R. -31.12.2009 R.2011-04-22 do dziś
201.01.2010 R. -31.12.2010 R.2012-02-02 do dziś
301.01.2011-31.12.20112012-11-22 do dziś
401.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-22 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-17 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-12 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-27 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-12 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu122.10.2009 R. -31.12.2009 R.2011-04-22 do dziś
201.01.2010 R. -31.12.2010 R.2012-02-02 do dziś
301.01.2011-31.12.20112012-11-22 do dziś
401.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-22 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-17 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-12 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-27 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-12 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów