ASURI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-22 godz. 12:01:12
Numer KRS: 0000338679
Numer REGON: 142043350
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-10-06
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2020-12-30
Sygnatura akt[RDF/273631/20/572]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-10-06 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 142043350 NIP 95122947652011-12-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASURI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-12-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-10-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-10-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. GLIWICE gmina M. GLIWICE miejscowość GLIWICE2011-12-20 do dziś
2. Adresmiejscowość GLIWICE ulica BOJKOWSKA nr domu 59 kod pocztowy 44-100 poczta GLIWICE kraj POLSKA 2011-12-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki123.09.2009 R., NOTARIUSZ PIOTR SKOWORODKO, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. NOWOGRODZKIEJ 51, REP. A NR 8234/20092009-10-06 do dziś
217.11.2011 R., REP. A NR 5912/2011, NOTARIUSZ IWONA OKOŁOTOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, AL.SOLIDARNOŚCI 75/36, ZMIANA §§ 2, 3, 7, 16, 17, 19, 21, 22, 25, 26, USUNIĘTO § 8 UST. 4, 11 UST. 2 I 3 ORAZ §§ 12, 20, 23, 24, 27, 28, 29, 30, TEKST JEDNOLITY2011-12-20 do dziś
327.08.2012 R. ASESOR NOTARIALNY MARIUSZ CEBULSKI ZASTĘPCA NOTARIUSZA ANDRZEJA LETKIEWICZA, KANCELARIA NOTARIALNA W ZABRZU, AKT NOTARIALNY REP. A NR 7316/2012 ZMIENIONO: § 15 UST. 32012-09-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-10-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-10-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBLONTROCK2012-09-17 do dziś
2. ImionaOLIVIER2012-09-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ2012-09-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2012-09-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2009-10-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-10-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2012-09-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIBO2020-03-24 do dziś
2. ImionaJEAN-CHARLES2020-03-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-03-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-03-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoDEPAMELAERE2013-04-04 do dziś
2. ImionaPIETER2013-04-04 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2013-04-04 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy128 94 Z PRODUKCJA MASZYN DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO, ODZIEŻOWEGO I SKÓRZANEGO2011-12-20 do dziś
227 51 Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO2011-12-20 do dziś
325 73 Z PRODUKCJA NARZĘDZI2011-12-20 do dziś
438 31 Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH2011-12-20 do dziś
538 32 Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH2011-12-20 do dziś
641 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2011-12-20 do dziś
743 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2011-12-20 do dziś
846 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2011-12-20 do dziś
971 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2011-12-20 do dziś
1071 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2011-12-20 do dziś
1171 20 A BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI2011-12-20 do dziś
1271 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2011-12-20 do dziś
1385 32 A TECHNIKA2011-12-20 do dziś
1485 32 B ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE2011-12-20 do dziś
1585 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2011-12-20 do dziś
1625 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2011-12-20 do dziś
1733 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH2011-12-20 do dziś
1825 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH2011-12-20 do dziś
1933 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2011-12-20 do dziś
2025 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2011-12-20 do dziś
2125 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2011-12-20 do dziś
2228 22 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH I CHWYTAKÓW2011-12-20 do dziś
2333 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2011-12-20 do dziś
2443 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2011-12-20 do dziś
2528 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-12-20 do dziś
2632 50 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE2011-12-20 do dziś
2733 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2011-12-20 do dziś
2828 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-12-20 do dziś
2928 96 Z PRODUKCJA MASZYN DO OBRÓBKI GUMY LUB TWORZYW SZTUCZNYCH ORAZ WYTWARZANIA WYROBÓW Z TYCH MATERIAŁÓW2011-12-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.11.2011 okres 05.10.2009 -31.12.20102011-12-20 do dziś
2data złożenia 06.08.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-10-08 do dziś
3data złożenia 15.10.2013 okres 01.01.2012 - 31.03.20132013-10-30 do dziś
4data złożenia 10.10.2014 okres OD 01.04.2013 DO 31.03.20142014-11-06 do dziś
5data złożenia 16.10.2015 okres OD 01.04.2014 DO 31.03.20152016-01-20 do dziś
6data złożenia 11.10.2016 okres OD 01.04.2015 DO 31.03.20162017-02-01 do dziś
7data złożenia 05.09.2017 okres OD 01.04.2016 DO 31.03.20172018-01-11 do dziś
8data złożenia 10.10.2019 okres OD 01.04.2017 DO 31.03.20182019-10-10 do dziś
9data złożenia 10.10.2019 okres OD 01.04.2018 DO 31.03.20192019-10-10 do dziś
10data złożenia 30.12.2020 okres OD 01.04.2019 DO 31.03.20202020-12-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego105.10.2009 -31.12.20102011-12-20 do dziś
201.01.2011 - 31.12.20112012-10-08 do dziś
3OD 01.04.2015 DO 31.03.20162017-02-01 do dziś
4OD 01.04.2016 DO 31.03.20172018-01-11 do dziś
501.01.2012 - 31.03.20132013-12-05 do dziś
6OD 01.04.2014 DO 31.03.20152016-04-19 do dziś
7OD 01.04.2017 DO 31.03.20182019-10-10 do dziś
8OD 01.04.2018 DO 31.03.20192019-10-10 do dziś
9OD 01.04.2019 DO 31.03.20202020-12-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu105.10.2009 -31.12.20102011-12-20 do dziś
201.01.2011 - 31.12.20112012-10-08 do dziś
301.01.2012 - 31.03.20132013-10-30 do dziś
4OD 01.04.2013 DO 31.03.20142014-11-06 do dziś
5OD 01.04.2014 DO 31.03.20152016-01-20 do dziś
6OD 01.04.2015 DO 31.03.20162017-02-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów