CSDP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-01-29 godz. 02:58:23
Numer KRS: 0000338334
Numer REGON: 012752104
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-09-30
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2022-09-29
Sygnatura akt[RDF/429109/22/575]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-09-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCSDP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-09-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nr w rejestrze 507842009-09-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-09-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-09-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2018-08-06 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. CHODAKOWSKA nr domu 24 nr lokalu 11 kod pocztowy 03-828 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2018-08-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 24.06.1997 R. AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI, ELŻBIETA KOZIOROWSKA KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. JASNEJ 26 W WARSZAWIE NR REP.2907/97. AKT NOTARIALNY Z DNIA 27.05.2009 R. -ZMIANA UMOWY SPÓŁKI, PATRYCJA WĄSOWSKA, ZASTĘPCA SŁAWOMIRA STROJNEGO, NOTARIUSZA W WARSZAWIE PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL. GAŁCZYŃSKIEGO 4 NR REP.7988/2009. ZMIENIONO: § § 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 25, 27 ORAZ SKREŚLONO: § § 182009-09-30 do dziś
221.06.2011 R., NOTARIUSZ PATRYCJA WĄSOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 3493/2011, ZMIANA § 72011-10-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-09-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-09-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFUNDACJA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO2009-09-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0117343282009-09-30 do dziś
4. Numer KRS0000153951 2009-09-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH2009-09-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2009-09-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2009-09-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-09-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2009-09-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJURASZEK KOPACZ2018-08-06 do dziś
2. ImionaBEATA AGNIESZKA2018-08-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-08-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-08-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2009-09-30 do dziś
258 1 WYDAWANIE KSIĄŻEK I PERIODYKÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, Z WYŁĄCZENIEM W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2009-09-30 do dziś
370 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2009-09-30 do dziś
473 2 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2009-09-30 do dziś
574 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI2009-09-30 do dziś
682 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2009-09-30 do dziś
785 59 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-09-30 do dziś
885 6 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2009-09-30 do dziś
996 09 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-09-30 do dziś
1018 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2011-10-14 do dziś
1159 14 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKCJĄ FILMÓW2011-10-14 do dziś
1259 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2011-10-14 do dziś
1363 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2011-10-14 do dziś
1463 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2011-10-14 do dziś
1568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2011-10-14 do dziś
1670 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2011-10-14 do dziś
1772 20 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH2011-10-14 do dziś
1873 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2011-10-14 do dziś
1974 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2011-10-14 do dziś
2078 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2011-10-14 do dziś
2118 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU2011-10-14 do dziś
2278 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2011-10-14 do dziś
2378 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2011-10-14 do dziś
2482 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2011-10-14 do dziś
2582 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2011-10-14 do dziś
2682 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-10-14 do dziś
2794 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI PROFESJONALNYCH2011-10-14 do dziś
2847 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-10-14 do dziś
2947 61 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-10-14 do dziś
3056 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2011-10-14 do dziś
3156 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2011-10-14 do dziś
3256 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2011-10-14 do dziś
3358 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2011-10-14 do dziś
3459 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2011-10-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-09-08 do dziś
2data złożenia 15.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-10-14 do dziś
3data złożenia 13.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-09-18 do dziś
4data złożenia 15.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-25 do dziś
5data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-18 do dziś
6data złożenia 13.11.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-26 do dziś
7data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-08 do dziś
8data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-20 do dziś
9data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
10data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-18 do dziś
11data złożenia 30.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-25 do dziś
12data złożenia 08.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-08 do dziś
13data złożenia 29.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2009 -31.12.20092010-09-08 do dziś
201.01.2010 -31.12.20102011-10-14 do dziś
301.01.2011 - 31.12.20112012-09-18 do dziś
401.01.2012 - 31.12.20122013-09-25 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-18 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-26 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-08 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-20 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-10-09 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-08 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-10-08 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2009 -31.12.20092010-09-08 do dziś
201.01.2010 -31.12.20102011-10-14 do dziś
301.01.2011 - 31.12.20112012-09-18 do dziś
401.01.2012 - 31.12.20122013-09-25 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-18 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-26 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-08 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-20 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-10-09 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-10-09 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-08 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-10-08 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów