ASTRO SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2021-01-22 godz. 12:01:12
Numer KRS: 0000339876
Numer REGON: 010749380
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-10-20
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2020-09-14
Sygnatura akt[RDF/238946/20/43]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka akcyjna2009-10-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASTRO SPÓŁKA AKCYJNA2009-10-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-10-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-10-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2009-10-20 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica CHMIELNA nr domu 28 B kod pocztowy 00-020 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2009-10-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu129 WRZEŚNIA 2009 ROK, REPERTORIUM A NR 8984/2009, NOTARIUSZ TERESA JAMRÓZ-WIŚNIEWSKA, TERESA JAMRÓZ-WIŚNIEWSKA NOTARIUSZ, JOANNA ŚLIZAK NOTARIUSZ SPÓŁKA PARTNERSKA, UL. SIENNA 72/5, 00-833 WARSZAWA.2009-10-20 do dziś
218 LISTOPADA 2009 ROKU, REPERTORIUM A NR 11190/2009, NOTARIUSZ TERESA JAMRÓZ-WIŚNIEWSKA, TERESA JAMRÓZ-WIŚNIEWSKA NOTARIUSZ, JOANNA ŚLIZAK NOTARIUSZ SPÓŁKA PARTNERSKA, UL. SIENNA 72/5, 00-833 WARSZAWA, ZMIANA § 20 UST. 12009-12-07 do dziś
323.06.2015, REP. A NR 5477/2015, NOTARIUSZ TAMARA ŻURAKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA UL. ORDYNACKA 9, 00-364 WARSZAWA. ZMIANA: §20 UST. 2, §25 UST. 2, §27 UST. 2.2015-07-15 do dziś
415.07.2015 R., REP. A NR 6179/2015, NOTARIUSZ TAMARA JOANNA ŻURAKOWSKA PROWADZACA WŁASNĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PRZY UL. ORDYNACKIEJ NR 9 W WARSZAWIE, NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 3 ZMIANIE ULEGŁA TREŚĆ §7 STATUSU.2015-08-07 do dziś
52 GRUDNIA 2015 ROKU, REPERTORIUM A NUMER 11467/2015, ZASTĘPCA NOTARIALNY DANUTA ŁASZCZ ZASTĘPCA NOTARIUSZ ANNY EWY DAŃKO-ROESLER, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIANIE ULEGŁA TREŚĆ §7 STATUTU.2016-01-14 do dziś
630.06.2018 R., REP. A NR 1290/2018, NOTARIUSZ KRZYSZTOF BUK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 18: § 2, § 7 UST. 1., § 11 UST. 2., § 13 UST. 3. I 4., § 20 UST. 4., § 22. DODANO § 17 UST. 3., NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 20 ZMIANA: § 7 UST. 1 STATUTU. 29.08.2018 R., REP. A NR 1626/2018, NOTARIUSZ KRZYSZTOF BUK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 4 ZMIANA: § 20 UST. 1., DODANO § 20 UST. 5. I 6. STATUTU.2019-03-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-10-20 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2009-10-20 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2009-10-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2009-10-20 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI ASTRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPÓŁKĘ ASTRO SPÓŁKA AKCYJNA NA PODSTAWIE ART. 562 § 1 KSH; 29 WRZEŚNIA 2009 ROKU (UCHWAŁA NR 1 -AKT NOTARTIALNY REP. A NR 8984/2009) ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI ASTRO Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.2009-10-20 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firma„ASTRO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-10-20 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2009-10-20 do dziś
3. Numer w rejestrze0000149411 2009-10-20 do dziś
5. Numer REGON0107493802009-10-20 do dziś
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego1855529,60 ZŁ2019-03-04 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji371105922019-03-04 do dziś
4. Wartość nominalna akcji0,05 ZŁ2019-03-04 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego1855529,60 ZŁ2019-03-04 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
11. Określenie wartości udziałów/akcji objętych za aporty215000,00 ZŁ2016-01-14 do dziś
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2009-10-20 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii99000002009-10-20 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2009-10-20 do dziś
21. Nazwa serii akcjiSERIA B2015-08-07 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii129122202015-08-07 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2015-08-07 do dziś
31. Nazwa serii akcjiSERIA C2016-01-14 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii43000002016-01-14 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2016-01-14 do dziś
41. Nazwa serii akcjiSERIA D2019-03-04 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii99983722019-03-04 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2019-03-04 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2009-10-20 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-10-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU ORAZ WICEPREZES ZARZĄDU ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT.2009-10-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRAJEWSKI2014-11-03 do dziś
2. ImionaRYSZARD2014-11-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-11-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-11-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-11-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2009-10-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoGÓRALSKA2019-03-04 do dziś
2. ImionaMARIA JOLANTA2019-03-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-03-04 do dziś
21. NazwiskoWASĄŻNIK2019-03-04 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF ANDRZEJ2019-03-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-03-04 do dziś
31. NazwiskoMOLEWSKI2019-03-04 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ PIOTR2019-03-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-03-04 do dziś
41. NazwiskoJASIŃSKI2019-03-04 do dziś
2. ImionaWIESŁAW2019-03-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-03-04 do dziś
51. NazwiskoOSTROWSKI2019-03-04 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2019-03-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-03-04 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy159 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2015-03-20 do dziś
258 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2015-03-20 do dziś
359 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2015-03-20 do dziś
460 20 Z NADAWANIE PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH2015-03-20 do dziś
563 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2015-03-20 do dziś
659 12 Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI2015-03-20 do dziś
759 13 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2015-03-20 do dziś
862 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2015-03-20 do dziś
962 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2015-03-20 do dziś
1068 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-03-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.08.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-09-07 do dziś
2data złożenia 30.12.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102012-01-24 do dziś
3data złożenia 27.05.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-06-04 do dziś
4data złożenia 21.10.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-03 do dziś
5data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-15 do dziś
6data złożenia 10.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-23 do dziś
7data złożenia 05.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-27 do dziś
8data złożenia 09.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
9data złożenia 05.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
10data złożenia 14.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-14 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2009-31.12.20092010-09-07 do dziś
201.01.2010 -31.12.20102012-01-24 do dziś
3OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-06-04 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-03 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-15 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-23 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-27 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2009-31.12.20092010-09-07 do dziś
201.01.2010 -31.12.20102012-01-24 do dziś
3OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-06-04 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-03 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-15 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-27 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-03 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2009-31.12.20092010-09-07 do dziś
201.01.2010 -31.12.20102012-01-24 do dziś
3OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-06-04 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-03 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-15 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-23 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-27 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów