EXITO ŁUKASZ DENISIUK, JAKUB ZIELIŃSKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-07-23 godz. 17:02:37
Numer KRS: 0000339417
Numer REGON: 241346499
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-10-16
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2019-06-14
Sygnatura akt[RDF/123085/19/307]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2009-10-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXITO ŁUKASZ DENISIUK, JAKUB ZIELIŃSKI SPÓŁKA JAWNA2009-10-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-10-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-10-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. RUDA ŚLĄSKA gmina M. RUDA ŚLĄSKA miejscowość RUDA ŚLĄSKA2009-10-16 do dziś
2. Adresmiejscowość RUDA ŚLĄSKA ulica NIEDURNEGO nr domu 25 kod pocztowy 41-709 poczta RUDA ŚLĄSKA kraj POLSKA 2009-10-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki124.07.2009 R.2009-10-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-10-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDENISIUK2009-10-16 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2009-10-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-10-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2010-04-27 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2009-10-16 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIELIŃSKI2009-10-16 do dziś
2. ImionaJAKUB2009-10-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-10-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2009-10-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2009-10-16 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2009-10-16 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2009-10-16 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2009-10-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ2009-10-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDENISIUK2009-10-16 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2009-10-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-10-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIELIŃSKI2009-10-16 do dziś
2. ImionaJAKUB2009-10-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-10-16 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 61 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ2009-10-16 do dziś
214 12 Z PRODUKCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ2009-10-16 do dziś
343 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2009-10-16 do dziś
443 31 Z TYNKOWANIE2009-10-16 do dziś
543 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2009-10-16 do dziś
643 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2009-10-16 do dziś
743 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2009-10-16 do dziś
843 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2009-10-16 do dziś
943 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2009-10-16 do dziś
1043 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-10-16 do dziś
1145 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2009-10-16 do dziś
1245 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2009-10-16 do dziś
1316 10 Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH2009-10-16 do dziś
1445 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2009-10-16 do dziś
1545 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2009-10-16 do dziś
1645 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2009-10-16 do dziś
1745 40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2009-10-16 do dziś
1846 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW2009-10-16 do dziś
1946 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH2009-10-16 do dziś
2046 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2009-10-16 do dziś
2146 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW2009-10-16 do dziś
2246 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH2009-10-16 do dziś
2346 16 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH2009-10-16 do dziś
2416 21 Z PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH I PŁYT WYKONANYCH NA BAZIE DREWNA2009-10-16 do dziś
2546 17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2009-10-16 do dziś
2646 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2009-10-16 do dziś
2746 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2009-10-16 do dziś
2846 22 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN2009-10-16 do dziś
2946 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2009-10-16 do dziś
3046 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2009-10-16 do dziś
3146 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2009-10-16 do dziś
3246 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH2009-10-16 do dziś
3346 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2009-10-16 do dziś
3446 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO2009-10-16 do dziś
3516 22 Z PRODUKCJA GOTOWYCH PARKIETÓW PODŁOGOWYCH2009-10-16 do dziś
3646 48 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII2009-10-16 do dziś
3746 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2009-10-16 do dziś
3846 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2009-10-16 do dziś
3946 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2009-10-16 do dziś
4046 61 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2009-10-16 do dziś
4146 62 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIAREK2009-10-16 do dziś
4246 63 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2009-10-16 do dziś
4346 64 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO ORAZ MASZYN DO SZYCIA I MASZYN DZIEWIARSKICH2009-10-16 do dziś
4446 65 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCH2009-10-16 do dziś
4546 66 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH2009-10-16 do dziś
4616 23 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA2009-10-16 do dziś
4746 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2009-10-16 do dziś
4846 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2009-10-16 do dziś
4946 72 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI2009-10-16 do dziś
5046 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2009-10-16 do dziś
5146 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2009-10-16 do dziś
5246 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2009-10-16 do dziś
5346 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2009-10-16 do dziś
5446 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2009-10-16 do dziś
5546 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2009-10-16 do dziś
5647 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-10-16 do dziś
5716 24 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH2009-10-16 do dziś
5847 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-10-16 do dziś
5947 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-10-16 do dziś
6047 43 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-10-16 do dziś
6147 51 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-10-16 do dziś
6247 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-10-16 do dziś
6347 53 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DYWANÓW, CHODNIKÓW I INNYCH POKRYĆ PODŁOGOWYCH ORAZ POKRYĆ ŚCIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-10-16 do dziś
6447 54 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-10-16 do dziś
6547 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-10-16 do dziś
6647 61 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-10-16 do dziś
6747 62 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-10-16 do dziś
6816 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA; PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2009-10-16 do dziś
6947 63 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I AUDIOWIZUALNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-10-16 do dziś
7047 64 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-10-16 do dziś
7147 65 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-10-16 do dziś
7247 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-10-16 do dziś
7347 72 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-10-16 do dziś
7447 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-10-16 do dziś
7547 76 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-10-16 do dziś
7647 77 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-10-16 do dziś
7747 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-10-16 do dziś
7847 79 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-10-16 do dziś
7917 11 Z PRODUKCJA MASY WŁÓKNISTEJ2009-10-16 do dziś
8047 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2009-10-16 do dziś
8147 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2009-10-16 do dziś
8249 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2009-10-16 do dziś
8349 42 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2009-10-16 do dziś
8452 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2009-10-16 do dziś
8552 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2009-10-16 do dziś
8652 22 A DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT MORSKI2009-10-16 do dziś
8752 22 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ŚRÓDLĄDOWY2009-10-16 do dziś
8852 23 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LOTNICZY2009-10-16 do dziś
8952 24 A PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH MORSKICH2009-10-16 do dziś
9017 12 Z PRODUKCJA PAPIERU I TEKTURY2009-10-16 do dziś
9152 24 B PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH ŚRÓDLĄDOWYCH2009-10-16 do dziś
9252 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH2009-10-16 do dziś
9352 29 A DZIAŁALNOŚĆ MORSKICH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2009-10-16 do dziś
9452 29 B DZIAŁALNOŚĆ ŚRÓDLĄDOWYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2009-10-16 do dziś
9552 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2009-10-16 do dziś
9658 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2009-10-16 do dziś
9758 12 Z WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH)2009-10-16 do dziś
9858 13 Z WYDAWANIE GAZET2009-10-16 do dziś
9958 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2009-10-16 do dziś
10058 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2009-10-16 do dziś
10118 11 Z DRUKOWANIE GAZET2009-10-16 do dziś
10258 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2009-10-16 do dziś
10368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2009-10-16 do dziś
10468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2009-10-16 do dziś
10568 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2009-10-16 do dziś
10668 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2009-10-16 do dziś
10771 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2009-10-16 do dziś
10874 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-10-16 do dziś
10981 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2009-10-16 do dziś
11081 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2009-10-16 do dziś
11181 22 Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2009-10-16 do dziś
11201 62 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH2009-10-16 do dziś
11318 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2009-10-16 do dziś
11481 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE2009-10-16 do dziś
11582 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2009-10-16 do dziś
11682 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-10-16 do dziś
11795 21 Z NAPRAWA I KONSERWACJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU2009-10-16 do dziś
11895 22 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ SPRZĘTU UŻYTKU DOMOWEGO I OGRODNICZEGO2009-10-16 do dziś
11995 24 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MEBLI I WYPOSAŻENIA DOMOWEGO2009-10-16 do dziś
12095 29 Z NAPRAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2009-10-16 do dziś
12196 01 Z PRANIE I CZYSZCZENIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH I FUTRZARSKICH2009-10-16 do dziś
12296 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-10-16 do dziś
12353 20 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2009-10-16 do dziś
12418 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU2009-10-16 do dziś
12556 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2009-10-16 do dziś
12656 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2009-10-16 do dziś
12756 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2009-10-16 do dziś
12856 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2009-10-16 do dziś
12956 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2009-10-16 do dziś
13059 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2009-10-16 do dziś
13159 12 Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI2009-10-16 do dziś
13259 13 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2009-10-16 do dziś
13359 14 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKCJĄ FILMÓW2009-10-16 do dziś
13459 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2009-10-16 do dziś
13518 14 Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI2009-10-16 do dziś
13662 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2009-10-16 do dziś
13762 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2009-10-16 do dziś
13862 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2009-10-16 do dziś
13962 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2009-10-16 do dziś
14063 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2009-10-16 do dziś
14163 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2009-10-16 do dziś
14263 91 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH2009-10-16 do dziś
14363 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-10-16 do dziś
14473 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2009-10-16 do dziś
14573 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI2009-10-16 do dziś
14618 20 Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2009-10-16 do dziś
14773 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH2009-10-16 do dziś
14873 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2009-10-16 do dziś
14973 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2009-10-16 do dziś
15073 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2009-10-16 do dziś
15179 11 A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH2009-10-16 do dziś
15279 11 B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH2009-10-16 do dziś
15379 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2009-10-16 do dziś
15479 90 A DZIAŁALNOŚĆ PILOTÓW WYCIECZEK I PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH2009-10-16 do dziś
15579 90 B DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ2009-10-16 do dziś
15679 90 C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-10-16 do dziś
15720 30 Z PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCH2009-10-16 do dziś
15820 41 Z PRODUKCJA MYDŁA I DETERGENTÓW, ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH2009-10-16 do dziś
15920 42 Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH2009-10-16 do dziś
16020 52 Z PRODUKCJA KLEJÓW2009-10-16 do dziś
16120 53 Z PRODUKCJA OLEJKÓW ETERYCZNYCH2009-10-16 do dziś
16220 59 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-10-16 do dziś
16302 40 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM2009-10-16 do dziś
16420 60 Z PRODUKCJA WŁÓKIEN CHEMICZNYCH2009-10-16 do dziś
16522 19 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z GUMY2009-10-16 do dziś
16623 11 Z PRODUKCJA SZKŁA PŁASKIEGO2009-10-16 do dziś
16723 12 Z KSZTAŁTOWANIE I OBRÓBKA SZKŁA PŁASKIEGO2009-10-16 do dziś
16823 13 Z PRODUKCJA SZKŁA GOSPODARCZEGO2009-10-16 do dziś
16923 14 Z PRODUKCJA WŁÓKIEN SZKLANYCH2009-10-16 do dziś
17023 19 Z PRODUKCJA I OBRÓBKA POZOSTAŁEGO SZKŁA, WŁĄCZAJĄC SZKŁO TECHNICZNE2009-10-16 do dziś
17123 20 Z PRODUKCJA WYROBÓW OGNIOTRWAŁYCH2009-10-16 do dziś
17223 31 Z PRODUKCJA CERAMICZNYCH KAFLI I PŁYTEK2009-10-16 do dziś
17323 32 Z PRODUKCJA CEGIEŁ, DACHÓWEK I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, Z WYPALANEJ GLINY2009-10-16 do dziś
17409 10 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA EKSPLOATACJĘ ZŁÓŻ ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO2009-10-16 do dziś
17523 41 Z PRODUKCJA CERAMICZNYCH WYROBÓW STOŁOWYCH I OZDOBNYCH2009-10-16 do dziś
17623 42 Z PRODUKCJA CERAMICZNYCH WYROBÓW SANITARNYCH2009-10-16 do dziś
17723 43 Z PRODUKCJA CERAMICZNYCH IZOLATORÓW I OSŁON IZOLACYJNYCH2009-10-16 do dziś
17823 44 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH TECHNICZNYCH WYROBÓW CERAMICZNYCH2009-10-16 do dziś
17923 49 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CERAMICZNYCH2009-10-16 do dziś
18023 61 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU2009-10-16 do dziś
18123 62 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z GIPSU2009-10-16 do dziś
18223 63 Z PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ2009-10-16 do dziś
18323 64 Z PRODUKCJA ZAPRAWY MURARSKIEJ2009-10-16 do dziś
18423 65 Z PRODUKCJA CEMENTU WZMOCNIONEGO WŁÓKNEM2009-10-16 do dziś
18509 90 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE2009-10-16 do dziś
18623 69 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z BETONU, GIPSU I CEMENTU2009-10-16 do dziś
18723 70 Z CIĘCIE, FORMOWANIE I WYKAŃCZANIE KAMIENIA2009-10-16 do dziś
18823 91 Z PRODUKCJA WYROBÓW ŚCIERNYCH2009-10-16 do dziś
18923 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-10-16 do dziś
19024 20 Z PRODUKCJA RUR, PRZEWODÓW, KSZTAŁTOWNIKÓW ZAMKNIĘTYCH I ŁĄCZNIKÓW, ZE STALI2009-10-16 do dziś
19125 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2009-10-16 do dziś
19225 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ2009-10-16 do dziś
19325 21 Z PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA2009-10-16 do dziś
19425 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH2009-10-16 do dziś
19525 30 Z PRODUKCJA WYTWORNIC PARY, Z WYŁĄCZENIEM KOTŁÓW DO CENTRALNEGO OGRZEWANIA GORĄCĄ WODĄ2009-10-16 do dziś
19613 30 Z WYKOŃCZANIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH2009-10-16 do dziś
19725 40 Z PRODUKCJA BRONI I AMUNICJI2009-10-16 do dziś
19825 50 Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW2009-10-16 do dziś
19925 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2009-10-16 do dziś
20025 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2009-10-16 do dziś
20125 71 Z PRODUKCJA WYROBÓW NOŻOWNICZYCH I SZTUĆCÓW2009-10-16 do dziś
20225 72 Z PRODUKCJA ZAMKÓW I ZAWIASÓW2009-10-16 do dziś
20325 73 Z PRODUKCJA NARZĘDZI2009-10-16 do dziś
20425 91 Z PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCH2009-10-16 do dziś
20525 92 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z METALI2009-10-16 do dziś
20625 93 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN2009-10-16 do dziś
20713 92 Z PRODUKCJA GOTOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH2009-10-16 do dziś
20825 94 Z PRODUKCJA ZŁĄCZY I ŚRUB2009-10-16 do dziś
20925 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-10-16 do dziś
21031 01 Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH2009-10-16 do dziś
21131 02 Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH2009-10-16 do dziś
21231 03 Z PRODUKCJA MATERACÓW2009-10-16 do dziś
21331 09 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI2009-10-16 do dziś
21432 91 Z PRODUKCJA MIOTEŁ, SZCZOTEK I PĘDZLI2009-10-16 do dziś
21532 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-10-16 do dziś
21633 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH2009-10-16 do dziś
21733 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2009-10-16 do dziś
21813 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-10-16 do dziś
21933 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2009-10-16 do dziś
22033 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2009-10-16 do dziś
22133 15 Z NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW I ŁODZI2009-10-16 do dziś
22233 16 Z NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW POWIETRZNYCH I STATKÓW KOSMICZNYCH2009-10-16 do dziś
22333 17 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO2009-10-16 do dziś
22433 19 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2009-10-16 do dziś
22541 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2009-10-16 do dziś
22641 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2009-10-16 do dziś
22742 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2009-10-16 do dziś
22842 12 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ2009-10-16 do dziś
22913 96 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH TECHNICZNYCH I PRZEMYSŁOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH2009-10-16 do dziś
23042 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI2009-10-16 do dziś
23142 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2009-10-16 do dziś
23242 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2009-10-16 do dziś
23342 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2009-10-16 do dziś
23442 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-10-16 do dziś
23543 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2009-10-16 do dziś
23643 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2009-10-16 do dziś
23743 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2009-10-16 do dziś
23843 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2009-10-16 do dziś
23943 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2009-10-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
2OD 16.10.2009 DO 31.12.20092019-06-14 do dziś
3OD 01.01.2010 DO 31.12.20102019-06-14 do dziś
4OD 01.01.2011 DO 31.12.20112019-06-14 do dziś
5OD 01.01.2012 DO 31.12.20122019-06-14 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132019-06-14 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-06-14 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-06-14 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-06-14 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów