ARTMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000338460
Numer REGON: 142041109
Numer NIP: 5222931701
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-10-02
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2021-09-30
Sygnatura akt[RDF/339532/21/881]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-10-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-10-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-10-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-10-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2009-10-02 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica STANISŁAWA BODYCHA nr domu 112 nr lokalu 406 kod pocztowy 02-495 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2009-10-02 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejMARIUSZ.DUDEK@ARTMAR.BIZ.PL2020-09-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuARTMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-09-23 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat RYCKI gmina KŁOCZEW miejscowość KŁOCZEW2010-09-23 do dziś
3. Adresmiejscowość KŁOCZEW ulica DŁUGA nr domu 49 kod pocztowy 08-550 poczta KŁOCZEW kraj POLSKA 2010-09-23 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki107.09.2009 R., AGNIESZKA STYBEL, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE 02-515, UL. PUŁAWSKA 1 M. 13, REP. A NR 2162/20092009-10-02 do dziś
230.01.2017 R., NOTARIUSZ AGNIESZKA STYBEL, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 152/2017 ZMIANIE ULEGŁY § 6 ORAZ § 82017-05-04 do dziś
312.08.2020 R., REP. A NR 2696/2020 NOTARIUSZ PAWEŁ BACA, KANCELARIA NOTARIALNA W RYKACH; ZMIANA § 6 UMOWY SPÓŁKI.2020-09-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-10-02 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-10-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUDEK2009-10-02 do dziś
2. ImionaMARIUSZ RAFAŁ2009-10-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-10-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000,00 ZŁ2017-05-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2017-05-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego20000,00 ZŁ2009-10-02 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-10-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI (MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH) UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU TJ. PREZES I WICEPREZES ZARZĄDU2017-05-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUDEK2009-10-02 do dziś
2. ImionaMARIUSZ RAFAŁ2009-10-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-10-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-05-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-10-02 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy155 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2009-10-02 do dziś
233 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2009-10-02 do dziś
333 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2009-10-02 do dziś
443 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2009-10-02 do dziś
556 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2009-10-02 do dziś
656 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2009-10-02 do dziś
756 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2017-05-04 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy135 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2020-09-11 do dziś
245 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2020-09-11 do dziś
343 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2020-09-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2010 okres 07.09.2009 -31.12.20092010-08-31 do dziś
2data złożenia 13.07.2012 okres 20112012-07-30 do dziś
3data złożenia 15.07.2013 okres 20122013-09-04 do dziś
4data złożenia 29.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-26 do dziś
5data złożenia 30.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-12 do dziś
6data złożenia 25.04.2017 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-05-12 do dziś
7data złożenia 13.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-11 do dziś
8data złożenia 12.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-12 do dziś
9data złożenia 21.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-21 do dziś
10data złożenia 25.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-25 do dziś
11data złożenia 30.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego107.09.2009 -31.12.20092010-08-31 do dziś
220112012-07-30 do dziś
320122013-09-04 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-26 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-12 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-05-12 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-11 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-12 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-21 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-25 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu107.09.2009 -31.12.20092010-08-31 do dziś
220112012-07-30 do dziś
320122013-09-04 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-26 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-12 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-05-12 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-11 do dziś
820102011-07-28 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-12 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-21 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-25 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów