FASHION CONNECTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000338212
Numer REGON: 142031068
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-09-29
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2020-12-30
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/73927/20/622]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-09-29 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 142031068 NIP 52726111282011-08-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFASHION CONNECTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-10-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-09-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-09-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-06-22 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. PIĘKNA nr domu 24 nr lokalu 26A kod pocztowy 00-549 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-10-28 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@FASHIONCONNECTION.PL2012-02-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 03.09.2009, NOTARIUSZ DANUTA KOSIM-KRUSZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA DANUTA KOSIM-KRUSZEWSKA, MAGDALENA WITKOWSKA S.C. W WARSZAWIE, UL. SZARA 14 LOK. 15, NUMER REPERTORIUM A 6755/2009.2009-09-29 do dziś
209.11.2009 R., REPERTORIUM A NR 17285/2009, NOTARIUSZ WIKTOR WĄGRODZKI, UL. GAŁCZYŃSKIEGO 4, 00-362 WARSZAWA ZMIENIONO § 1 -§ 9 UMOWY SPÓŁKI USUNIĘTO § 10 -§ 14 UMOWY SPÓŁKI2009-11-23 do dziś
311-01-2012 REP. A NR 589/2012 NOT. WIKTOR WĄGRODZKI K.N. W WARSZAWIE ZMIANA § 6 DODANIE OD § 7 Z INDEKSEM 1 DO § 7 Z INDEKSEM 5, § 8 UST. 42012-02-09 do dziś
406.09.2013 R., REP. A NR 14616/2013, NOTARIUSZ WIKTOR WĄGRODZKI, UL. GAŁCZYŃSKIEGO 4 DODANO: § 3 PKT 18, 19, 20, 21, 22; § 4 UST. 5, 6, 7; § 7 UST. 5, 6, 7; ZMIENIONO § 7 (Z INDEKSEM 4); § 8; DODANO § 8 (Z INDEKSEM 1) AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI2013-11-15 do dziś
508.04.2015 R., REP. A NR 4608/2015, NOTARIUSZ WIKTOR WĄGRODZKI, UL. GAŁCZYŃSKIEGO 4, WARSZAWA ZMIENIONO: §9; DODANO: §10 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI2015-04-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-09-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-09-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaROSA2015-10-15 do dziś
2. ImionaANDRZEJ ADAM2015-10-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-10-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁOTYCH2015-10-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2015-10-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2009-09-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-09-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.2013-11-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWĄGRODZKI2020-12-30 do dziś
2. ImionaJULIUSZ EUGENIUSZ2020-12-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-12-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-12-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2012-02-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoROSA2018-06-04 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ2018-06-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-06-04 do dziś
21. NazwiskoROSA2012-02-09 do dziś
2. ImionaANDRZEJ ADAM2012-02-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-02-09 do dziś
31. NazwiskoROSA2012-02-09 do dziś
2. ImionaMONIKA EWA2012-02-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-02-09 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2009-11-23 do dziś
247 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2009-11-23 do dziś
352 10 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2009-11-23 do dziś
473 1 REKLAMA2009-11-23 do dziś
577 WYNAJEM I DZIERŻAWA2009-11-23 do dziś
670 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2009-11-23 do dziś
764 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2013-11-15 do dziś
869 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA2013-11-15 do dziś
982 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2013-11-15 do dziś
1047 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-04-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.07.2011 okres 03.09.2009 -31.12.20102011-08-10 do dziś
2data złożenia 13.07.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-25 do dziś
3data złożenia 02.07.2015 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-09-22 do dziś
4data złożenia 02.07.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-09-22 do dziś
5data złożenia 02.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-22 do dziś
6data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-18 do dziś
7data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-19 do dziś
8data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
9data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
10data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2011 -31.12.20112012-07-25 do dziś
2OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-09-22 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-09-22 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-22 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-18 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-19 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego103.09.2009 -31.12.20102011-08-10 do dziś
201.01.2011 -31.12.20112012-07-25 do dziś
3OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-09-22 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-09-22 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-22 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-18 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu103.09.2009 -31.12.20102011-08-10 do dziś
201.01.2011 -31.12.20112012-07-25 do dziś
3OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-09-22 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-09-22 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-22 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-18 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-19 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o postępowaniu naprawczym
1
1. Informacje o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo wszczęciu postępowania naprawczegoorgan SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH nr X GR 7/18 data 01.03.20182018-05-28 do dziś
2. Informacje o ukończeniu postępowania restrukturyzacyjnego albo naprawczegosposób 02.10.2018 data SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE WYDZIAŁ X GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I NAPRAWCZYCH, X GRP 8/18, ZATWIERDZENIE UKŁADU2019-11-08 do dziś
3. Informacja o uchyleniu układuorgan nr data2018-05-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane nadzorcy sądowego, zarządcy albo nadzorcy układu wykonującego uprawnienia nadzorcy sądowego
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów