DNIWOLNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-11 godz. 09:39:02
Numer KRS: 0000339459
Numer REGON: 142057010
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-10-16
Ostatni wpis Nr wpisu3Data dokonania wpisu2011-09-01
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/25090/11/262]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-10-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDNIWOLNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-10-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-10-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-10-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2009-10-16 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ASTRONOMÓW nr domu 3 nr lokalu 19 kod pocztowy 01-450 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2010-09-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 06.07.2009 ROKU PRZEZ NOTARIUSZA PAWŁA ORŁOWSKIEGO W JEGO KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY UL. CHŁODNEJ 15 REPERTORIUM A NR 7874/20092009-10-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-10-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-10-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBURSKI2009-10-16 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2009-10-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-10-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały3 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.500,00 ZŁOTYCH2009-10-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-10-16 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRADZKI2009-10-16 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2009-10-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-10-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały3 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.500,00 ZŁOTYCH2009-10-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-10-16 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIELEC2009-10-16 do dziś
2. ImionaŁUKASZ JÓZEF2009-10-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-10-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały3 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.500,00 ZŁOTYCH2009-10-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-10-16 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARIAŃCZYK2009-10-16 do dziś
2. ImionaDARIUSZ JACEK2009-10-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-10-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500,00 ZŁOTYCH2009-10-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-10-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2009-10-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-10-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD PROWADZI SPRAWY SPÓŁKI 1 REPREZENTUJE JĄ WOBEC OSÓB TRZECICH A) W WYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO -SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT. B) W WYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, ALBO DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNE. C) W WYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z WIĘCEJ, NIŻ DWÓCH OSÓB SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, ALBO DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE2009-10-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBURSKI2009-10-16 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2009-10-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-10-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-10-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-10-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 1 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2009-10-16 do dziś
246 6 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2009-10-16 do dziś
346 7 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA2009-10-16 do dziś
446 9 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2009-10-16 do dziś
547 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-10-16 do dziś
647 2 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-10-16 do dziś
747 3 SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW2009-10-16 do dziś
847 4 SPRZEDAŻ DETALICZNA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-10-16 do dziś
947 5 SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-10-16 do dziś
1047 6 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW ZWIĄZANYCH Z KULTURĄ I REKREACJĄ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-10-16 do dziś
1147 7 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-10-16 do dziś
1245 2 KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2009-10-16 do dziś
1347 8 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2009-10-16 do dziś
1447 9 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2009-10-16 do dziś
1555 1 HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2009-10-16 do dziś
1655 2 OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2009-10-16 do dziś
1755 3 POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE2009-10-16 do dziś
1855 9 POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE2009-10-16 do dziś
1958 1 WYDAWANIE KSIĄŻEK I PERIODYKÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, Z WYŁĄCZENIEM W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2009-10-16 do dziś
2058 2 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2009-10-16 do dziś
2159 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI2009-10-16 do dziś
2259 2 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2009-10-16 do dziś
2345 3 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2009-10-16 do dziś
2462 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2009-10-16 do dziś
2562 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2009-10-16 do dziś
2662 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2009-10-16 do dziś
2762 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2009-10-16 do dziś
2863 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2009-10-16 do dziś
2963 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2009-10-16 do dziś
3063 91 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH2009-10-16 do dziś
3163 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-10-16 do dziś
3273 1 REKLAMA2009-10-16 do dziś
3373 2 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2009-10-16 do dziś
3445 4 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2009-10-16 do dziś
3574 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2009-10-16 do dziś
3674 2 DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2009-10-16 do dziś
3774 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI2009-10-16 do dziś
3874 9 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-10-16 do dziś
3979 1 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2009-10-16 do dziś
4079 9 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE2009-10-16 do dziś
4182 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ2009-10-16 do dziś
4282 2 DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)2009-10-16 do dziś
4382 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2009-10-16 do dziś
4482 9 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-10-16 do dziś
4546 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2009-10-16 do dziś
4693 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2009-10-16 do dziś
4793 2 DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2009-10-16 do dziś
4895 1 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO2009-10-16 do dziś
4995 2 NAPRAWA I KONSERWACJA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2009-10-16 do dziś
5096 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-10-16 do dziś
5146 2 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT2009-10-16 do dziś
5246 3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2009-10-16 do dziś
5346 4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2009-10-16 do dziś
5446 5 SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ2009-10-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 21.07.2010 okres 06.07.2009-31.12.20092010-09-03 do dziś
2data złożenia 27.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego106.07.2009-31.12.20092010-09-03 do dziś
201.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu106.07.2009-31.12.20092010-09-03 do dziś
201.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów