BIURO RACHUNKOWE KDR FINANCE CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000339640
Numer REGON: 241359119
Numer NIP: 6262957400
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-10-23
Ostatni wpis Nr wpisu34Data dokonania wpisu2022-06-30
Sygnatura akt[RDF/398396/22/451]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-10-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBIURO RACHUNKOWE KDR FINANCE CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-03-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-10-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-10-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat ZABRZE gmina ZABRZE miejscowość ZABRZE2018-08-10 do dziś
2. Adresmiejscowość ZABRZE ulica UL. FELIKSA PRENŻYNY nr domu 18 kod pocztowy 41-819 poczta ZABRZE kraj POLSKA 2018-08-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki120.08.2009 R., KANCELARIA NOTARIALNA W TYCHACH UL. BARONA 30, NOTARIUSZ RENATA KUCZERA -NOWAK, REP. A NR 5502/2009;2009-10-23 do dziś
207.01.2013 R. REP. A NR 176/2013, NOTARIUSZ MARZENA KUBACKA-FILAS, KANCELARIA NOTARIALNA MARZENA KUBACKA-FILAS, JAN SZYMAŃSKI NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA W ZABRZU PRZY UL. 3 MAJA 20, ZMIENIONO: PAR. 1, PAR. 5 UST. 1, PAR. 14 UST. 1, PAR. 182013-03-05 do dziś
301.06.2018R., REPERTORIUM A NR 2900/2018, NOTARIUSZ JOANNA KOZOK, KANCELARIA NOTARIALNA W ZABRZU ZMIENIONO: § 2 UMOWY SPÓŁKI2018-08-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-10-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-10-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAK2018-08-10 do dziś
2. ImionaROBERT2018-08-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500,00 ZŁ2018-08-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-08-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUDA2018-08-10 do dziś
2. ImionaROMANA BEATA2018-08-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.500,00 ZŁ2018-08-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-08-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2009-10-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-10-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE, NATOMIAST W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.2009-10-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUDA NOWAK2013-03-05 do dziś
2. ImionaROMANA BEATA2013-03-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-03-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-03-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-03-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy166 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2013-03-05 do dziś
266 21 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT2013-03-05 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2013-03-05 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2013-03-05 do dziś
568 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2013-03-05 do dziś
668 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2013-03-05 do dziś
769 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2013-03-05 do dziś
869 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2013-03-05 do dziś
970 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2013-03-05 do dziś
1071 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2013-03-05 do dziś
1173 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2013-03-05 do dziś
1278 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2013-03-05 do dziś
1378 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2013-03-05 do dziś
1482 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2013-03-05 do dziś
1582 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2013-03-05 do dziś
1682 91 Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE2013-03-05 do dziś
1782 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-03-05 do dziś
1864 91 Z LEASING FINANSOWY2013-03-05 do dziś
1964 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2013-03-05 do dziś
2064 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2013-03-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.12.2012 okres 20.08.2009 - 31.12.20102013-01-30 do dziś
2data złożenia 18.12.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112013-01-30 do dziś
3data złożenia 20.03.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-03-28 do dziś
4data złożenia 08.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-25 do dziś
5data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-13 do dziś
6data złożenia 27.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-23 do dziś
7data złożenia 06.06.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-06-06 do dziś
8data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
9data złożenia 15.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-17 do dziś
10data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
11data złożenia 18.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
12data złożenia 10.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-11 do dziś
13data złożenia 24.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-24 do dziś
14data złożenia 30.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120.08.2009 - 31.12.20102013-01-30 do dziś
201.01.2011 - 31.12.20112013-01-30 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-03-28 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-25 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-13 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-23 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-06-06 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-17 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-11 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-24 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu120.08.2009 - 31.12.20102013-01-30 do dziś
201.01.2011 - 31.12.20112013-01-30 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-03-28 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-25 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-13 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-23 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-06-06 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-17 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-11 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-24 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów